Gå til indhold

Kommentar

En værdig afsked med arbejdsmarkedet

Hvis regeringens forslag om at sammenlægge seniorpension og tidlig pension til én ordning med to indgange bliver virkelighed, rammer det dem, som har allermest brug for at trække sig tilbage, siger Socialpædagogernes forbundskasserer Michael Madsen

8. maj 2023

Artikel
Michael Madsen - foto Robert Wengler_1128x600.jpg

Forfattere: Michael Madsen og forbundskasserer

Foto: Robert Wengler

I matematik betyder ’plus’, at noget lægges til det, man har i forvejen. Så man kunne tro, at regeringens forslag om en ’Arne Plus’ pension er en forbedring. Men sådan er det desværre ikke.

Regeringen ønsker at sammenlægge seniorpension og tidlig pension til én ordning med to indgange: En man visiteres til, hvis man ikke kan arbejde længere – og en man har ret til, hvis man har arbejdet et antal år. Det ligner hvad vi har i dag. Men begge indgange skal først åbne tre år før folkepensionsalderen og med en månedlig ydelse på ca. 15.000 kr.

’Selvom forslaget rummer forbedringer af vilkårene for tidlig pension, så ender resultatet ikke i plus. Tværtimod.’

Michael Madsen

I dag kan mennesker med nedsat arbejdsevne tilkendes seniorpension op til seks år før folkepensionsalderen med en ydelse, der er flere tusind kr. højere end det foreslåede beløb. Selvom forslaget rummer forbedringer af vilkårene for tidlig pension, ender resultatet ikke i plus. Tværtimod. Hvis det bliver til virkelighed, rammer det dem, som har allermest brug for at trække sig tilbage.

Fra PKA ved vi, at hovedparten af de socialpædagoger, som tilkendes seniorpension, overgår til ordningen mere end tre år før folkepensionsalderen, og det gælder også for den samlede gruppe. Sættes alderskravet op, vil der derfor være mennesker, som bliver henvist til at bruge år på afklaringsforløb for at få ret til fleksjob eller førtidspension – eller må bide smerter og overbelastning i sig for at klare de sidste år på det ordinære arbejdsmarked. Det er ikke værdigt. Derfor arbejder vi sammen med FH på at sikre, at der fortsat vil være ordentlige rammer for tilbagetrækning.

Bliv medlem