Gå til indhold

OK24

Tre tillidsrepræsentanter: Sådan får vi stemmeprocenten op

På TR-stormødet om OK24 var tillidsrepræsentanterne Hanne Vestergaard, Linda Holst og Pia Helene Ulrik på scenen for at fortælle, hvad de gør for at komme i snak med kollegerne om overenskomstresultaterne – og motiverer dem til at stemme

20. marts 2024

Artikel
Sofa.png
Der er indgået overenskomstaftaler for offentligt ansatte socialpædagoger løn og vilkår de kommende to år. Snart skal alle stemmeberettigede stemme om resultatet. Få inspiration til, hvordan du motiverer kollegerne til at stemme.

Forfatter: Lea Holtze

Der er indgået overenskomstaftaler for offentligt ansatte socialpædagogers løn og vilkår de kommende to år. Fra torsdag den 21. marts skal alle stemmeberettigede medlemmer stemme om resultatet. Her har du som tillidsrepræsentant en afgørende rolle i forhold til at formidle resultaterne – og formidle værdien af at være en del af fællesskabet.

Her får du inspiration til, hvordan du kan gøre, af tre tillidsrepræsentanter.

Hanne Vestergaard: Video gør mig synlig på flere matrikler på en gang

– På min arbejdsplads er der 450 ansatte, hvoraf jeg er TR for de 150, som er fordelt over tre matrikler. Derfor bruger jeg personlige videohilsner – særligt til at kommunikere med den matrikel, der ligger langt væk. Medarbejderne har taget rigtig godt imod det og siger, at jeg er blevet mere synlig for dem, og at det gør det nemmere for dem at kontakte mig. I forbindelse med afstemningen om OK24 vil jeg helt klart få skudt en masse små videoer af sted om det gode resultat, særligt op til slutdatoen for urafstemningen, så de får stemt.

Guide: Sådan laver du en videohilsen om overenskomstresultatet

Linda Holst: Ved et fyraftensmøde er det trygt at stille spørgsmål

– Som TR dækker jeg ti matrikler sammen med en anden TR. Vi valgte ved de sidste overenskomstforhandlinger at lave et online fyraftensmøde, hvor det var trygt for kollegerne at stille spørgsmål til aftalen, så de vidste, hvad de skulle stemme om.

– Samtidig opfordrede vi dem til at stemme og lavede en konkurrence: Når de havde stemt, kunne de sende os en mail, hvorefter de deltog i lodtrækningen om en præmie. Sideløbende fulgte jeg op med mails: ’Nu er der kun kort tid tilbage – så og så mange har stemt, men vi skal højere op endnu.’ Vi modtog hele tiden mails fra nye kolleger, der skrev, at de nu havde stemt.

Guide: Sådan holder du et medlemsmøde fysisk eller digitalt

E-mailskabelon: Sådan kan du skrive til dine kolleger om overenskomstresultater og afstemning

Pia Helene Ulrik: Forstør det, der kommer fra Socialpædagogerne

– Jeg har været optaget af at få organiseret de sidste kolleger. Især en kollega sagde: ’Jeg får aldrig mere i løn'. Det havde jeg lyst til at modbevise. Så da vi fik resultaterne af trepartsaftalen, lod jeg samtalen om dem fylde ved, at jeg fortalte om resultaterne, og hvordan vi bliver påvirket af dem. Det gjorde jeg med afsæt i de informationer, der kom fra Socialpædagogerne. Jeg forstørrede så at sige informationerne og gav dem liv på kontoret: Har du læst mailen?, Lagde du mærke til, at de nu har forhandlet hele natten igen? Den pågældende kollega har nu meldt sig ind.

Inspirationsmaterialet er samlet i Mit SL

I Mit SL finder du alt inspirationsmaterialet:

  • E-mailskabelon: Et tekstforslag til en e-mail, du som TR kan sende til dine kolleger omkring overenskomstresultater og urafstemning.
  • Guide til medlemsmøde: En trinvis guide til, hvordan du kan holde et medlemsmøde om overenskomstresultaterne fysisk eller digitalt.
  • Guide til videohilsen: En guide til, hvordan du sender en videohilsen om overenskomstresultatet til dine medlemmer.
  • Flyer med en QR-kode til afstemningen, som du kan printe og give kollegerne. 

Resultater: Det skal du vide, før du stemmer

Overenskomstforhandlingerne om socialpædagogers løn- og ansættelsesvilkår de kommende to år er afsluttet. 

Her finder du alt, du skal vide om resultaterne, før du stemmer.

Bliv medlem