Gå til indhold

Kredsbestyrelse

Ny i kredsbestyrelsen: Vi skal afspejle medlemmernes hverdag

Sidst i februar var 20 socialpædagoger samlet for at tage hul på nye fælles opgaver – som ny i kredsbestyrelsen. Vi bad tre af de nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer om at sætte ord på, hvor de gerne vil gøre en forskel for medlemmerne

18. marts 2024

Artikel
Ny kredsbestyrelse.png
Stella Møller Larsen (tv.), Tim Nøraa og Joy McPhillips Sørensen har ud over deres faglighed nu også det til fælles, at de alle tre er nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Rikke Rhein-Knudsen

Hvad laver en kredsbestyrelse? Hvordan hænger arbejdet lokalt sammen med de overordnede mål og prioriteringer i Socialpædagogerne? Og hvordan kan man som ny i kredsbestyrelsen være med til at sætte retning i fagforeningsarbejdet? 20 nyvalgte kredsbestyrelsesmedlemmer var sidst i februar samlet for at blive introduceret til både Socialpædagogerne – og arbejdet i en kredsbestyrelse.

Vi fik tre af dem til at sætte ord på, hvorfor de har valgt at stille op i kredsbestyrelsen – og hvad deres ambitioner er:

Stella Møller Larsen, socialpædagog Granbohus – en aflastningsinstitution i Fredensborg Kommune for unge med udviklingshandicap.

– Jeg har været ansat som specialpædagog i mange år og været organiseret under BUPL – men jeg føler egentlig altid, at jeg har været socialpædagogisk funderet, selvom jeg har arbejdet i dagtilbud. Da jeg for nogle år siden blev ansat på en socialpædagogisk arbejdsplads, blev det pludselig klart for mig, hvor langt væk min fagforening var for mig – og for min praksis. Jeg kunne simpelthen ikke finde min fagforening på de arbejdspladser, jeg var på som socialpædagog.

Min motivation for at melde mig ind i kredsbestyrelsen har derfor været at bringe min fagforening og hele det fagpolitiske tættere på vores praksis. Derudover vil jeg også gerne blive klogere på, hvad det er for en organisation, jeg er blevet en del af. Foreløbig har jeg givet mig selv et års tid til at blive klædt på og finde ud af, hvad det er for en retning, jeg skal gå i kredsbestyrelsesarbejdet – og hvad jeg brænder for.

Tim Nøraa, socialpædagog Job, Aktivitets- og Kompetencecenter Gentofte (JAK):

– Jeg har stillet op til kredsbestyrelsen, fordi jeg synes, at vores medlemmer skal kunne relatere til dem, der varetager deres politiske interesser. Og jeg synes, at når man kigger på fagforeningen generelt, så er det altså noget tørt, gråt noget. Det ser vi jo også i forhold til, at vores medlemmer ikke deltager særlig aktivt.

Så jeg har egentlig stillet op for at være et spejlbillede for nogle af de medlemmer, som ikke bliver repræsenteret særlig godt eller særlig meget i øjeblikket.

Mit mål er i virkeligheden at fremme en lyst og et engagement hos den unge del af vores medlemmer, sådan at vi fremadrettet vil kunne se, at unge også har lyst til at involvere sig i det fællesskab, der hedder Socialpædagogerne.

Joy McPhillips Sørensen, mestringsvejleder i psykiatri i Favrskov Kommune.

– Noget af det, jeg kæmper for, er, at vi ikke bliver generalister. At vi i Socialpædagogerne værner om, hvad vi kan som fagpersoner – i forhold til fx pædagoger inden for normalområdet. Jeg har været tillidsrepræsentant siden 2000, men jeg synes, at det med at være TR er blevet mere og mere udfordrende, så jeg stoppede. Og så mærkede jeg hurtigt, at jeg ikke kan lade være med at være fagpolitisk. Derfor meldte jeg mig til kredsbestyrelsen. Og det er virkelig dejligt at kunne fokusere på det fagpolitiske.

Jeg er optaget af ligestilling, jeg er optaget af vores identitet – ikke kun fordi vi skal have fokus på køn og minoriteter, men fordi jeg synes, vi kan gøre det bedre. Og jeg synes, vi skal starte med at ændre det, så vi fx ikke længere hedder formand men forperson eller en anden betegnelse. Jeg tænker, der kan være noget synergieffekt både i forhold til en yngre generation, men også i forhold til at kunne være troværdige overfor de mennesker, vi kommer hos som socialpædagoger.

Bliv medlem