Gå til indhold

Borgerstyrede budgetter

Frisættelse giver øget ansvar til den enkelte medarbejder

I Aabenraa har 15 hjemløse borgere fået bedre styr på boligsituationen i projektet ’Borgerstyrede budgetter’, hvor man giver borgeren et budget på 50.000 kr. Men den form for frisættelse stiller store krav til medarbejderne, fortæller to ledere tilknyttet projektet

22. januar 2024

Artikel
Borgerstyrede budgetter - web ledernyt.png
Som afdelingsleder oplever Lone Haugaard (th), at det giver den enkelte medarbejder mange overvejelser, når de i projektet 'Borgerstyrede budgetter' skal motivere og vejlede borgerne uden at bestemme, hvad de 50.000 kr. skal bruges på.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Michael Drost-Hansen

– Det er et spændende projekt, og vi har virkelig hjulpet nogle af de meget tunge borgere videre i deres liv. Men når det er sagt, er ’Borgerstyrede budgetter’ også et projekt, der udfordrer os, fordi vi her taler om den ultimative frisættelse af medarbejderne.

Sådan fortæller socialchef i Aabenraa Kommune Maja Gammelgaard om projektet ’Borgerstyrede budgetter', hvor sammenlagt 15 borgere i eller på kanten af hjemløshed får råderet over 50.000 kr. Penge, som de i samarbejde med en fagperson og kombineret med social støtte skal bruge på en måde, der er gavnligt for borgerens selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet.  

– Når man frisætter medarbejderne i forhold til de regler, kvalitetsstandarder og love, vi normalt er underlagt på det sociale område, så er det pludselig op til den enkelte medarbejder at vurdere, hvad der er rimeligt i en given situation. Er det fx ok, at borgeren bruger penge på at købe en PlayStation eller et nyt tv? At støtte borgerne i at træffe de bedste beslutninger kræver både, at man er meget bevidst om egne subjektive meninger – og at der er den nødvendige sparring fra ledelsen, siger Maja Gammelgaard.

Læs hvordan projektet fungerer i praksis: ’Eget budget gør borgerne mere selvkørende’

Stiller krav til medarbejderne

Lone Haugaard er som afdelingsleder i Pædagogisk Vejledning i Aabenraa Kommune tilknyttet ’Borgerstyrede budgetter’, og hun oplever også, at den måde at arbejde på stiller nye krav til den enkelte medarbejder.

– Som udgangspunkt er det et fantastisk projekt, fordi vi giver nogle borgere en reel chance for at komme ud af hjemløshed – eller komme væk fra en bolig, der ikke gør dem noget godt. Men selvfølgelig er der da mange faglige overvejelser forbundet med at arbejde på den måde. For hvordan motiverer og vejleder man som medarbejder bedst borgeren, uden at man bestemmer, hvad pengene skal bruges på? siger Lone Haugaard.

De borgere, der er med i projektet, tilhører den tunge borgergruppe, hvor misbrug, hjemløshed og gæld holder dem fast i en negativ spiral.

– Vi har derfor valgt, at første skridt for borgerne i projektet er, at de får tag over hovedet og får etableret sig på en måde, hvor de reelt har mulighed for en frisk start i livet. Det kan være at finde en ny bolig og betale indskud, få betalt gæld af og få købt møbler, tøj eller måske en cykel, så man har billig transport, siger Lone Haugaard.

Man skal turde tale åbent om, hvordan man forholder sig, hvis man som medarbejder føler sig ramt på egne personlige holdninger og præferencer.

Maja Gammelgaard, socialchef Aabenraa Kommune

Skal stabilisere boligsituationen

Ifølge Maja Gammelgaard er det vigtigt i et projekt om ’Borgerstyrede budgetter’, at man taler åbent om det ansvar, man lægger over på den enkelte medarbejder.

– Inden projektet kunne jeg lidt naivt godt finde på at sige, ’hvis bare vi havde 10.000 kr. til den her borger, så ville det løse mange problemer’. Men når vi så står med et budget på 50.000 kr., så er det altså et kæmpe ansvar, der påhviler den enkelte medarbejder i forhold til at støtte borgeren i at træffe de bedste beslutninger, siger hun og forklarer, at man i projektet har valgt nogle kriterier, der betyder, at pengene skal bruges til noget, der understøtter det overordnede mål i den enkelte borgers handleplan – og det handler for alle deltagerne om en stabilisering af deres boligsituation.

– Det er klart, at en rejse til Gran Canaria nok ikke lige er inden for skiven – men måske kan en PlayStation være lige præcis det, der sikrer borgeren et frirum, hvis boligsituationen er stabiliseret? Den slags drøftelser om for og imod og alle de etiske overvejelser, der dukker op, dem skal man sikre tid og rum til, ligesom man skal turde tale åbent om, hvordan man forholder sig, hvis man føler sig ramt på egne personlige holdninger og præferencer, lyder det fra Maja Gammelgaard.

Læs også artiklen i det seneste nummer af Socialpædagogen:  ’Det bedste er at være med til at opfylde drømme’.

Kort om projektet

Aabenraa Kommune gennemfører med en bevilling på ca. 1 mio. kr. fra Social- og Boligstyrelsen projektet ’Borgerstyrede budgetter’.

I projektet får 15 borgere, som alle er i eller på kanten af hjemløshed, råderet over 50.000 kr., som de i samarbejde med en fagperson og kombineret med social støtte skal bruge på en måde, der er gavnligt for borgerens selvbestemmelse, rehabilitering og livskvalitet. 

Projektperioden løber fra 1. december 2022 til 31. december 2024.

– Det er et spændende projekt. Men det er også en helt ny måde at arbejde på, fordi medarbejderne ikke er bundet af de regler, kvalitetsstandarder og love, vi normalt er underlagt på det sociale område. Den frisættelse gør, at de står med et kæmpe ansvar i forhold til at vejlede borgerne i at bruge pengene bedst muligt, siger socialchef Maja Gammelgaard.
Bliv medlem