Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Lovende ny politisk aftale om arbejdsmiljø

En ny arbejdsmiljøaftale sætter fokus på at nedsætte arbejdsrelateret stress og forebygge ulykker – herunder forebyggelse af vold og trusler på botilbud. En aftale med tydelige socialpædagogiske aftryk ifølge forbundsnæstformand Marie Sonne

18. april 2023

Artikel
Arbejdsmiljøaftale_1128x600.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Scanpix

Alle Folketingets partier har indgået en politisk aftale om en ny arbejdsmiljøaftale og bevilger 1,3 mia. kr. over de næste tre år til indsatsen.

En stor del af pengene, 452 mio. kr., skal gå til indsatser, der bl.a. skal styrke det psykiske arbejdsmiljø. Dermed bygger aftalen videre på de spor, der blev lagt med arbejdsmiljøaftalen i 2019, som betyder, at det styrkede tilsyn fastholdes og videreudvikles.

Socialpædagogernes aftryk
For socialpædagoger er aftalen særligt interessant, fordi der konkret i aftalen står, at socialtilsynene og Arbejdstilsynet skal styrke samarbejdet om initiativer, der forebygger vold på botilbud. Den formulering afspejler, at Socialpædagogerne har fået sat et solidt fingeraftryk på aftalen, mener Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne.

– Jeg er meget tilfreds med, at der nu står sort på hvidt, at Socialtilsynet skal samarbejde med Arbejdstilsynet. Det er en indsats, som Socialpædagogerne har efterspurgt, og jeg er meget glad for, at politikerne har lyttet og handlet. Det nytter ikke noget, at to tilsyn kommer med hver deres fokus. Skal vi forebygge vold, skal vi have alle de faglige hensyn tænkt med ind i løsningen, fordi arbejdsmiljø og faglighed er to sider af samme sag, siger Marie Sonne.

Løft til psykisk arbejdsmiljø
Aftalen lægger op til følgende indsatser indenfor det psykiske arbejdsmiljø:

  • Arbejdspladsernes arbejde med det psykiske arbejdsmiljø skal styrkes ved brancherettede formidlingsindsatser, som har afsæt i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.
  • Arbejdstilsynet skal prioritere sådan, at arbejdspladser med de største risici i det psykiske arbejdsmiljø kan hjælpes med kvalificeret tilsyn.
  • Data fra nationale arbejdsmiljøundersøgelser skal anvendes systematisk, så vi får mere viden om effektive virkemidler.

Alle tre punkter kommer i høj grad socialpædagogiske arbejdspladser til gavn, da det psykiske arbejdsmiljø er problematisk blandt mange socialpædagoger. Hver fjerde socialpædagog har således oplevet ubehagelig stress inden for de seneste fire uger høj grad/meget høj grad. Og 31 pct. er inden for de seneste 12 måneder blevet udsat for psykisk vold og 27 pct. for fysisk vold. Det viser en undersøgelse, Socialpædagogerne har gennemført blandt medlemmerne i januar 2023.

Læs mere om Socialpædagogernes arbejdsmiljøundersøgelse

Der er for få pusterum i hverdagen (sl.dk)

– Det glæder mig, at der så tydeligt sættes fokus på de problemer med vold og trusler, som eksisterer på vores område. At botilbud, hvor mange af vores medlemmer arbejder, specifikt er nævnt i aftalen viser, at der er blevet lyttet til os. At Arbejdstilsynet bliver styrket, og at de tilsynsførende får styrket kompetencerne med det psykiske arbejdsmiljø, er tiltrængt, så det hæfter jeg mig også ved, siger Marie Sonne.

Leder-hotline
Et andet vigtigt tiltag er en ny hotline for ledere, som kan hjælpe lederne med det psykiske arbejdsmiljø.

– Det er en vigtig ny indsats, da undersøgelser tydeligt viser, at ledernes rolle i forhold til medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø er central, siger Marie Sonne.

Endelig skal data fra nationale arbejdsmiljøundersøgelser anvendes systematisk, så vi får mere viden om effektive virkemidler, hvilket Socialpædagogerne længe har efterlyst.

Bliv medlem