Gå til indhold

OK24

OK24: Nu går forhandlingerne for alvor i gang

Topforhandlerne, der skal forhandle overenskomstaftaler for offentligt ansatte – herunder socialpædagoger – sætter sig nu til forhandlingsbordet. OK24 bliver præget af trepartsaftalen, som skal finde sin konkrete udformning i overenskomsterne. Og så har fagbevægelsen optimistiske forventninger til lønstigninger

4. januar 2024

Artikel
P1013561 (002).jpg
Socialpædagogernes formand Benny Andersen og teknisk chefforhandler Jens Finn Christensen på vej ind i KL's hovedkontor til de første direkte forhandlinger om dette års overenskomst for offentligt ansatte på det kommunale område - herunder socialpædagoger.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Rikke Rhein-Knudsen

I dag går det for alvor løs med overenskomstforhandlingerne på det offentlige område (OK24), når de politiske forhandlere fra henholdsvis de kommunale arbejdsgivere og arbejdstagere mødes til det første forhandlingsmøde i OK24. I spidsen står formand for KL's løn- og personaleudvalg, borgmester Michael Ziegler, og formand for Forhandlingsfællesskabet, Mona Striib. Socialpædagogernes formand, Benny Andersen, er også med i forhandlingsudvalget.

Forhandlingerne vil på nogle områder være præget af trepartsafttalen som landende i starten af december, da en lang række elementer i aftalen skal udmøntes eller forhandles færdigt under OK24. Fx er de 2500 kr. som en socialpædagog står til at få mere pr måned et gennemsnitsbeløb. Til OK-forhandlingerne skal det nu aftales, hvordan pengene konkret skal udmøntes.

Løn
Selvom trepartsaftalen har sikret lønstigninger til grupper af offentligt ansatte, er det ikke ensbetydende med, at Forhandlingsfælleskabet stiller med beskedne forventninger til lønstigninger ved OK24, siger forbundsformand Benny Andersen.

– Den økonomiske ramme, vi forhandler om til OK24, er uafhængig af treparten. Vi har haft en periode med høj inflation, som har medført et betydeligt reallønstab for alle, så vi skal have forbedret reallønnen i den kommende periode. Desuden er der på det private arbejdsmarked indgået toårige forlig med tocifrede økonomiske rammer. Derfor forventer vi naturligvis en betydelig økonomisk forhandlingsramme ved OK24, siger Benny Andersen.

Der er grund til en vis optimisme, for OK24 udspiller sig på et solidt økonomisk bagtæppe. Dansk samfundsøkonomi er stærk, efterspørgslen på arbejdskraft stor og lønudviklingen på det private arbejdsmarked tegner lovende for de offentlige forhandlinger, som følger samme takt som det private.

Tidslinje: De næste skridt

23. januar: 2. politiske forhandling med KL

24. januar 2024: Alle organisationers specielle forhandlinger skal være i gang

25. januar: 2. politiske forhandling med Danske Regioner

9. februar: 3. og afsluttende forhandlinger med KL

16. februar: 3. og afsluttende forhandlinger med Danske Regioner

29. februar: De enkelte organisationers specielle forhandlinger afsluttes

Forår 2024: Sammenkædning i Forligsinstitutionen. Forligsmanden vil samle de forhandlede overenskomstforslag på FH's område i ét mæglingsforslag, som sendes til afstemning blandt medlemmerne.

Arbejdstid og fuldtid
Som en direkte udløber af trepartsaftalen har Socialpædagogerne sammen med blandt andre FOA, BUPL og KL forpligtet sig til at drøfte arbejdstidsregler med det mål at opnå mere fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og gøre det mere attraktivt at arbejde fuldtid. Dette er en del af de modydelser for lønkronerne, der blev aftalt ved treparten, og som skal udmøntes ved overenskomstforhandlingerne. Lige sådan er parterne enige om, at man ved OK24 skal aftale mulighed for at planlægge med længere tjenester på op til 12 timer.

Kompetenceudvikling
Et andet centralt tema for Forhandlingsfællesskabet handler om udvikling af faglighed. Temaet sætter bredt set fokus på muligheden for at underbygge faglig relevant uddannelse, livslang opkvalificering og mulighed for sporskifte.

Dette tema flugter helt med Socialpædagogernes krav om kompetenceudvikling for at øge fagligheden på området. Der skal være bedre muligheder for at tage en uddannelse, man skal have ret til efter- og videreuddannelse og faglig opkvalificering, og helt specifikt skal der være bedre muligheder og vilkår for at læse meritpædagog.

OK-FORHANDLINGER 2024

Bliv medlem