Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Gode kolleger beskytter dig mod stress

Det er i høj grad vigtigt at have et godt forhold til kollegerne. Det svarer otte ud af ti socialpædagoger i en ny rundspørge. Og det er ikke så mærkeligt – for den gode kollegarelation kan beskytte mod stress og et belastende psykisk arbejdsmiljø med høje følelsesmæssige krav, fortæller eksperter

5. januar 2024

Artikel
COLOURBOX52025869-sammenhold_1128x600.jpg
I en ny rundspørge bliver socialpædagoger spurgt, hvilken forskel det gør for dem at have gode kolleger. Se, hvad de svarede.

Forfatter: Lea Holtze

Hjælpsom. Engageret. Fagligt dygtig. Og reflekteret.

Det er nogle af de kvaliteter, socialpædagoger vægter allerhøjest hos deres kolleger, viser en rundspørge, som Socialpædagogerne har lavet blandt 659 medlemmer. Mere end otte ud af ti af dem svarer desuden, at det ’i høj grad’ er vigtigt at have en god relation til kollegerne på arbejdspladsen.

Spørger man arbejdsmiljøforskere er det ikke mærkeligt, at så mange socialpædagoger vægter den gode kollegarelation så højt. For god kollegakarma virker som et skjold mod alskens dårligdomme på en arbejdsplads – og som nøglen til trivsel og faglig udvikling.

Gode kolleger er nemlig forudsætningen for, at man har nogen at sparre med, samarbejde med, løse kerneopgaven med og selvfølgelig også have det hyggeligt med. Og det er måske i særlig grad vigtigt for socialpædagoger, forklarer Thomas Clausen. Han seniorforsker på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og har bl.a. undersøgt betydningen af positive faktorer i det psykosociale arbejdsmiljø.

– Socialpædagoger skal forholde sig til mennesker, der har det svært og har brug for støtte. Så de skal investere meget af sig selv og kan blive berørt af oplevelser, som skal bearbejdes. Der er det jo super vigtigt at kunne få social støtte fra sine kolleger, så man har energi til en ny dag på jobbet, siger han.

Kollegerne er hinandens livliner i forhold til at skabe den bedst mulige arbejdsplads, selvom betingelserne for at løse opgaverne kan være vanskelige

– Thomas Clausen, seniorforsker

Psykologisk tryghed

Ved at have en god kollegarelation kan man ligefrem flytte en oplevelse fra at være belastende til at være meningsfuld, fortæller Thomas Clausen. Men det kræver, at man har tillid til hinanden, tør vise sin sårbarhed – og at kollegerne griber det på en god måde. Populært sagt: At der er psykologisk tryghed på arbejdspladsen.

– Fra at noget er en krævende oplevelse, kan man ved at dele den med kollegerne blive bekræftet i, at man gjorde noget rigtigt, man kan få det bearbejdet og man kan måske ligefrem få en god faglig dialog og i fællesskab lære noget til næste gang. Det står i kontrast til det psykologisk utrygge rum, hvor usikkerhed og dilemmaer mødes med hån, spot og latterliggørelse. Så får man i stedet en kultur, hvor alle passer sig selv, siger han.

Hinandens livliner

I Socialpædagogernes undersøgelse er medlemmerne blevet spurgt, hvilke karakteristika hos kollegaen, de vægter højest. Og hvor hjælpsomhed, engagement, refleksion og faglighed topper listen, vurderes humor og mod som mindst vigtigt. Det er med andre ord opgaveløsningen, der er i højsædet, hvorimod ens gode kollega ikke nødvendigvis behøver at være ens gode ven, forklarer Thomas Clausen.

Og når socialpædagogerne skal pege på, hvorfor den gode kollegarelation er vigtig, er både arbejdsmiljøet, trygheden, arbejdsglæden, kerneopgaven og borgernes trivsel topscorere.

– Med andre ord er det kollegiale bare en rigtig vigtig faktor, fordi det udstikker rammen for, hvordan vi kan løse vores opgaver. Der er mange socialpædagogiske arbejdspladser, der føler et ressourcemæssigt pres, og det kan være et til tider hårdt arbejdsmiljø. Kollegerne er hinandens livliner i forhold til at skabe den bedst mulige arbejdsplads, selvom betingelserne for at løse opgaverne kan være vanskelige, siger Thomas Clausen.

Men den gode kollegakarma kommer ikke af sig selv. Det er derfor helt afgørende at være opmærksom på at nære den – ikke mindst hvis man vil forebygge sygefravær og fastholde medarbejderne, understreger Thomas Clausen. Og det er Signe Pihl-Thingvad helt enig med ham i.

Buffer mod stress

Hun er Institutleder og Professor med særlige opgaver på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet, hvor hun forsker i psykisk arbejdsmiljø. Og så underviser hun offentlige ledere på den professionelle Master i Offentlig Ledelse (FMOL) i at styrke den sociale kapital på arbejdspladsen. Social kapital handler bl.a. om, hvad stærke relationer er på en arbejdsplads, og her kigger man især på oplevelsen af tillid, retfærdighed og samarbejdsevne blandt medarbejderne.

En undersøgelse, Signe Pihl-Thingvad har været med til at lave, viste, at relationer på en arbejdsplads generelt er væsentlige, når det kommer til at forebygge sygefravær, og særligt relationen til topledelsen havde betydning for sygefraværet. Stærke relationer har også betydning, når det kommer til at modvirke stress, og her spiller kollegaerne en central rolle.

– Social støtte er utrolig vigtigt og en buffer mod stress. Og social støtte består i høj grad af et godt kollegaskab, hvor man hjælper hinanden, sparrer med hinanden og har fællesskab i gruppen, siger hun.

Det kan fx være, at man skal løse en ny type opgave og ved at vende den med sine kolleger kan komme videre med den. Det kan også være, at man har begået en fejl og har fået en negativ reaktion fra en borger eller de pårørende – men ved at vende det med kollegerne kan man få nogle nye handlemuligheder og komme videre. Og endelig kan det være, at man er presset og oplever, at kolleger tager konkrete opgaver fra ens skuldre.

– Social støtte kan virke på rigtig mange måder, siger Signe Pihl-Thingvad.

Social støtte er utrolig vigtigt og en buffer mod stress. Og social støtte består i høj grad af et godt kollegaskab

Signe Pihl-Thingvad, professor

Fire råd fra professoren: Sådan nærer du den gode kollegarelation

Vær opmærksom
Læg mærke til og spørg ind til, hvordan din kollega har det, og hjælp hvor du kan.

Drøft kerneopgaven
Hav en faglig drøftelse af, om I egentlig er enige om, hvad kerneopgaven er, så I har en fælles kurs i arbejdet.

Lær hinanden at kende
Tillid er afgørende. Og at have tillid til hinanden handler nogle gange også om, at man kender hinanden fra forskellige situationer og er åbne og ærlige over for hinanden.

Drop sladder
Transparens og tydelighed omkring beslutninger og opgaver er vigtigt for oplevelsen af retfærdighed. Her har ledelsen i høj grad et ansvar. Men man kan også selv gøre meget for, at sladder ikke får lov at florere. Giv i stedet en hjælpende hånd og tro ikke det værste om kollegerne, man hav tillid til, at de nok har en grund til at gøre, som de gør.

Kilde: Signe Pihl-Thingvad

Bliv medlem