Gå til indhold

TR

Sådan er du en synlig tillidsrepræsentant

Det handler først og fremmest om at være opsøgende og velinformeret og om at stå op for sine medlemmer, når man spørger medlemmerne, hvad der kendetegner en synlig tillidsrepræsentant

18. april 2023

Artikel
synligTR.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Hos Socialpædagogerne stiller vi løbende et panel af medlemmer spørgsmål, som kan gøre os klogere på, hvordan vi bliver en endnu bedre fagforening. Senest spurgte vi blandt andet om medlemmernes forventninger til Socialpædagogerne. Med i spørgeskemaet var også et en række spørgsmål om tillidsrepræsentantens rolle – herunder spørgsmålet: Hvad mener du, karakteriserer en synlig tillidsrepræsentant?

Det er der kommet en række interessante svar ud af, som vi gerne vil dele med jer tillidsrepræsentanter derude. Svarene kan opsummeres i følgende sætning: En synlig tillidsrepræsentant er opsøgende, fagligt stærk og opdateret på regler og står op for sine medlemmer.

En synlig tillidsrepræsentant er opsøgende
En synlig TR kendetegnes ved at være opsøgende. For de fleste handler det om, at TR aktivt fortæller om sin rolle og informerer sine medlemmer om, hvor og hvornår de kan finde vedkommende - både fysisk og digitalt.

I forbindelse med at være fysisk opsøgende lægges der stor vægt på, at TR prioriterer at komme på besøg på den enkelte arbejdsplads/afdeling og sige hej, inviterer til snak og spørger ind til, hvad der rører sig på stedet og hos den enkelte medarbejder. Det vægtes også højt, at TR deltager i f.eks. personalemøder og tager initiativ til at arrangere fyraftensmøder eller andre medlemsmøder.

I forbindelse med at være digitalt opsøgende lægges der stor vægt på, at TR nemt kan kontaktes på telefon eller mail, og at man kan forvente hurtigt svar. En synlige TR kendetegnes ligeledes ved at sende mails rundt til sine medlemmer med relevant information om f.eks. løn, arbejdsmiljø og -vilkår. Dette gælder også videresendelse af info og tilbud fra Socialpædagogerne. Den digitale synlighed består langt hen ad vejen af, at TR er bevidst om de ting, der sker og informerer sine medlemmer om dette.

En synlig TR er opdateret på regler og fagligt stærk
En synlig TR holder sig opdateret vedrørende arbejdsvilkår og overenskomster, og kan derved give tydelige svar om regler og aftaler. I den forbindelse lægger flere vægt på, at en synlig TR skal være god til at formidle, hvad der sker i bl.a. MED-udvalg og ved overenskomstforhandlinger.

TR skal kunne indgå i en faglig dialog og svare på faglige spørgsmål, når der er brug for det. TR skal være med til at fastholde en socialpædagogisk vinkel på arbejdspladsen.

En synlig TR står op for sine medlemmer
En synlig TR har en føling med, hvad der sker i personalegruppen og ledergruppen og handler ud fra dette. Vedkommende skal have en god dialog med ledelsen og samtidig stå på medarbejdernes side.

En synlig TR skal tage alle medlemmers spørgsmål alvorligt og på den baggrund kæmpe medlemmernes sag. I den forbindelse nævner flere, at TR skal turde stå op for sine medlemmer og tage de kampe, der skal tages. TR må ikke være konfliktsky. Vedkommende skal ligeledes følge op på evt. konflikter og tilbyde at deltage i samtaler med ledelsen.

Find råd og tips til, hvordan du kan blive en mere synlig TR på TR-området i Mit SL

Om undersøgelsen:
MedlemsPulsen blev foretaget i tidsrummet d. 3. – 20. februar 2023. Blandt de 2.636 medlemmer der udgør panelet, fik vi svar fra 730 personer svarende til 27 pct.

 

Bliv medlem