Gå til indhold

OK23

Vikaroverenskomsten på plads

Sammen med BUPL og FOA er Socialpædagogerne nået frem til en aftale for vikaroverenskomsten på det private område med Dansk Erhverv. Det er blevet til rigtig pæne lønstigninger på i alt 7,8 pct.

21. marts 2023

Artikel
Fleksibilitetsaftale.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Aftalen er gældende i to år og indebærer følgende centrale punkter:

Lønstigninger
Både timelønnede og månedslønnede stiger i løn med 3,2 pct. i 2023 og 4,6 pct. i 2024. Altså i alt 7,8 pct. i perioden på to år. Også de arbejdstidsbestemte ydelser og kolonitillæg stiger med hhv. 3,2 pct. i 2023 og 4,6 pct. i 2024.

Pension
På pensionsområdet sker en omfordeling af pensionsbidraget, så arbejdsgiver fremover betaler en større andel og medarbejderen en mindre: Arbejdsgivers bidrag til pensionsbidraget stiger med 2 procentpoint i 2023 og medarbejdernes eget bidrag falder tilsvarende. For månedslønnede stiger arbejdsgivers bidrag fra 8,6 pct. i dag til 10,6 pct. i juni 2023, mens vikarens eget bidrag næsten halveres fra 4,3 pct. til 2,3 pct.

For timelønnede stiger arbejdsgiverbidraget fra 6 til 8 pct., mens vikarens eget bidrag falder fra 3 til blot 1 pct. Derudover stiger pensionen for timelønnede med 0,1 pct.  så den 1. juli 2023 er på 9,1 pct.

Andre forbedringer
Derudover er der aftalt tre forbedringer af arbejdsvilkårene af forskellig karakter omkring hhv. arbejdstid, natarbejde og ferie:

  • Normperioden ændres med to uger til 4 måneder.
  • Der skal være fokus på at følge Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljøs anbefalinger om natarbejde.
  • Man kan aftale lokalt at holde ferie på forskud.
Bliv medlem