Gå til indhold

Løn

Afskaffelsen af store bededag giver ekstra løn fra 1. januar 2024

Store bededag er fra i år ikke længere en helligdag. Månedslønnede medarbejdere vil til gengæld få en økonomisk kompensation for den øgede arbejdstid svarende til 0,45 pct. af årslønnen

7. januar 2024

Artikel
løn.jpg
Fra 2024 får fastansatte medlemmer et løntillæg som kompensation for store bededag, som nu er afskaffet som helligdag.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Regeringen afskaffede i 2023 som bekendt store bededag som helligdag. En helligdag som socialpædagoger har haft glæde af enten i form af en betalt fridag eller i form af tillæg for at arbejde på en helligdag. Fra i år er store bededag en helt almindelig arbejdsdag.

Til gengæld for det tabte gode får månedslønnede medarbejdere kompensation i form af et tillæg på 0,45 pct. af årslønnen. Det gælder også deltidsansatte. Timelønnede får ikke tillægget.

Tjek din lønseddel
Din arbejdsgiver afgør, om tillægget bliver udbetalt løbende med månedslønnen eller sammen med lønnen for maj og august og skal informere dig om, hvilken model, der gælder for dig. Hvis du ikke har fået besked, så spørg din leder eller TR.

På din lønseddel fremgår det, når tillægget bliver udbetalt. Så tjek din lønseddel i januar, hvis du bliver kompenseret månedligt eller i maj og august, hvis du er omfattet af modellen, hvor du kompenseres i disse måneder.

Genetillæg bortfalder
Hvis du er en af dem, der tidligere arbejdede på store bededag, bortfalder altså det særlige helligdagstillæg og ret til kompenserende frihed for arbejde på store bededag.

Socialpædagogerne har imidlertid rejst som overenskomstkrav at få kompensation for manglende genebetaling for store bededag. Resultatet kender vi først, når OK24 er afsluttet.

Find flere spørgsmål og svar om store bededag i FH’s guide: Få svar på dine spørgsmål om store bededag: Skal min chef give mig fri en anden dag? - Fagbevægelsens Hovedorganisation (fho.dk)

Fakta om løntillægget

Løntillægget svarer til værdien af en almindelig arbejdsdag og er fastsat til 0,45 pct. af den samlede årsløn, dvs. din sædvanlige og fast påregnelige løn, herunder faste tillæg som rådighedstillæg og arbejdsgivers pensionsbidrag. Betaling for overarbejde, enkeltstående engangstillæg indgår ikke som en del af beregningen af den samlede årsløn.

For en gennemsnitslønnet socialpædagog svarer det til ca. 1750 kr. om året, men beløbet kommer an på din specifikke løn.

Bliv medlem