Gå til indhold

Tema: LA2u

Fagligt løft giver et bedre arbejdsmiljø

Når en arbejdsplads implementerer metoden LA2u i deres arbejde, forbedrer det arbejds- miljøet og øger arbejdsglæden blandt personalet. Det viser en midtvejsevaluering af et forløb, hvor otte botilbud for voksne med udviklingshandicap har arbejdet systematisk med metoden

18. marts 2024

Artikel
fagblad 2 2024.png

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Solveig Agerbak

Færre magtanvendelser er godt for arbejdsmiljøet. Det kan alle blive enige om. Og på det punkt viser den socialpædagogiske metode LA2u lovende resultater.

En evalueringsrapport fra Social- og Boligstyrelsen, hvor VIVE i øjeblikket undersøger, om og hvordan metoden kan bruges til at forebygge udadreagerende adfærd blandt beboere med udviklingshæmning, viser, at antallet af akutte magtanvendelser er faldet under projektet (fra 42 til 21). Og det skal ses i lyset af, at antallet af magtanvendelser på landsplan er steget i samme periode, formentlig pga. en mere intensiv registreringspraksis.

Men derudover oplever de medarbejdere, der har arbejdet systematisk med metoden, også forbedringer af arbejdsmiljøet på en række andre faktorer. En spørgeskemaundersøgelse blandt deltagerne viser, at der er fremgang at spore på hele 12 ud af 14 psykosociale arbejdsmiljøfaktorer. Særlig markant er fremgangen, når det handler om udviklingsmuligheder i arbejdet, engagement i arbejdspladsen, den generelle jobtilfredshed og relationen til nærmeste leder.

Ifølge psykolog Trine Uhrskov fra Sopra Konsulenterne, som har udviklet LA2 og LA2u, giver det rigtig god mening, at arbejdet med metoden forbedrer arbejdsmiljøet og arbejdsglæden blandt personalet. For den professionelle tilgang giver rum til at kunne udfolde sig fagligt og se resultater af indsatsen.

– Det gør noget ved vores arbejdsglæde, når man bruger metoder, som afspejler ens faglighed. For det er jo årsagen til, at man har valgt den uddannelse og det fag, siger Trine Uhrskov og fortsætter:

– Når vi lykkes med flere borgere, og når vi deler det med vores kolleger gennem et fagligt sprog, får vi en positiv trivselsspiral.

Ros til medarbejderne

Også seniorforsker fra VIVE Anika Liversage, som står bag undersøgelsen, peger på, at det faglige løft skaber arbejdsglæde. Men hun mener også, at rammerne og den systematiske fremgangsmåde i at gå metodisk til værks har betydning.

– Noget af personalet oplever, at de slår bedre til fagligt, at de har fået nye redskaber – og at deres indsats virker. Og så betyder det noget, at alle kommer på kursus i en ny metode, at man får en plan og struktur for implementering og opfølgning fra underviser – og at alle dermed er en del af den samme ret omfattende indsats i at arbejde på en ny måde. Det er svært at anlægge et indefra-perspektiv, når der er tale om borgere, der ikke har noget talesprog. Men der er måder, man kan komme omring det på – og den systematik kan betyde, at man begynder at arbejde på en bedre måde, siger hun.

Anika Liversage udtrykker desuden stor respekt for personalets indsats.

– Jeg er imponeret over den kreativitet, nogle af medarbejderne lægger for dagen – særligt i betragtning af, hvor kompliceret og krævende deres arbejde er. Vilkårene er ikke altid nemme, men de håndterer det ofte fantastisk i samarbejde. Her er virkelig nogle gode historier om, hvordan medarbejderne arbejder opfindsomt og indfølende. Det fortjener de ros for.

DELTAG I E-LÆRING OM LA2

E-læring og webinar
Netop nu udbyder Socialpædagogerne et digitalt undervisningsforløb til medlemmer om low arousal/LA2. Du kan deltage i et e-læringsforløb eller i et webinar. Det foregår i maj. Læs mere om tilbuddet og tilmeld dig: E-læring og webinarer om Low arousal (sl.dk)

Podcast
Lyt dig klogere på begreber som: det tilstræbte indefra-perspektiv, trivselsøer og nøgleordslytning i vores podcastepisode, hvor Trine Uhrskov fortæller mere om LA2u. Du finder den her: Metoder og tilgange: LA2(u) (sl.dk)

Refleksionsværktøj
I forlængelse af podcasten om LA2u har vi udviklet et refleksionsværktøj med spørgsmål, som kan bruges til at sætte gang i den faglige snak og refleksioner om metoden. Download værktøjet her: Metoder og tilgange: LA2(u) (sl.dk)

Bliv medlem