Gå til indhold

OK23

Stort ja til OK23

89 pct. stemte ja til overenskomstaftalen blandt Socialpædagogernes privatansatte medlemmer. 'Det er en god aftale vi har opnået, og det er så godt, at medlemmerne også synes det', siger forbundsformand Benny Andersen

12. april 2023

Artikel
jatilok23.png

Forfatter: Malene Dreyer

Et markant flertal stemte JA, da Socialpædagogernes medlemmer på det private område afgav deres stemme om overenskomstresultatet OK23. Hele 89 pct. af dem, der stemte, satte deres kryds ved ja. Det er en stigning siden sidste gang, hvor andelen af ja-stemmer var 87 pct.

Forbundsformand Benny Andersen noterer sig med tilfredshed den store opbakning til resultatet.

- Det er en god aftale, vi har opnået, og det er så godt, at medlemmerne også synes det. Aftalen er et godt afsæt for, at det private socialpædagogiske arbejdsområde fortsat kan udvikle sig med gode rammer og lønvilkår for de ansatte, og det er jo en forudsætning for faglig kvalitet. Og som formand er jeg også glad for, at vi som organisation er i sync med medlemmerne. Det var jo et meget stort flertal af vores hovedbestyrelse, der anbefalede et ja, og det er så godt, at 90 pct. af dem, der har stemt, har bakket op og sagt ja til aftalen.

Urafstemningen blandt medlemmerne, som er foregået de seneste uger, afslutter OK23-forløbet, og overenskomsten for private opholdssteder mv. samt vikaroverenskomsten for de næste to år ligger dermed klar. Aftalen omfatter knap 1000 medlemmer af Socialpædagogerne, og stemmeprocenten blev på 28 pct. en lille stigning fra sidste gang i 2020 hvor den var 26 pct.

Aftalen indeholder bl.a. følgende forbedringer:

  • Den særlige opsparing (fritvalgskontoen) stiger til 7 pct. af lønnen i 2024. Den kan bruges til løn, pension, seniorfridage og frihed ved barns 2. hele sygedag.
  • Ulempeydelserne (arbejdstidsbestemte tillæg) stiger med 4,5% i 2023 og yderligere 3,5% i 2024
  • Arbejdsgivers bidrag til pensionsbidraget stiger med 2 procentpoint i 2023 (og medarbejdernes eget bidrag falder tilsvarende).
  • Barselsorloven udvides med ekstra 4 uger med løn fordelt med 2 uger til deling og 2 uger til den anden forælder. Pensionsbidraget i den ulønnede del af barselsorloven stiger fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned.
  • På vikaroverenskomsten stiger lønnen med 7,8 pct. over de næste to år, og arbejdsgivers bidrag til pensionsbidraget stiger med 2 procentpoint i 2023. Dermed stiger lønnen med næsten 10 pct. over de to år.

Samlet ja til OK23

Aftalen er en del af de samlede overenskomstforhandlinger mellem parterne på det private arbejdsmarked, som omfatter over 600.000 lønmodtagere. Ser man på det samlede resultat, stemte 79 pct. ja. Dermed er risikoen for storkonflikt afblæst. Og med en stemmeprocent på i alt 59,3 pct. - den højeste siden 1973.

Ifølge Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation er det en glædens dag for alle parter.

-Danskerne er for tiden meget bekymrede for deres privatøkonomi. Alting er blevet dyrere, og mange har svært ved at betale regningerne. Derfor er det helt naturligt, at der har været en stor interesse i forhandlingerne, fordi folk virkelig har brug for de gode lønstigninger, der er forhandlet til dem, siger hun.

Læs mere om resultaterne: sl-dk/ok23

Bliv medlem