Gå til indhold

arbejdsskade

Arbejdsskaderamte får mulighed for omskoling med næsten fuld løn

Med den nye uddannelsesgodtgørelse kan nogle af dem, som er kommet til skade på arbejdet få 83 pct. af deres tidligere årsløn, mens de bliver omskolet til et nyt fagområde

26. februar 2024

Artikel
jobskifte.gif
Hvis en arbejdsskade har sat en stopper for, at man kan arbejde inden for sit fag, kan man blive omskolet og tage en ny uddannelse med en økonomisk sikring på 83 pct. af sin tidligere indtægt

Forfatter: Malene Dreyer

Uddannelsesgodtgørelse er en ny ordning som har til formål at give mennesker, som er kommet så alvorligt til skade på deres arbejde, at de ikke længere kan varetage et arbejde indenfor deres fag, en mulighed for at blive omskolet til andre fagområder.

Ordningen er en del af den arbejdsmiljøaftale, som Folketinget indgik sidste år, og har til formål at hjælpe flere mennesker tilbage på arbejdsmarkedet efter en arbejdsskade.

Økonomisk sikret under uddannelse
Uddannelsesgodtgørelse er for dem, der ønsker at skifte retning i arbejdslivet og er klar til at tage en ny uddannelse. Under uddannelsen får man hver måned et beløb, der svarer til 83 % af ens tidligere indtægt. Pengene er øremærket til en specifik uddannelse, som man vælger sammen med det kommunale jobcenter. Du kan højst få uddannelsesgodtgørelse i 4 år. Der er flere krav, der skal være opfyldt, for at man er berettiget:

  1. Du har en anerkendt arbejdsskade og en samlet mén-grad på mindst 10 pct. efter én eller flere arbejdsskader.
  2. Du er uden job eller i en opsagt stilling.
  3. Du kan ikke arbejde på fuld tid inden for dit tidligere arbejdsområde eller på fuld tid med dine tidligere uddannelser.
  4. Du kan tjene mere med en uddannelse end uden.
  5. Du har endnu ikke fået en afgørelse om dit endelige tab af erhvervsevne.
  6. Du kan gennemføre en uddannelse og arbejde på normale vilkår bagefter.
  7. Den uddannelse, som du vælger, er erhvervskompetencegivende og inden for et område med mangel på arbejdskraft.

Det er AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring) der afgør, om man kan få uddannelsesgodtgørelse.

Ordningen træder i kraft 1. juni 2024, men tilskadekomne kan allerede blive visiteret til ordningen nu.

Hvis du overvejer at søge uddannelsesgodtgørelse, anbefaler vi, at du tager kontakt til Socialpædagogernes Arbejdsskadeteam: Arbejdsskade (sl.dk)

Læs mere om ordningen hos borger.dk Om uddannelse efter arbejdsskade (borger.dk)

Bliv medlem