Gå til indhold

Kronik

Hvordan kan vi bruge kunstig intelligens i pædagogisk arbejde?

KRONIK: Vi kan med fordel kaste os ud i at bruge kunstig intelligens i vores pædagogiske praksis, skriver socialpædagog Carl Phillip Rolle i denne kronik. Men hvordan - og hvad skal du være opmærksom på?

26. juni 2023

Artikel
Kronik - Kunstig intelligens.png

Foto: Privat

Kronikken er udtryk for skribentens egne erfaringer og holdninger.


I dagens moderne samfund spiller kunstig intelligens (KI) en stadig større rolle. Ofte hører man om KI i nyheder eller i radioen, for eksempel når det drejer sig om KI's evne til at bestå lægeeksamener*, overgå mennesker i diagnosticering**, modtage kunstpriser og forfatte bøger.

Udover at være pædagog, er jeg også teknisk interesseret og har en nysgerrig natur. Det faldt mig derfor naturligt at overveje at introducere KI i mit arbejde. Jeg mener ikke, at pædagoger er immune over for denne samfundsmæssige udvikling og desuden, at vi kan i vores pædagogiske praksis drage fordel af de muligheder, som KI tilbyder.
Ved hjælp af konkrete eksempler, håber jeg at inspirere og vække nysgerrighed hos læseren – til at reflektere over din egen praksis og mulighederne for at implementere KI i dit arbejde. Samtidig er det vigtigt at påpege nogle af de risici, der er forbundet med brugen af KI fra et socialkonstruktivistisk perspektiv. Disse vil jeg derfor også komme ind på.

Hvad er kunstig intelligens?

Først er det nødvendigt at definere begrebet ’kunstig intelligens’. Her vil jeg fokusere på en del-disciplin inden for KI, nemlig store sprogmodeller som ChatGPT, der genererer tekst, eller Midjourney, der skaber billeder.
Emily Bender, en førende ekspert inden for sprogteknologi, beskriver denne kunstige intelligens som en ’stokastisk papegøje’ – et statistisk og sandsynlighedsbaseret program uden egen bevidsthed eller forståelse for, hvad programmet producerer. Man kan sammenligne det med, da de første mennesker oplevede en lommeregner – vi var begejstrede for de nye muligheder, men forstod ikke helt, hvad der foregik i baggrunden, når vi fik svar på noget, vi ikke selv kunne regne ud. Det havde en vis magisk effekt, og vi spekulerede på, om maskinen kunne have en form for intelligens – men vi fik kun svar på det, vi spurgte om, uden at lommeregneren forstod vores beregninger.

I forhold til moderne KI, er det ikke så forskelligt. Den kunstige intelligens’ svar repræsenterer den information, som brugeren sandsynligvis forventer; baseret på det, andre har skrevet på nettet. Man kan tænke på det som en GPS, der sender dig ned ad de veje, som alle andre kører på, og hvis du bare siger ’jeg vil til Netto’, ender du muligvis i Randers, hvor Danmarks største Netto ligger.

Kunstig intelligens i pædagogisk arbejde

I min pædagogiske hverdag arbejder jeg med aktivt misbrugende borgere, der får tilbudt terapeutiske samtaler af det pædagogiske personale. Mit forskningsprojekt viste, at mange af de borgere, jeg arbejder med, muligvis ikke kan profitere optimalt af vores tilgang pga. lette kognitive svækkelser.

Min idé var at udvide de samtaler, vi skal gennemføre, med en bottom up tilgang*** som KI kunne være del af. Fordi KI er trænet på enorme datamængder produceret af mennesker, og dermed præsenterer en universel forståelse af verden, vil den kunne repræsentere eksempelvis følelser i et billede, som vil kunne forstås af alle. Neuroæstetisk forskning har vist, at en bottom up reaktion på kunst er ufrivillig og målbart. Det vil sige, at mennesker altid reagerer på kunst med følelser, og det i højere grad, når man oplever kunsten som æstetisk.

På dette grundlag eksperimenterede jeg med samtalekort, som jeg udviklede med Midjourney (en KI, der omsætter tekst til billeder). Kortene kombinerer billeder skabt ved hjælp af KI og spørgsmål til at fremme refleksion og dialog med borgere, som har en let kognitiv svækkelse.

