Gå til indhold

Springet

Jeg er rød-grøn både på job og i fritiden

Han har været politisk aktiv i mange år, men i dag arbejder Rasmus Vestergaard Madsen som socialpædagog med udsatte unge og er økologisk landmand – og drømmer om at bruge gården som ramme for arbejdet med omsorgssvigtede børn og unge

22. juni 2023

Artikel
Rasmus Vestergaard Madsen.png

Forfatter: Ulla Abildtrup

Foto: Sofia Busk

Hvad er din baggrund? 

Jeg har været politisk aktiv i Enhedslisten, siden jeg var 14 år, og har i flere perioder siddet i Folketinget som vikar for medlemmer, der var nødt til at træde ud af tinget i nogle måneder. Ved valget i efteråret håbede jeg at blive valgt ind. Da det ikke lykkedes, søgte jeg job som socialpædagog på Ungecenter Porten i Hvidovre.

Hvad fik dig til at tage springet?

Jeg var vikar på Porten i et år og sætter stor pris på fagligheden på stedet. Alle er uddannede, og der er en meget stærk faglig kultur og tillidsfuld ledelse. Andre steder har jeg som vikar oplevet, at jeg skulle være det faglige fyrtårn, fordi der simpelthen manglede uddannet personale. Jeg insisterer på, at der skal være faglighed bag alt, hvad vi gør. Hvert barn er unikt, og vi skal være nysgerrige på det enkelte menneske og tage udgangspunkt i, at barnet føler sig set, hørt og forstået, som det er. På Porten er mine kolleger fagligt skarpe og reflekterer på baggrund af deres observationer. De giver mig modspil og perspektiver.

Hvordan var det at tage springet?

Jeg har en 30-timers stilling, så jeg fortsat har tid til at være politisk aktiv. Enhedslisten står jo for en rød-grøn politik, så for mig giver det rigtig god mening at kombinere min socialpædagogiske uddannelse med arbejdet som økologisk landmand.

Hvordan bruger du din socialpædagogiske baggrund?

Når mine kolleger og jeg bruger vores faglighed, er vores arbejde livsforandrende for de unge på Porten. Det kræver socialpædagogiske kompetencer. Jeg kan enormt godt lide samspillet mellem mit arbejde, hvor jeg lytter til de unges erfaringer med at være i systemet, og så det politiske arbejde, hvor jeg kan bruge de unges erfaringer i den socialpolitiske debat. Det bliver stadig mere tydeligt for mig, hvordan tidlige og forebyggende indsatser er helt afgørende for at skabe trivsel og udvikling. Og hvor skadeligt det er, når kommunerne trækker sager i langdrag, så børn og unge i mistrivsel går længe uden den rette hjælp.

Hvor ligger udfordringerne?

Jeg kan til tider have svært ved at få tid til alt det, jeg gerne vil nå. Heldigvis er der stor fleksibilitet hos kollegerne på mit arbejde. De sovende døgnvagter betyder, at jeg har overskud til at deltage i politiske møder – og også køre traktor indimellem.

Hvad er dit råd til andre? 

Fortæl jeres historier ude fra institutionerne. Jeres stemmer er helt afgørende. Jeg møder så mange socialt indignerede socialpædagoger, og jeg ville ønske, de langt oftere ville fortælle om deres arbejdsliv, og hvorfor de ikke altid kan levere den kvalitet, der er nødvendig. Fortæl om lav bemanding, mangel på uddannet personale, mange og skiftende vikarer pga. højt sygefravær. Store dele af den danske befolkning har jo aldrig besøgt en døgninstitution for mennesker med udviklingshæmning eller et hjem for sårbare unge – og ved slet ikke, hvad der foregår. Det skal vi fortælle dem, hvis der skal ske positive politiske forandringer i Danmark.

CV

Rasmus Vestergaard Madsen, 32 år

 • 2023
  Socialpædagog på Porten, Hvidovre Ungecenter, døgninstitution for 12-18-årige
 • 2022
  Vikar på bl.a. Porten, opholdsstedet Valhalla, tilknyttet vikarbureau, husbondafløser samt folketingskandidat for Enhedslisten
 • 2021
  Vikarierende folketingsmedlem samt presserådgiver for Nikolaj Villumsen, medlem af Europa-Parlamentet
 • 2020
  Uddannet socialpædagog fra VIA Campus i Aarhus
 • 2019
  Vikarierende folketingsmedlem
 • 2013
  Uddannet økologisk landmand
Bliv medlem