Gå til indhold

Sofa

En god introduktion er afgørende

Som erfaren socialpædagog har Jonna Lykke Sørensen vejledt nyuddannede Andreas Lindgaard Sitter, der blev ansat i en fire måneder lang introduktionsstilling på et specialiseret botilbud i Aarhus Kommune

12. april 2023

Artikel
Blad 4 (1).png

Forfatter: Ulla Abildtrup

Foto: Søren Kjeldgaard

Andreas Lindgaard Sitter er 27 år, uddannet i 2022 og ansat samme år i en fire måneder lang introduktionsstilling på Havbo Bosted i Aarhus Kommune. Bostedet er et specialiseret botilbud med døgndækning til voksne med udviklingshæmning og autismespektrumforstyrrelser.

Jonna Lykke Sørensen er 60 år, uddannet i 1994 og ansat på Havbo Bosted siden 2019. Har som en af de mest erfarne på bostedet været med til at vejlede og introducere Andreas Lindgaard Sitter til beboerne og arbejdet.

Andreas:
Alle mine praktikforløb under uddannelsen var inden for specialområdet, men jeg var ikke sikker på, at det var der, jeg ville søge job. Jeg var nok lidt skræmt over det, man hører i medierne om botilbud, og hvor hårdt arbejdet er mentalt.

Jonna:
Vi har haft mange kolleger, som er stoppet efter kort tid. Nogle var her kun 14 dage. Vores borgere er komplekse og kan virke voldsomme, og det kan forskrække nye medarbejdere. Nogle stoppede også hurtigt, fordi de ikke kunne få familielivet til at hænge sammen med weekend- og aftenvagter. Den udvikling har vi heldigvis fået vendt med fokus på et godt arbejdsmiljø, så ingen er rejst det seneste år.

Andreas:
Flere af mine kammerater fra studiet var blevet kørt meget hurtigt ind i vagtplanen på deres arbejdspladser, og det lød ikke altid som lykken. Hvis jeg skal være ærlig, søgte jeg udelukkende jobbet, fordi det var slået op som en introduktionsstilling.

Jonna:
Jeg tror, det er en rigtig god investering at have introduktionsstillinger. De kan være med til at afværge en form for praksischok, som nogle oplever, når de kommer til det specialiserede socialområde. Her på Havbo Bosted havde vi også haft en del udskiftning i medarbejdergruppen, så en lang og grundig introduktion har også betydning for beboerne.

Andreas:
I begyndelsen var beboerne lidt spørgende a la, ’bliver han her nu, eller stopper han snart som de andre?’ Det var fint, at de havde så lang tid til at vænne sig til mig. Men det var også lidt underligt at møde på arbejde og så bare skulle se på, hvad de andre medarbejdere lavede i begyndelsen.

Jonna:
Det var skønt, at Andreas var så interesseret og stillede så mange spørgsmål! Fedt at blive tvunget til at reflektere over egen praksis. Og så var det især godt, at der var tid til at sætte ham grundigt ind i forholdene og fx give nogle metoder og tilgange i forhold til beboerne.

Andreas:
Kollegerne lærte mig en hel masse om, hvordan beboerne var vant til, at tingene blev gjort. Det er jo vigtigt med faste strukturer, og at vi gør tingene nogenlunde ens alle dage. Det var også en stor fordel, at jeg fik tid til at opbygge relationer til beboerne. Jeg følte mig tryg, da jeg begyndte at få vagter.

Jonna:
Dengang jeg begyndte at arbejde som socialpædagog tilbage i 1990’erne, var der ingen, som hjalp i svære situationer. Derfor er jeg meget opmærksom på, hvor vigtig en god introduktion er.

Andreas:
Jeg brugte også to andre nyansatte til at tale om erfaringer og reaktioner på det, vi oplevede. Vi delte refleksioner, når der var noget, som fyldte. Jeg er virkelig glad for den måde, jeg er blevet kørt ind på, og at vi alle tre har valgt at blive her som fastansatte.

Bliv medlem