Kortene kom i brug i en ramme inspireret af Helle Marie Skovbjergs ’Play Tarot’, hvor det æstetiske er i fokus, og kortenes metaforer kan udfolde sig. Borgeren kan sætte ord på det, som ikke nødvendigvis ellers vil kunne fremkaldes. I praksis har jeg samlet god erfaring med anvendelsen af disse billeder med borgere, som ellers ikke udtrykker indre tilstande og følelser, men som lige pludselig er i stand til at sætte ord på, hvad der bevæger dem. Fordi disse billeder er nemme at fremstille, er det muligt at individualisere kortene og tage udgangspunkt i den enkeltes sociale baggrund og æstetiske forståelse uden at være kunstner.

Jeg har brugt kortene med borgere, der i vores klassiske tilgang enten ikke kunne deltage i samtalerne, eller havde svært ved at udtrykke deres indre tilstande. Kortene kunne tilpasses hurtigt til borgernes interesse, sociale baggrund og æstetiske fornemmelse (eksempelvis gangster-symbolik, esoterisk abstrakte stile, osv.). Billederne repræsenterer i mine øjne ikke altid det, de skulle, men jeg printede kerneordet med på kortet, hvilket gav et ekstra lag i samtalen, når man kunne udforske denne dissonans. Nogle borgere blev i stand til at sætte ord på indre konflikter, og jeg er sikker på, at KI spillede en afgørende rolle i denne sammenhæng.

Mine undersøgelser har også vist, at det ikke kan være tilfældige billeder. Man kan sikkert opnå et lignende resultat med at finde passende, eksisterende kunst, men det vil kræve langt flere ressourcer.

Sideløbende har jeg brugt Midjourney til at kreere kunst sammen med de kognitivt bedre fungerende borgere. Vi sad sammen ved hver vores computer og prøvede at kreere billeder først ude fra små opgaver (eksempelvis: kreer et robotdyr) senere frit for at kreere noget, som sagde noget om os uden begrænsninger.

Vær kritisk tænkende og bevidst om stereotyper

Mens KI kan være et kraftfuldt redskab, er det afgørende at være opmærksom på dens magt - magt i den Foucaultianske forståelse. KI er ikke upartisk, men afspejler (internet-)samfundets holdninger og fortællinger med alt dens racisme, chauvinisme og udgrænsning. KI kan være med til at fastholde og forstærke disse fortællinger, hvis vi ikke er bevidste om deres indflydelse.

Pædagoger skal være kritiske og kritisk tænkende brugere af KI. Vi må erkende, at KI-systemer er præget af bias og fordomme. Et eksempel er, når man kun indtaster ’vaske op’ som tekst for at generere et billede. Her vil det altid være unge, smukke hvide kvinder, som står ved vasken. Indtaster man ’at være vred’, vil det altid være mænd, som afbilledes.

Er man ikke bevidst om disse diskurser, bliver man selv KI’ens værktøj til at sprede dem yderligere, men gør man sig dem bevidst, kan KI være med til at synliggøre og afkræfte disse fortællinger. Jeg har eksempelvis brugt KI’ens stereotyper om hjemløshed, misbrug og svigt, som Midjourney har omsat til billeder. Ved at sætte fokus i samtalen på disse stereotyper var det muligt at føre konstruktive samtaler om, hvordan man bliver opfattet af samfundet, hvordan man oplever sig selv, og hvad man oplever som sandt.

Kunstig intelligens har potentialet til at berige og forbedre det pædagogiske arbejde. Ved at anvende værktøjer som KI Midjourney-kort og Play Tarot, kan pædagoger fremme refleksion, dialog og læring hos borgerne. Samtidig er det afgørende at være bevidst om KI's bias, fordomme og potentiale til at forstærke samfundets dominerende diskurser.

Som pædagoger skal vi aktivt arbejde med at identificere og modvirke KI's skævheder for at sikre, at vores praksis er inkluderende og retfærdig. Ved at være bevidste om KI's begrænsninger og konsekvenser, kan vi udnytte dens potentiale som et redskab til at udfordre og ændre de dominerende fortællinger i samfundet.

Gennem en ansvarlig og bevidst anvendelse af kunstig intelligens, kan vi skabe en mere inkluderende og reflekterende pædagogisk praksis, der støtter borgernes udvikling og trivsel. Mine samtalekort er kun et lille eksempel på, hvad mulighederne kunne være. Det er os, som blot skal i gang med at bruge dette nye redskab, hvis muligheder er uendelige.

Jeg opfordrer hermed kolleger til at eksperimentere med den nye teknik. Man kan bruge Chat GBT til at øve sociale situationer med borgere, bruge dem som støtte til at planlægge aktiviteter eller opfinde leg, ligesom man kan bruge KI til forberedelse, med og uden borger, og som redskab til at få feedback - kun vores kreativitet sætter grænser.

 

Bliv medlem