Gå til indhold

Løn

Ferietillæg på vej

Hvis du modtager løn under ferie, har du ret til et ferietillæg. Det udbetales snart. Der er derfor god grund til at tjekke din lønseddel de næste par måneder

26. april 2024

Artikel
feriepenge.gif
Hold øje med din lønseddel. I forårsmånederne får du udbetalt dit ferietillæg.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Langt de fleste socialpædagoger får løn under ferie og dermed også ferietillæg. Hvor meget du får og hvornår varierer afhængigt af, om du er offentligt eller privat ansat. Læs her, hvad der gælder for dig:

Ansat i en kommune eller region

Du får udbetalt ferietillægget ad tre omgange: I april, maj og august.

Sammen med aprillønnen får du et såkaldt forhøjet ferietillæg, som svarer til 0,95 pct. af lønnen. Hvis du er lærer, er det dog 1,15 pct.

Derudover får du et ferietillæg på 1 pct., som bliver udbetalt i to rater hhv. ved udgangen af maj og udgangen af august måned.

Ansat i staten
Hidtil har statsansatte haft et ferietillæg på 1,5 pct. Det bliver pr. 1 april 2024 hævet med 0,52 pct. til i alt 2,02 pct. som følge af OK24. Samtidig bortfalder det løntillæg på 0,45 pct., som Folketinget sidste år indførte som kompensation for, at store bededag blev afskaffet.

Som statsansat kan udbetalingen af dit ferietillæg ske på to måder: Enten får du udbetalt ferietillægget over to rater hhv. ved udgangen af maj og august måned. Eller du modtager ferietillæg, når du holder ferie. I så fald beregner din arbejdsgiver løbende dit optjente ferietillæg og udbetaler den del, der svarer til den ferie, du afholder.

Det er din arbejdsgiver, der bestemmer, om ferietillægget udbetales to gange årligt eller som en forholdsmæssig del samtidigt med, at den dertil svarende ferie begynder.

Privatansat
Er du ansat hos en privat arbejdsgiver, får du som minimum 1 procent i ferietillæg. Hvis der er indgået en overenskomst, kan tillægget være højere.

Udbetalingen af ferietillægget kan ske på to måder: Enten får du udbetalt ferietillægget over to rater hhv. ved udgangen af maj og august måned. Eller du modtager ferietillæg, når du holder ferie. I så fald beregner din arbejdsgiver løbende dit optjente ferietillæg og udbetaler den del, der svarer til den ferie, du afholder.

Spørgsmål
Hvis du er i tvivl om, hvad du får i ferietillæg, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds.

Bliv medlem