Gå til indhold

Medarbejderne

Vi har genfundet vores socialpædagogiske identitet

Socialpædagogerne på Bo- og aktivitetstilbuddet Sydbo har fået deres faglige stolthed tilbage efter et undervisningsforløb med UCL. Signe, Christina, Heidi og Jill har alle været en del af omlægningen – og er enige om, at de i dag er blevet bedre socialpædagoger

18. januar 2024

Artikel
Design uden navn - 2024-01-19T120316.373.png
Fra venstre ses her socialpædagogkollegerne Christina Rosenfeldt, Signe Grønbæk Tygesen, Heidi Schow og Jill Konrad Feldtsing, som alle er enige om, at de blevet skarpere på deres faglighed i forløbet.

Forfatter: Signe Jacobsen

Foto: Nils Lund Pedersen

De har forskellige baggrunde, erfaringer og anciennitet. Men én ting har de fire socialpædagoger Signe Grønbæk Tygesen, Christina Rosenfeldt, Heidi Schow og Jill Konrad Feldtsing til fælles. De er stolte af deres fag.

Og efter at have deltaget i et undervisningsforløb med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, som Bo- og aktivitetstilbuddet Sydbo ved Stenstrup har gennemført over godt et halvt år, er den faglige stolthed vokset markant.

– Jeg er virkelig stolt af, hvad vi har opnået – og jeg er stolt af mine kolleger. Det er ligesom at give hinanden en high-five, når man går ind på banen. Man bliver stolt og har lyst til at kæmpe for sin faglighed, siger Signe Grønbæk Tygesen.

Hun er en af de 24 medarbejdere, der har gennemført i alt otte workshops med det overordnede formål, at socialpædagogerne på Sydbo skulle finde ind til kernen af deres faglighed. Det var der behov for, fordi det pædagogiske personale oplevede en faglig identitetskrise, efter at sundhedsfaglige kolleger overtog de sundhedsfaglige opgaver, som socialpædagogerne tidligere havde ansvaret for. De havde brug for at få belyst deres socialpædagogiske faglighed på ny.

En stærkere pædagogfaglig profil gør arbejdspladsen mere attraktiv. Senest er der ansat otte nye medarbejdere, hvoraf de fem er uddannede pædagoger.

Den faglige viden, vi nu er blevet mere bevidste om, vil man gerne dele med de ufaglærte og de vikarer, vi har. For vi kan se, at det gør en forskel.

Heidi Schow, socialpædagog, Sydbo

Ja tak til fagudtryk

Som mange andre socialpædagogiske tilbud har Sydbo haft svært ved at rekruttere uddannet personale. Og på trods af at ufaglærte medarbejdere har været uundværlige, har det været en udfordring for den faglige dialog på arbejdspladsen, at der ikke har været en ensartet viden om fagudtryk.

– Jeg har nogle gange undgået at bruge fagudtryk, fordi de ufaglærte også skulle kunne forstå, hvad jeg mente, siger Signe Grønbæk Tygesen.

Med UCL-forløbet har socialpædagogerne fået genopfrisket deres redskaber til at formulere og formidle deres faglighed til deres kolleger. De er blevet bedre til at sætte ord på de socialpædagogiske fagbegreber – og til at argumentere for, hvorfor det er vigtigt med en socialpædagogisk tilgang.

– En tur til lægen er ikke bare en tur til lægen. Der ligger en masse socialpædagogisk arbejde i det at komme fra a til b. Det kan være en kæmpestor opgave, og det har hjulpet os meget på tværs af fagligheder at få borgeren tilbage i centrum, siger Christina Rosenfeldt.

Heidi Schow supplerer:

– Og den faglige viden, vi nu er blevet mere bevidste om, vil man gerne dele med de ufaglærte og de vikarer, vi har. For vi kan se, at det gør en forskel.

Læs også 'Pilotprojekt gav os ny faglig gejst'.

I undervisningsforløbet er der arbejdet meget med at gøre det pædagogiske personale mere bevidste om, hvor fagligt kompetente de er både i forhold til borgerne, de pårørende og det tværfaglige samarbejde.

Skal kunne formidle viden

De socialpædagoger, der har arbejdet på Sydbo i lang tid – som fx Jill Konrad Feldtsing, der har været ansat på tilbuddet i 27 år – har en stor mængde viden om borgerne og stedet, der, hvis den formidles til kollegerne, kan være til gavn for alle.

– Jeg skal både kunne formidle min viden om borgerne til mine kolleger, men også være åben over for nye muligheder. Hvis nogen spørger mig, hvorfor jeg gør, som jeg gør, så må jeg stoppe op og tænke over det, siger hun.

Det har hun fx gjort i forhold til en specifik beboer, som er dårligt gående med rollator og har som en del af sin ADL (almindelig daglig livsførelse), at han selv skal åbne døren til sin lejlighed, når han skal ind og ud.

– Men jeg var faldet ind i vanen med at åbne døren for ham, fordi det var hurtigere at gøre det selv end at vente på, at borgeren gjorde det, siger Jill.

Den går ikke længere. I dag, når borgeren står foran døren og venter på, at den bliver åbnet, så husker Jill, at han godt kan selv – og at hendes socialpædagogiske faglighed ikke er at søge den hurtige løsning.

Sydbo

Sydbo er et bo- og aktivitetstilbud til borgere med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i Stenstrup under Svendborg Kommune.

Sydbo har plads til 24 beboere – og er inddelt i tre huse med hver otte lejligheder.

Medarbejderstaben tæller bl.a. socialpædagoger, sosu-assistenter, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter.

Borgerens livskvalitet i fokus

Det er vigtigt ikke at gro fast i gamle vaner, og også det har UCL rusket op i. Det mindsker omfanget af konflikter og spændinger, at socialpædagogerne har siddet til et undervisningsforløb og kigget hinanden i øjnene. De er blevet bedre til at formidle deres budskaber og være åbne over for tværprofessionelle dialoger.

– Det sundhedsfaglige personale har en helt specifik viden. Det har vi socialpædagoger også, den kan bare være svær at se. Vi har ikke uniform på, når vi går på arbejde som politibetjente og sygeplejersker. Vores faglighed kommer til udtryk ved nogle andre ting, siger Heidi Schow.

Hun og de andre socialpædagoger er blevet bevidste om at beskrive deres faglighed og sagligt begrunde deres handlinger. Deres faglighed kommer til udtryk gennem det arbejde, de udfører med borgeren, der altid understøtter de delmål og handleplaner, de sigter mod, og har borgerens livskvalitet i fokus. Det er deres socialpædagogiske identitet.

Skal man som socialpædagog tages alvorligt i sit arbejde, så skal man altså kunne underbygge det, man gør sagligt og fagligt, siger Anette Bøjgaard Schleicher, som har undervist i forløbet.
Bliv medlem