Gå til indhold

Kommentar

Lad os styrke den socialpædago­giske retning

En styrket socialpædagogisk retning på pædagoguddannelsen kan være med til at gøre det mere attraktivt for flere at søge ind på uddannelsen - og fastholde flere af dem, som i dag falder fra undervejs, siger formand for Socialpædagogerne Benny Andersen

15. marts 2024

Artikel
Benny_6_HIGH_Farve.jpg

Forfattere: Benny Andersen og forbundsformand

Pædagoguddannelsens fremtid skal snart forhandles politisk på Christiansborg. Og det er der i den grad brug for. Der er for få undervisningstimer og alt for lidt undervisning i målgrupper, metoder og tilgange på det socialpædagogiske område.

Samtidig mangler vi uddannede kolleger på de socialpædagogiske arbejdspladser – bl.a. fordi de unge i stigende grad vender pædagoguddannelsen ryggen. At for få søger ind på uddannelsen, samtidig med at den ikke ruster de studerende tilstrækkeligt til det socialpædagogiske arbejde, har store konsekvenser for kvaliteten og arbejdsmiljøet på vores område.

Det er en reform af pædagoguddannelsen nødt til at svare på. Der skal være høje ambitioner for den faglige kvalitet i uddannelsen og et langt mere målrettet indhold. Det fortjener de borgere, vi arbejder med – og det har vi brug for som socialpædagoger, hvis vi skal have faglige miljøer, der er attraktive at uddanne sig til og arbejde på.

Den socialpædagogiske retning på pædagoguddannelsen skal styrkes, bl.a. med flere timer og mere relevant litteratur om de socialpædagogiske målgrupper og metoder, flere undervisere, som kender til området – og bedre sammenhæng mellem undervisning og praktik. Og så skal vi have indført en garanti for, at de pædagogstuderende kan studere den retning, de ønsker sig – fx den socialpædagogiske.

Det vil alt sammen gøre det mere attraktivt for flere at søge ind på uddannelsen, fastholde flere af dem, som i dag falder fra undervejs, og klæde dem bedre på til det arbejdsmarked, der venter, og hvor vi virkelig har brug for dem. En styrket socialpædagogisk retning på pædagoguddannelsen er kort sagt en nødvendighed for vores område og fag.

Bliv medlem