Gå til indhold

ok24

Forhøjet tillæg – og store lønstigninger til alle – på døgnoverenskomsten

Den største overenskomst for kommunalt ansatte socialpædagoger er på plads, efter at Socialpædagogernes egne forhandlinger med KL sluttede fredag formiddag. Aftalen giver bl.a. markante lønstigninger og bedre pension – og indfrier dermed Socialpædagogernes vigtigste krav

23. februar 2024

Artikel
moenter.gif
Den største overenskomst for kommunalt ansatte socialpædagoger er landet. En socialpædagog i kommunerne i gennemsnit kan få en lønstigning på 5.800 kr. om måneden inkl. pension over de næste to år.

– Vi er glade, og vi er tilfredse.

Sådan lyder konklusionen fra formand Benny Andersen, der fredag formiddag efter 25 timers forhandlinger blev enig med KL om en overenskomstaftale for langt hovedparten af Socialpædagogernes medlemmer – nemlig socialpædagoger i kommunerne på døgnoverenskomsten.

– Vi har lavet et godt forlig, der sammen med det generelle forlig i kommunerne giver et rigtig godt resultat for socialpædagoger med markante lønstigninger over de næste to år, siger han.

5.800 kr. om måneden

De aftalte lønstigninger i fredagens aftale og de generelle lønstigninger kommer over i trepartsforhandlingernes lønløft (se faktaboksen). Og det betyder, at en socialpædagog i kommunerne i gennemsnit kan få en lønstigning på 5.800 kr. om måneden inkl. pension over de næste to år.

Fordi organisationsmidlerne var rekordhøje denne gang, har det været muligt at prioritere de mange socialpædagoger, der ikke stiger i løn efter ti års ansættelse:

– I vores egne forhandlinger har vi prioriteret løn til de mange socialpædagoger med mere end ti års anciennitet. Fordi treparten jo giver en markant grundlønsforbedring til alle, er der rum til at forhøje tillæggene for dem med ti års anciennitet, siger Benny Andersen og fortsætter:

- Dernæst har vi prioriteret markante pensionsforbedringer og ekstraordinære forbedringer til de studerende. Og samlet set fik vi opfyldt langt de fleste af vores krav, siger Benny Andersen.

Næste skridt

De næste dage følger forhandlingerne af Socialpædagogernes øvrige overenskomster. Når alle Socialpædagogernes overenskomster og aftaler er landet, kommer resultatet til afstemning, hvor jer, der er medlemmer af Socialpædagogerne og omfattet af de offentlige overenskomster, får mulighed for at stemme om det.  

– Her er medlemmernes stemme vigtig – for det gælder jo jeres arbejdsliv, siger Benny Andersen.

Det har de forhandlet om

I døgnoverenskomsten for socialpædagoger i kommunerne har parterne forhandlet om at fordele 2 pct. ud af de 8,8 pct., der er den samlede pose penge, som parterne blev enige om i det generelle forlig på det kommunale område.

Oven i lønstigningerne fra OK24 kommer desuden det historiske lønløft til socialpædagoger i trepartsaftalen på 2.500 kr. i gennemsnit. Her stiger lønnen med 1.800 kr. om måneden for de socialpædagoger, der er omfattet af trepartsaftalen, mens lønnen stiger yderligere 700 kr. mere om måneden for socialpædagoger, der arbejder på skæve tidspunkter.

FAKTA OM AFTALEN

Lønstigninger

Alle med ti års anciennitet eller mere får forhøjet deres tillæg, sådan at månedslønnen stiger 638 kr. + pension.

Ud over de generelle lønstigninger for alle offentligt ansatte i kommuner er der aftalt et nyt grundlønstillæg for socialpædagoger på 300 kr. årligt.

Dertil kommer de markante grundlønsforbedringer på 1800 kr. til alle via trepartsmidlerne, der indfases fra den 1. april 2024 og frem til den sidste stigning den 1. januar 2026.

Studerende får en lønstigning på omkring 5 pct. Det betyder en stigning på 667 kr. om måneden. Desuden får de studerende ret til barsel og forskudt ferie.

Lønstigninger til afdelingsledere og mellemledere.

Bedre pension

For basisstillinger hæves pensionen fra 14,2 til 14,95 pct. og for konsulenter og mellemledere hæves pensionen fra 15,6 til 18 pct. (med mulighed for frit valg for det der ligger over 16 pct.)

Andre resultater

KL har forpligtet sig til at forhandle en ny aftale om deltagelse i koloniophold inden den 1. juli 2024.

Kompetencefonden videreføres, og der tilføres midler til fonden uden for rammen. Desuden var der 2 mio. kr. tilbage i fonden, som overføres.

Bliv medlem