Gå til indhold

OK24

Fornuftig aftale på statens område giver optimisme

En aftale på statens område i overenskomstforhandlingerne er landet med en samlet økonomisk ramme på 8,8 pct. for statsligt ansatte herunder også socialpædagoger. Den samlede økonomiske ramme ser 'meget fornuftig' ud, mener formand for Socialpædagogerne, og den kan sætte retningen for aftalerne på det kommunale og regionale område.

11. februar 2024

Artikel
P1230377_1128x600.jpg
Søndag den 11. februar blev fagforeninger og arbejdsgivere på statens område enige om den første OK24-aftale med en samlet økonomisk ramme på 8,8 pct. over de næste to år. Aftalen glæder formand for Socialpædagogerne Benny Andersen.

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Rikke Rhein-Knudsen

Fagforeninger og arbejdsgivere på statens område blev søndag den 11. februar enige om en aftale om løn- og arbejdsvilkår for statsligt ansatte - herunder også socialpædagoger.

Den samlede økonomiske ramme for aftalen er på 8,8 pct, og aftalen betyder, at lønnen for ansatte på statens område skal stige med 6,3 pct. over de næste to år. Allerede pr. 1-4-2024 stiger lønnen med 5,9 pct. Der er desuden aftalt bedre mulighed for opsparing af frihed, mere fleksibilitet i anvendelsen af pension, tre ugers yderligere barselsorlov med løn til fædre eller medmødre og en forhøjelse af feriegodtgørelsen.

Den aftale glæder formand for Socialpædagogerne Benny Andersen.

– Det er sagt på godt nordjysk en rigtig fornuftig ramme. Det er faktisk den højeste ramme i nyere tid, og den modsvarer lønudviklingen på det private arbejdsmarked. Det betyder, at socialpædagoger i staten kan se frem til en lønudvikling, der svarer til den lønudvikling, man ser på det private område, som jo er rettesnoren for lønningerne i den offentlige sektor, siger han og fortsætter:

- Rammen betyder også, at vi er i gang med at få indhentet noget af det reallønstab, som de seneste år med meget høj inflation har medført.

I aftalen er der afsat en del af den samlede pose penge til såkaldte organisationsforhandlinger - og ved denne aftale blev det 0,9 pct, som ifølge Benny Andersen er et historisk højt beløb. De penge forhandler Socialpædagogerne direkte med de statslige arbejdsgivere om.

Gode fremtidsudsigter

Aftalen er også vigtig for ansatte i kommuner og regioner – for snart skal fagforeninger og arbejdsgivere på det kommunale og regionale område mødes og forhandle.

Og her er aftalen om lønstigninger på statens område – den såkaldte økonomiske ramme – vigtig:

- Det skyldes, at den statslige aftale sætter retningen også for de kommunale og regionale overenskomster. Netop de overenskomster forhandler vi videre om i den kommende uge. Vi starter på tirsdag med kommunerne, og vi knokler som altid benhårdt på at lande et godt resultat. Med aftalen på statens område er jeg fortsat optimist, siger Benny Andersen.

Den samlede økonomiske ramme på 8,8 pct. på statens område sætter altså retningen for de kommunale og regionale overenskomster, men til de kommunale og regionale forhandlinger skal Socialpædagogerne også blive enige med arbejdsgiverne om, hvordan de 690 mio. kr. fra trepartsforhandlingerne skal konkret fordeles. Her fik Socialpædagogerne afsat midler til et lønløft, og nu skal det aftales, hvornår og hvordan de skal udbetales til socialpædagoger.

De afsluttende forhandlinger med de kommunale arbejdsgivere starter tirsdag. Og på det regionale område er det efter planen fredag den 16. februar.               

Husk at du kan få løbende opdateringer på OK24 fra formand Benny Andersen i vores lukkede Facebook-gruppe 'Socialpædagog til socialpædagog'

Resultat af organisationsforhandlinger:

Ansat på Kofoeds Skole

Det er aftalt mellem parterne, at de organisationsmidler, der er afsat til forhandling mellem Kofoed skole og Socialpædagogerne (0,9 pct. af den samlede økonomiske ramme på 8,8 pct.), går til at hæve lønnen.

Ansat hos Røde Kors 

  • Pensionssatsen hæves fra 15 pct. til 16 pct. per 1. april 2025 
  • Resten af organisationsmidlerne fordeles på alle 4 løngrupper med virkning fra 1. april 2025.  
  • Betegnelsen ’regionsleder’ ændres til ’centerleder’ 

Det er desuden aftalt, at der i den kommende periode skal ske dialog om følgende emner: 

  • Muligheder vedr. aflønning i forbindelse med koloniophold 
  • Fleksibilitet i forhold til planlægning af arbejdstid. Herunder:
    • Imødekommelse af fleksibilitet med konkrete løsninger i en arbejdskontekst, hvor der er behov for daglig fast bemanding 
    • Varsling af vagtplaner 

Ansat ved SOSU-skolerne

Forhandlingerne om overenskomsten for socialpædagoger hos Røde Kors er ikke landet endnu. Vi opdaterer her, så snart der er nyt. 

Bliv medlem