Gå til indhold

Generalforsamling Bornholm

En synlig fagforening i det lokale mediebillede

På Bornholm bakker medlemmerne stærkt op bag kredsens linje om at være et både synligt og tilgængeligt kredskontor – både over for medlemmer og omverden.

18. september 2023

Artikel
bornholmGF_1.gif
Medlemmerne på Bornholm diskuterer, hvad kredsens krav skal være til den kommende overenskomstforhandling på generalforsamlingen.

Forfatter: Malene Dreyer

Opbakningen var stor, da Socialpædagogerne Bornholm holdt generalforsamling den 12. september 2023. Hele 54 medlemmer fra en bred vifte af socialpædagogiske arbejdspladser var mødt op for dels at vælge kandidater til bestyrelsen dels at høre om, hvad der rører sig i kredsen.

-Noget af det, vi er meget optaget af, er at være et åbent kredskontor. Vi skal ikke være defineret af en smal åbningstid for fysisk fremmøde. Når medlemmerne har brug for os, er vi der, og vi gør os umage for at svare hurtigt på telefon eller mail, siger formand Tina Lai Holmgaard og fortsætter med at fortælle om det nærhedsprincip, der gør sig gældende på øen.

-Vi er et lille samfund, og vi vil gerne have, at medlemmerne skal opleve hurtig respons og at have et lokalt kontor som er tilgængeligt og smidigt.

Den linje var der stor opbakning til blandt de fremmødte medlemmer. Det er da også lykkedes kredsen at fastholde resultatet af sidste års medlemsvækst, så medlemstallet er stabilt, trods en naturligt frafald blandt medlemmer, der går på pension.

Taletid i medierne
Et andet element af at være en åben og tilgængelig kreds er indsatsen for at skabe synlighed i medierne, hvilket er lykkes godt det forgange år.

-Vi har jævnligt taletid i de lokale medier, både tv, radio og avis. Senest havde vi en pressemeddelelse ude i forbindelse med kommunens budgetforhandlinger for 2024, hvor vi blev citeret fra. De kender os i medierne og ved, at vi har en holdning, så de kontakter os jævnligt.

Blandt de fremmødte var der stor tilfredshed med at have en fagforening, der har en holdning og markerer sig i mediebilledet.

Samarbejdsprojekt med Nordjylland
Der bliver også lyttet i kredsen. Sammen med Socialpædagogerne Nordjylland har de sat gang i et nyt projekt, hvor en række medlemmer af Socialpædagogerne Bornholm vil blive inddraget i arbejdet med at sætte ord på fagligheden sammen med kolleger fra Nordjylland. Projektets formål er blandt andet at skabe mere omtale af det socialpædagogiske område og få større gennemslagskraft overfor politikerne og beslutningstagerne. Her vil man også meget gerne have de ”stille” medlemmer i tale.

-Vi er nysgerrige, særligt på de medlemmer, vi normalt ikke hører fra. Vi vil gerne høre deres mening, siger Tina Lai.

Følgende medlemmer blev valgt til kredsens bestyrelse:

Tina Lai Holmgaard, formand
Tina Kofoed Menzel, kasserer
Flemming Bernthsen
Rie skov Kjær
Michael Tysk Andersen
Conny Møller, suppleant

Kreds Bornholms bestyrelse valgt på generalforsamlingen 2023
Bliv medlem