Gå til indhold

Tema: LA2u

Tilbage til kernen

Når der er rum til, at medarbejdere kan bruge deres socialpædagogiske faglighed i det centrale relationelle samspil med borgerne, løfter det trivslen hos begge parter og medvirker til at begrænse voldsomme episoder. Det viser de foreløbige resultater af arbejdet med metoden LA2u

18. marts 2024

Artikel
Design uden navn (35).png
LA2u er en metode til at forstå mennesker uden sprog. Når man ikke kan spørge dem, må man få deres perspektiv frem på andre måder og sigte efter såkaldt tilstræbt indefra-perspektiv.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Solveig Agerbak

Opskriften er ny. Men essensen er den helt klassiske kerne af socialpædagogik: Det handler om at sætte sig i den andens sted. At forstå det menneske, man arbejder med. At se verden med hendes briller – og derudfra bruge sin faglighed til at understøtte hendes behov. Også når det gælder de mennesker, hvis kommunikative evner er begrænset, og dem, der er helt uden sprog.

Det er netop til den målgruppe, at metoden low arousal 2 – under­støttet (LA2u) er udviklet. For hvad gør man, når man ikke bare kan spørge borgeren og få et svar? Så må man finde andre veje til at få et billede – bl.a. ved hjælp af det såkaldte tilstræbte indefra-perspektiv, som er en del af metoden.

Med tilstræbt indefra-perspektiv arbejder man systematisk med at undersøge borgerens oplevelse af at være sig – bl.a. ved hjælp af diverse undersøgelsesark, så man sikrer nysgerrighed og grundighed fra den fagprofessionelle, fx socialpædagogen.

Og spørger man psykolog Trine Uhrskov fra Sopra Konsulenterne, som har været med til at udvikle og afprøve metoden på socialpædagogiske arbejdspladser, gør LA2u en stor forskel i måden at arbejde på:

– Meget af den forandring, vi ser, er, at personalets tænkning om borgerne ændrer sig. Både i forhold til de borgere, som har et sprog: at man bliver bedre til at spørge dem og inddrage dem. Og de borgere, som ikke har et sprog: at man bliver bedre til at sætte sig i borgerens sted, siger hun.

Effektiv metode

LA2u er en videreudvikling af metoden LA2, som bygger på low arousal- og recovery-tankegangen. Og metoden viser lovende resultater, når det kommer til at nedbringe voldsomme hændelser og magtanvendelser blandt mennesker med udviklingshæmning, fortæller Trine Uhrskov.

– LA2u er en voldsforebyggende metode og handler derfor primært om at forebygge voldelige episoder og reducere magtanvendelser. Sekundært handler det om at øge borgerens trivsel – og i det ligger et værdisæt om at arbejde recovery-orienteret ved at inddrage borgerens perspektiv, forklarer hun.

Trine Uhrskov står i spidsen for udviklingen af metoden – et arbejde, som stadig er undervejs, bl.a. i form af et igangværende projekt med Social- og Boligstyrelsen (se boks). Projektet er en del af en politisk vedtaget strategi om at nedbringe voldsomme episoder og magtanvendelser, og der er afsat hele 15,5 mio. kr. til formålet, hvilket er udtryk for, at der er store politiske og økonomiske interesser i at finde en måde til at reducere voldsomme episoder på området.

– Der ville aldrig blive lyttet, hvis der ikke var resultater. Og vi ser rigtig gode resultater, siger hun.

Deltag i e-læring om LA2

E-læring og webinar
Netop nu udbyder Socialpædagogerne et digitalt undervisningsforløb til medlemmer om low arousal/LA2. Du kan deltage i et e-læringsforløb eller i et webinar. Det foregår i maj. Læs mere om tilbuddet og tilmeld dig: E-læring og webinarer om Low arousal (sl.dk)

Podcast
Lyt dig klogere på begreber som: det tilstræbte indefra-perspektiv, trivselsøer og nøgleordslytning i vores podcastepisode, hvor Trine Uhrskov fortæller mere om LA2u. Du finder den her: Metoder og tilgange: LA2(u) (sl.dk)

Refleksionsværktøj
I forlængelse af podcasten om LA2u har vi udviklet et refleksionsværktøj med spørgsmål, som kan bruges til at sætte gang i den faglige snak og refleksioner om metoden. Download værktøjet her: Metoder og tilgange: LA2(u) (sl.dk)

Det er jo hjertet af al socialpædagogisk arbejde. Med LA2u systematiserer og strukturerer vi noget, medarbejderne gør i forvejen.

