Gå til indhold

Restitution

Afdelingsleder: Rotation sikrer de nødvendige pusterum

Mentale pauser er afgørende for, at man kan holde til sit job. Men en ny arbejdsmiljøundersøgelse viser, at fire ud af ti socialpædagoger ikke har tilstrækkelig mulighed for restitution i løbet af arbejdsdagen. På Føllehavegård har de indført et rotationsprincip for at sikre plads til restitution

26. april 2023

Artikel
Martin Taaning Staarup.png
På Bostedet Føllehavegård, hvor Martin Taanum Starup er afdelingsleder, er der indført et fast rotationssystem, så ingen arbejder mere end ca. to timer med samme borger. Det er med til at sikre, at medarbejderne får de nødvendige mentale pusterum i løbet af arbejdsdagen, fortæller han.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Privat

Hvis man som socialpædagog arbejder med den samme borger i timevis uden mulighed for at kunne trække sig eller få en pause, så er der en risiko for, at det ender med en konflikt, en magtanvendelse – eller en mentalt drænet medarbejder.

Den indsigt fik for nogle år siden Martin Taanum Starup til at gå i tænkeboks for at finde en ny måde at organisere arbejdet på. Han er afdelingsleder på bostedet Føllehavegård – et af syv bofællesskaber for borgere med kompleks og varig psykisk og fysisk udviklingshandicap under Agerbækhuse i Køge Kommune.

– Vi har indført et rotationsprincip, som alle nu arbejder efter. Det betyder, at man som medarbejder maks. er sammen med borgeren i to timer, så skal der roteres, så en ny medarbejder træder til, og man selv skifter til en anden opgave. Vi står ikke med et stopur, for det afhænger selvfølgelig af den konkrete situation. Det vigtige er, at man aldrig når dertil, hvor en situation spidser til, fordi man ikke har mulighed for at restituere, siger Martin Taanum Starup.

Vi ser det som et fælles anliggende at sikre plads til restitution. I vores arbejde er det jo afgørende, at vi kan være sammen med borgerne på en god måde, uden at vi bliver mentalt trætte

Martin Taanum Starup, afdelingsleder Bostedet Føllehavegård

Ringe mulighed for restitution

En ny arbejdsmiljøundersøgelse fra Socialpædagogerne viser, at rigtig mange socialpædagoger savner mulighed for restitution i arbejdet. 42 pct. svarer i undersøgelsen, at de slet ikke eller i ringe grad oplever at have tilstrækkelig mulighed for restitution i løbet af en arbejdsdag. Ved restitution forstås at skabe pusterum og perioder til mental opladning.

I undersøgelsen angiver 27 pct., at arbejdet ikke er tilrettelagt, så er der mulighed for restitution, mens knap hver anden svarer, at der ikke er tilstrækkelige ressourcer til at muliggøre restitution.

På Føllehavegård betyder rotationssystemet ifølge Martin Taanum Starup netop, at de vigtige mentale pauser er tænkt ind i måden at organisere arbejdet på:

– Vi ser det som et fælles anliggende at sikre plads til restitution. I vores arbejde er det jo afgørende, at vi kan være sammen med borgerne på en god måde, uden at vi bliver mentalt trætte. Vores borgere kan have både udadreagerende og selvskadende adfærd, og der har vi erfaret, at man har godt af en pause fra det relationelle arbejde efter ca. to timer. Det tager vores rotationsordning højde for, siger han.

Time-out og pausesignaler

Martin Taanum Starup fortæller også, hvordan Føllehavegård arbejder med begreber som time-out og akutrotation for at forebygge, at svære situationer udvikler sig i en negativ retning.

– Alle medarbejdere har udviklet sit eget pausesignal, som alle i et team kender. Hvis man selv står i en svær situation og giver sit pausesignal, så ved kollegerne, at de skal træde til og tage over. Men det fungerer også omvendt, hvor en kollega måske observerer, at en situation er ved at udvikle sig og så tager initiativ til, at den implicerede kollega får en pause. Og man kan godt få en længere pause på op til flere uger fra en svær opgave, siger Martin Taanum Starup og tilføjer, at de på Føllehavegård også arbejder med kollektive pausesignaler.

– Det er typisk situationer, der kalder på en fælles time-out. Så har vi signaler til at kalde til en kollektiv her-og-nu rådslagning, så vi i tide formår at ændre kurs og dermed forebygge, at tingene eskalerer.

Kræver en indsats

Vil man etablere en arbejdskultur, hvor der er rum og tid til restitution, kræver det ifølge Martin Taanum Starup et opgør med mange rutiner og vante forestillinger om, at det går ud over både fagligheden og relationen til borgerne, hvis man skifter for meget.

– Det er vigtigt at holde fast i, at når vi trækker os fra en opgave, er det ikke fordi, vi opgiver – det er for at vedligeholde vores faglighed. Og faktisk er det en hjælp, når vi kan tage over for hinanden i arbejdet. Det bliver man en bedre socialpædagog af, siger han og fortsætter:

– Vi har opdaget, at rotation faktisk også gavner borgerne, som jo også nogle gange kan have brug for en pause. Vi oplever færre situationer, hvor en borger kommer i ubalance, ganske enkelt fordi vi formår at trække os, inden det sker. Selvfølgelig ligger der et stort arbejde i at sikre, at der hver dag er de kompetencer, der skal være, når man som os arbejder med fast rotation. Men ved at sikre rum for restitution oplever vi færre magtanvendelser, lavere sygefravær og en generel større trivsel blandt både medarbejdere og borgere.

Socialpædagogernes arbejdsmiljøundersøgelse 2023

Undersøgelsen er gennemført i januar 2023 blandt et repræsentativt udsnit af Socialpædagogernes medlemmer.

Undersøgelsen kortlægger socialpædagogers arbejdsmiljø, som det ser ud i 2023 og
ser også, på om der er sket en udvikling siden undersøgelsen i 2020.

Læs den samlede arbejdsmiljøundersøgelse

Bliv medlem