Gå til indhold

vilkår

Overenskomst er et kvalitetsstempel

Kvalitet i arbejdsforholdene og faglig kvalitet går hånd i hånd, mener lederparret bag nyoprettet opholdssted. De valgte derfor fra start at indgå overenskomst med Socialpædagogerne – og det har hurtigt vist sig at have betydning i forhold til at rekruttere dygtige medarbejdere

29. januar 2024

Artikel
sørenogrikke1128x600.jpg
Søren Lønborg Kristiansen og Rikke Graabæk Christensen, ledere af Børne- og Ungehjemmet Forbrovej, betragter ordnede arbejdsforhold som en naturlig del af den kvalitet der tegner arbejdspladsen og har derfor tegnet overenskomst med Socialpædagogerne.

Forfatter: Malene Dreyer

Da Søren Lønborg Kristiansen og Rikke Graabæk Christensen åbnede et nyt privat opholdssted nord for Ribe, var de slet ikke i tvivl om, at der skulle tegnes overenskomst.

– For os handler det om kvalitet. Vi skal tilbyde de borgere, vi arbejder med kvalitet, og det kan vi, når vi tilbyder medarbejderne ordentlige forhold, siger Søren Lønborg Kristiansen.

Efter en årrække som ansatte indenfor børne- ungeområdet i kommunalt regi valgte de to socialpædagoger at starte et helt nyt kapitel i deres liv og åbne deres eget socialpædagogiske opholdssted i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde.

Tiltrække dygtige socialpædagoger

Da det rigtige hus til formålet var fundet, åbnede de dørene til Børne- og ungehjemmet Forbrovej til en åbningsreception i november sidste år uden at have hverken personale eller børn. Men opbakningen var overvældende.

– Der kom 150 mennesker fra lokalsamfundet til vores åbningsdag. Det var meget overvældende, fortæller Søren Lønborg Kristiansen.

Siden da er det lykkedes at få ansat samtlige medarbejdere. Og det har vist sig at have stor betydning i rekrutteringsforløbet, at man kan tilbyde ordnede forhold og dermed tiltrække et bredt ansøgerfelt og dygtige medarbejdere. Særligt når man er et helt nyopstartet tilbud.

– Vi startede jo op fra scratch og har skullet ud at finde medarbejdere. Samtlige interesserede, vi har talt med, har spurgt til, om vi har overenskomst. Det synes vi er positivt. For det er udtryk for, at folk gerne vil sikre sig, at der er ordentlige rammer, siger Søren Lønborg Kristiansen.

Krav om uddannelse

Kvalitetsniveauet følger også med over i den faglige indsats: For at blive ansat på Forbrovej er det et krav, at man har en pædagogisk uddannelse.

– Vi ansætter kun fagligt uddannet personale. Jeg ville jo heller aldring ansætte en skolebuschauffør uden kørekort. Man skal vide noget om udsatte børn, og vi styrer ud fra faglighed og ikke egne normer. Det sikrer vi, når vi søger uddannet personale – og det skal der også til, hvis vi skal tiltrække de dygtige, siger Søren Lønborg Kristiansen.

Ligesådan forventes det af alle nyansatte, at de deltager i kompetenceudvikling. Samtlige medarbejdere tilbydes KFUM’s Sociale Arbejdes efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi ved Susan Hart, fortæller Rikke Graabæk Christensen.

Også fra kommunerne, som skal visitere børn til opholdsstedet, er der forventning om ordnede arbejdsforhold. Fx stiller Odense kommune krav om en standardkontrakt til alle deres samarbejdspartnere.

– Kommunerne har en forventning om professionalisme og kvalitet på de steder, de sender borgere ud til. Så også i den sammenhæng åbner overenskomsten døre, fortæller Søren Lønborg Kristiansen.

Fleksibelt samarbejde

Overenskomsten er kommet i stand via et godt samarbejde med Socialpædagogerne Sydjylland. Den indebærer bl.a. en lokalaftale på løndelen om et fast ulempetillæg til alle medarbejdere i stedet for individuelt beregnede tillæg for skæve arbejdstider.

– Det betyder, at vi er forpligtet til at fordele nat- og weekendarbejde ligeligt mellem alle medarbejdere. Vi synes, modellen er fin – og medarbejderne er godt tilfredse bl.a. fordi, de så kan regne med en fast løn hver måned, hvilket er en fordel, hvis man fx skal købe hus og have sin bank med, siger Søren Lønborg Kristiansen.

Han oplever, at samarbejdet med kredsen er smidigt – og vil gerne gøre op med myten om, at fagforeningen er stiv og gammeldags, og at en overenskomst skaber forhindringer for arbejdet.

– Det er ikke den måde, vi er blevet mødt på fra kredsen. De lytter til os og går konstruktivt ind i, hvordan vi kan tilrettelægge det, så det passer til os, og vi har fleksible løsninger, siger han og opfordrer andre private tilbud til at komme i dialog med kredsen.

– Inviter kredsen på en kop kaffe. De har erfaringen fra andre private tilbud og er gode at læne sig opad.

Fakta om Forbrovej

Børne- og ungehjemmet Forbrovej i Esbjerg kommune er et lille opholdssted med plads til børn/unge fordelt i to enheder med 4 i hver. Der er mulighed for at have søskende under samme tag.

Opholdsstedet har egen ledelse og bestyrelse og drives i samarbejde med KFUM’s Sociale Arbejde.

Daglig leder Søren Lønborg Kristiansen har arbejdet inden for børne- ungeområdet i 22 år i Esbjerg kommune, heraf 16 år som leder. Han er uddannet socialpædagog og terapeut og har derudover flere moduler i diplomuddannelsen i ledelse.

Faglig leder Rikke Rikke Graabæk Christensen. Hun er uddannet socialpædagog og psykoterapeut og har 10 års erfaring med arbejde med udsatte familier og derudover erfaring fra socialpsykiatrien.

Læs mere: Socialpædagogisk opholdssted, Ribe - KFUM - Forbrovej

Bliv medlem