Trine Uhrskov, psykolog Sopra Konsulenterne

Trivsel og arbejdsglæde

Metoden viser sig også at have en anden effekt, nemlig en særdeles gavnlig indflydelse på medarbejdernes arbejdsglæde. Og det skyldes ifølge Trine Uhrskov bl.a., at metoden giver medarbejderne mulighed for at udfolde deres socialpædagogiske faglighed.

– Det er jo hjertet af al socialpædagogisk arbejde. Med LA2u systematiserer og strukturerer vi noget, medarbejderne gør i forvejen. ’Det er jo det her, vi gør og altid har gjort,’ siger de fagfolk, som er involveret i projektet. På den måde sætter vi et værdisæt på dagsordenen igen og skaber et fagligt sprog og en professionalisme, som også skal fylde, siger Trine Uhrskov.

Ifølge hende er netop den del af fagligheden de seneste mange år blevet overskygget af andre parametre for succes, hvor fokus i høj grad er på borgerens færdigheder og målbare resultater i handleplaner og dokumentationssystemer.

– Jeg tror ikke, at det relationelle socialpædagogiske arbejde med fokus på samspillet mellem mennesker er forsvundet fra praksis. Men det tillægges mindre værdi i vores systemer og i målingen af, om vi lykkes med vores arbejde. Hvis målet kun er, om en borger kan tage en bus selv, så mangler der fokus på – og tid til – at arbejde med borgerens trivsel og livskvalitet, siger hun.

Krav om samarbejde

LA2u koncentrerer sig om et helt andet mål end at sætte flueben i handleplanen ud for, om en borger er i stand til at tage bussen, tømme skraldespanden eller klæde sig på. Metoden insisterer på, at man oprigtigt lytter til og inddrager borgeren, også selvom det kræver tid, tålmodighed og kreativitet.

Desuden kræver metoden samarbejde og vedvarende fælles sparring i personalegruppen, lyder det fra Trine Uhrskov:

– Fordi der har manglet et fagligt sprog for relationsarbejdet, er det til dels landet som en personlig kvalifikation hos den enkelte medarbejder. En jeg-ting, hvor man bliver solist – ’ jeg gør det på min måde’, siger hun.

Men når man arbejder med netop LA2u-metoden, er det nødvendigt, at man forlader solistrollen og bruger hinanden aktivt.

– Det er et meget magtfuldt sted at placere sig, når man taler tilstræbt indefra-perspektiv. Derfor kan man ikke gøre det alene. Man er nødt til at være et team, hvor alle kommer med deres bud og på den baggrund danne hypoteser, siger Trine Uhrskov og understreger, at trivsels- og tryghedsplanerne, som man arbejder med i LA2u, er øvebaner, som man bruger til at træne sin evne til at sætte sig i borgerens sted.

Den øvelse kan til gengæld modvirke forråelse.

– Hvis man har haft en praksis, som måske nogle gange er på kanten til at være forrået, så får man øje på de forråede handlinger, når man sætter sig i borgerens sted. Så kan man ikke længere bare lukke døren og gå væk. Man får et stærkere etisk kompas. Der sker noget, når sensitiviteten kommer tilbage i en hverdag, hvor man er blevet mere hårdhudet, siger Trine Uhrskov.

Erfaringerne viser, at medarbejderne bliver vildt glade for at arbejde på denne måde. Fordi de med LA2u finder tilbage til selve kernen af deres faglighed og relationsarbejdet.

Trine Uhrskov, psykolog Sopra Konsulenterne

Stærk ledelse en forudsætning

Hvis man vil opnå resultater, skal arbejdet med metoden implementeres i hele organisationen, lyder et vigtigt budskab fra Trine Uhrskov. Alle skal med – og lederen skal gå forrest.    

– Som leder skal man stille sig klar. Man kan ikke distancelede. Tilgangen skal afspejle sig i alt fra dokumentationssystemet, og i samarbejdsstrukturen til P-mødet og i overlap og være et væsentligt omdrejningspunkt i det daglige arbejde, siger hun.

Til gengæld får man så et stærkt udgangspunkt for at kunne fastholde og tiltrække engagerede og fagligt dygtige medarbejdere.

– Når man lykkes med indsatsen med borgerne, så får man mere arbejdsglæde. Vi ved, det kan være svært at rekruttere og fastholde personale til et område, som er lavprestige for mange. Men erfaringerne viser, at medarbejderne bliver vildt glade for at arbejde på denne måde. Fordi de med LA2u finder tilbage til selve kernen af deres faglighed og relationsarbejdet, siger Trine Uhrskov.

Bliv medlem