Gå til indhold

OK24

Nu forhandles din løn – hvad kan du regne med?

I disse uger lægger formand for Socialpædagogerne Benny Andersen og andre fagforeningsbosser arm med arbejdsgiverne om din løn og arbejdsvilkår. Det er tid til at gøre status

29. januar 2024

Artikel
P1230377_1128x600.jpg
Kan socialpædagoger forvente mere i løn? Og hvor er vi på konfliktbarometeret? Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne, giver en status på overenskomstforhandlingerne.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Rikke Rhein-Knudsen

Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang. I daglig tale kalder vi det ’OK24’ – det vil sige de overenskomster, som skal gælde for socialpædagoger på det offentlige område fra 2024, hvor de nuværende overenskomster udløber.

Under OK24 lægger Socialpædagogerne arm med de offentlige arbejdsgivere om dine løn- og arbejdsvilkår de kommende år.  Og det er nu tid til at gøre status.

Derfor svarer formand for Socialpædagogerne Benny Andersen på seks spørgsmål, som kan løfte lidt af sløret for, hvad der foregår i det ellers ret så lukkede forhandlingsrum.

Hvordan går det med forhandlingerne – er du optimistisk?
– Vi går konstruktivt og løsningsorienteret til forhandlingerne og arbejder benhårdt på at lande en god aftale. Og det går godt forstået på den måde, at vi diskuterer alle de krav, vi har fremsat. Der er ikke nogen krav, som modparten ikke vil diskutere. Og der er en fælles forståelse af, at løn betyder noget denne her gang. Så det skrider stille og roligt fremad.

– Det er ikke mindst en virkelig dejlig opgave at skulle udmønte det historiske lønløft på 690 mio. kroner til socialpædagoger, som vi landede med trepartsaftalen i december. De penge kommer jo oven i den økonomiske ramme for OK24. Jeg tror helt sikkert, vi løfter socialpædagogers grundløn. Og så skal man kunne se på sin lønseddel, når man arbejder om aftenen, natten og i weekenden – det er det, vi går efter.

2500 kr. ekstra i gennemsnit per måned til en socialpædagog PLUS de penge, vi får forhandlet os frem til her ved overenskomstforhandlingerne – det er altså en kæmpe sejr. 

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

– Langt hovedparten af de ønsker til krav, vi har modtaget fra socialpædagoger, handler derudover om socialpædagogers egne vilkår og overenskomster, som vi forhandler direkte med arbejdsgiverne. Det er de såkaldte organisationsmidler – og derfor diskuterer vi lige nu, hvor stor en andel af den samlede ramme, altså den samlede pose penge, der skal gå til det. Vi vil gerne have puljen så stor som muligt, fordi der er mange ændringer, vi gerne vil lave, fx lave et ekstra løntrin eller ændre, hvordan man aftaler kvalifikationsløn.

Kan socialpædagoger regne med at få mere i løn?
– Vi har stillet krav om generelle lønstigninger, der forbedrer reallønnen. Det er vigtigt, at alle medarbejdere får forbedret deres realløn, og det forventer jeg også er et krav, vi kan opfylde. Herudover kommer der ekstra lønstigninger til socialpædagogerne fra midlerne fra trepartsforhandlingerne, så samlet set kan socialpædagogerne godt regne med mere i løn.

– Dog bliver det svære forhandlinger om den økonomiske ramme, da den private lønudvikling er lavere end forventet, og den private lønudvikling er en forudsætning for den økonomiske ramme, vi har at forhandle om.

Hvad med alt det andet: arbejdsmiljø, efteruddannelse?
– Det drøfter vi også nu. Vi har bl.a. fokus på vilkårene for natarbejde og på, hvordan vi via overenskomsterne understøtter arbejdspladsernes indsats med at skabe et godt arbejdsmiljø.

– Vi har også fokus på kompetenceudvikling. Det er fx ikke nogen hemmelighed, at Socialpædagogerne er fortalere for introduktionsstillinger til nyansatte, mentorordninger osv., og at vi ønsker at fortsætte kompetencefonden, som giver medarbejdere i kommuner og regioner mulighed for kompetenceløft og bedre udviklingsmuligheder.

Så hvor er vi på konfliktbarometeret?
– Muligheden for, at vi får et godt og fornuftigt forlig, er rigtig stor, synes jeg. Så konfliktbarometeret er i bund. Jeg kan jo ikke vide det med sikkerhed, for det er i sidste ende et spørgsmål om, at vi får en fornuftig økonomisk ramme for forhandlingerne og dermed de lønstigninger, der kan gøre os tilfredse. Og det bliver først afgjort i den sidste forhandling, der starter den 9. februar på det kommunale område og den 16. februar på det regionale område.

Det har været et turbulent år. Hvordan går det med sammenholdet i fagbevægelsen?
– Det går fint. Det lykkedes os at lave en rigtig god trepartsaftale. Så selvom akademikerne er trådt ud af den fælles køreplansaftale ved OK24, og dermed forhandler for sig selv, er vi stadig mange offentligt ansatte, der forhandler sammen, og sammenholdet er godt og stærkt.

Nogle kan jo eller have travlt med at nedtone fagbevægelsens position og den danske models betydning. Hvad er dit svar til dem?
– Hvis jeg tager udgangspunkt i os selv, så står Socialpædagogerne stærkere end nogensinde. Uden den position – og en stærk fagbevægelse – var vi ikke lykkedes med at få det lønløft ved trepartsforhandlingerne, som vi fik. Noget som vi jo har talt om siden OK21. Nu bliver det til virkelighed: 2500 kr. ekstra i gennemsnit per måned til en socialpædagog PLUS de penge, vi får forhandlet os frem til her ved overenskomstforhandlingerne – det er altså en kæmpe sejr.

– Overenskomster og den danske model er nøglen til, at velfærdssamfundet fungerer. Og jeg oplever, at vi bliver taget alvorligt – både når vi forhandler overenskomst, men også ude på arbejdspladserne, hvor tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere på det socialpædagogiske område hver eneste dag indgår aftaler, og får tingene til at fungere.

– Og endelig kan du jo prøve at veje en overenskomstaftale i dag sammenlignet med for 25 år siden. Der er slet ingen tvivl om, at paletten af elementer, der er med i en aftale i dag – fx når vi taler om arbejdsmiljø, kompetenceudvikling osv. – er langt bredere, end da jeg første gang forhandlede overenskomst i 1999, hvor det nærmest kun var løn.

Ok-forhandlinger 2024

Bliv medlem