Gå til indhold

OK24

TR får bedre adgang til nye kolleger

Nu får TR ret til at tage en samtale med nyansatte i arbejdstiden. En ret der styrker TR’s kontakt til sine nye kolleger og dermed muligheden for at få præsenteret Socialpædagogerne og sig selv som TR

27. februar 2024

Artikel
velkommen.gif
Nu har TR formel ret til at holde et møde med nyansatte kolleger. Det er en del af OK24-aftalen.

Fremover får TR ret til at holde et møde med nyansatte i medarbejderens arbejdstid. Et møde kan fx planlægges i forbindelse med introduktion til arbejdspladsen for nye medarbejdere. Det står der i den nye OK-aftale på både det kommunale og regionale område.

Det betyder, at man som TR får bedre rammer for den første vigtige kontakt mellem TR og en ny kollega – et afsæt for at præsentere sig selv og komme i dialog med den nye, forklarer Kim Bromberg, TR-konsulent hos Socialpædagogerne.

-Nu får man en formel adgang til at komme på banen. Man skal ikke stå med hatten i hånden over for sin leder og bede om lov, man har en ret til at tage et møde. På den måde bliver det en naturlig del af opstarten på den nye arbejdsplads, at man også introduceres til sin TR.

Han opfordrer til, at man benytter lejligheden til at præsentere sig selv for den nye medarbejder.

-Det er oplagt at bruge anledningen til fortælle den nye kollega, hvad du kan bruge mig til. Fortælle om Socialpædagogerne – hvis det er en nyuddannet måske fortælle, hvad er en fagforening overhovedet for en størrelse, siger Kim Bromberg.

Mulighed for mægling
En anden forbedring er, at det nu er aftalt, at hver af parterne kan vælge at inddrage en mægler, hvis der ikke kan opnås enighed om den lokale TR-struktur. Det gælder efter d. 1. oktober 2024.

Desuden er det aftalt, at parterne i OK-perioden samler viden om, hvornår det kan være hensigtsmæssigt med mere end én TR pr. overenskomstgruppe pr. institution.

Psykisk arbejdsmiljø
Og så fortsætter arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. På det kommunale område videreføres det eksisterende samarbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne (SPARK), så arbejdspladserne også fremover kan benytte tilbud om tilrettede forløb som kan forbedre det psykiske arbejdsmiljø.

På det regionale område videreføres uddannelser om psykisk arbejdsmiljø for ledere og tillidsvalgte i OK-perioden. Og der iværksættes en indsats vedrørende forebyggelse af arbejdsrelateret fysisk eller psykisk vold, trusler og (digital) chikane.

 

Det er også blevet aftalt for TR og AMR i OK24:

  • Der etableres en udviklingsfond pr. 1. januar 2026 for at understøtte fortsat udvikling af den danske aftalemodel.
  • AKUT-bidraget reguleres svarende til det samlede overenskomstresultat. (AKUT-bidraget går til at finansiere TR-uddannelse og give frikøb til TR)
  • Målgruppen for lokal AKUT udvides så den også omfatter arbejdsmiljørepræsentanter, øvrige medarbejderrepræsentanter og ledere.
Bliv medlem