Gå til indhold

STU

Fra beskyttet virkelighed til ægte arbejdsliv

Med forstander Morten Ravn i spidsen har Kilden STU og botilbud overtaget forpagtningen af Danhostel Stevns. – Vi vil nedbryde barrierer og vise, at vores elever kan og vil bidrage meningsfuldt til arbejdsmarkedet, siger forstanderen, som håber at inspirere andre

25. april 2024

Artikel
Morten Ravn - Ledernyt.png
Med et nyt projekt, hvor unge på STU Kilden skal være med til at drive vandrehjem, håber forstander Morten Ravn at ændre den traditionelle opfattelse af uddannelse og beskæftigelse for unge mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og særlige behov.

Forfatter: Ulla Abildtrup

Foto: Privat

Morten Ravn havde kun været forstander for Kilden STU og botilbud i Store Heddinge i få måneder, da Danhostel Stevns Vandrerhjem, der ligger 400 meter fra Kilden, søgte ny forpagter.

Tidligere har medarbejderne på Kilden STU og botilbud forgæves søgt fondsmidler til at drive hotel med en service- og turismelinje. Men nu så Morten Ravn en ny mulighed – og greb straks chancen.

– Min vision er at skabe regulære arbejdspladser, hvor STU-elever og mennesker i fx jobafklaring og beskyttet beskæftigelse udvikler faglige færdigheder og opnår en stærk medarbejderidentitet, der kan styrke deres selvopfattelse og selvstændighed, siger forstanderen.

Jeg vil gerne ændre den traditionelle opfattelse af uddannelse og beskæftigelse for unge mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og særlige behov.

Morten Ravn, forstander Kilden STU

Vil nedbryde barrierer

Morten Ravn er uddannet socialpædagog og har været leder inden for specialområdet i 15 år. Han har desuden arbejdet med jobafklaring og aktivitetstilbud for mennesker med kognitive udfordringer og funktionsnedsættelser i flere kommuner.

– Jeg vil gerne ændre den traditionelle opfattelse af uddannelse og beskæftigelse for unge mennesker med kognitive funktionsnedsættelser og særlige behov. Målet er at nedbryde barrierer og vise, at vores elever kan og vil bidrage meningsfuldt til arbejdsmarkedet. Og midlet til at nå det mål er at få de unge ud af en beskyttet virkelighed og ind i et ægte arbejdsliv, forklarer han og uddyber:

– Det er min erfaring, at identiteten som medarbejder giver de unge en følelse af stolthed, formål og tilhørsforhold. Eleverne bliver en del af et fællesskab, hvor de bidrager og værdsættes for deres arbejde. Når de bliver betragtet og anerkendt som medarbejdere, ændres samfundets syn på dem – og endnu vigtigere, deres syn på sig selv.

Socialpædagoger er brobyggere

Kilden STU og botilbud havde kun 14 dage til at overveje tilbuddet om forpagtning af vandrerhjemmet.

– Som leder prøver jeg at være tydelig – og jeg er meget optaget af at bringe mine medarbejderes kompetencer i spil for at skabe det bedst mulige fundament for udvikling. Men med så kort varsel af overtagelse af vandrehjemmet var jeg nødt til at tage styringen selv. Det er klart, at det skabte en smule utryghed blandt medarbejderne. Det gør forandring ofte, siger Morten Ravn og understreger, at socialpædagogerne på Kilden STU og botilbud har en afgørende rolle for at visionen lykkes.

– Vores socialpædagoger er brobyggere. Gennem individuelt tilpassede arbejdsopgaver og en inkluderende tilgang sikrer de, at eleverne ikke alene udvikler faglige færdigheder, men også vokser personligt og socialt, siger han.

Ny fælles retning

Helt konkret er Kilden STU lige nu i gang med at udvikle nye rammer for faglighed og indhold i STU-uddannelsen. I samarbejde med Danhostel Stevns etableres en service- og turismeuddannelse, som tilbyder tværgående samarbejder og muligheder for at udvikle STU’en i en ny fælles retning.

– Vores STU-leder har tilrettelagt en proces, hvor STU-lærerne mødes til fire tematiserede workshops. På nuværende tidspunkt har vi på den første workshop skabt kernefortællingen – og lige nu arbejder vi med rammer og lovgivning, mens vi næste gang bliver mere konkrete på fag og indhold. Målet er, at medarbejderne får bragt deres kompetencer i spil og vi sammen er med til at sætte det fælles mål for vores STU. Når alle samarbejder om organisationens mål, og medarbejderne har mulighed for at udfordre og påvirke processen, stiger arbejdsglæden og lysten til at udvikle i fællesskab, siger Morten Ravn.

Gradvis inddragelse af de unge

Da Stevns Kommune valgte Kilden STU og botilbud som forpagtere, overtog Kilden stedet blot halvanden måned senere. Vandrehjemmet havde 5.000 overnattende gæster i 2023 og desuden en stærk lokal forankring med bl.a. mange lokale fester.

– Vi overtog et vandrerhjem i drift og har haft professionelle medarbejdere til at hjælpe os de første måneder. Fra maj i år er det planen, at de unge stille og roligt skal inddrages. Der kommer til at være læringsforløb inden for køkken, reception, rengøring osv. Men både medarbejdere og elever skal vænne sig til, at undervisningen foregår samtidig med, at der er overnattende eller spisende gæster, fortæller Morten Ravn.

Og så skal der snakkes mange forskellige detaljer og scenarier igennem med de unge i forhold til opgaven med at drive et vandrehjem.

– Vi vil også få snakke om fremtoning, tøjstil mm., og det flugter godt med, at en STU også handler om socialfaglige kompetencer. Jeg mener, det er vigtigt, at arbejdsmarkedet afspejler mangfoldigheden i samfundet og håber, at nogle af de unge kan tage skridtet videre ud i anden beskæftigelse bagefter. Desuden håber jeg, at vores arbejde kan blive en bæredygtig model for, hvordan en socialøkonomisk virksomhed med sårbare unge kan skabe lokal økonomisk vækst, siger Morten Ravn.

Kilden STU og Botilbud

Kilden ligger i Store Heddinge på Østsjælland – og rummer både STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og et botilbud.

Kildens botilbud rummer unge i alderen 16-28 år og har fire forskellige bosteder: Slottet, Palæet, Godset og De små huse.

Kilden STU er en treårig ungdomsuddannelse for unge, der har afsluttet folkeskolen, er under 25 år, og som ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Uddannelsen hjælper de unge med at kunne realisere et så selvstændigt, meningsfuldt og berigende liv som muligt med udgangspunkt i de unges ressourcer og drømme.

Fra i år driver Kilden også et vandrehjem – som ny forpagter af Danhostel Stevns Vandrehjemmet.

Læs mere om Kilden

Bliv medlem