Gå til indhold

kompetenceudvikling

TR - sådan får du indflydelse

Ved at arbejde strategisk med at nå dine mål, kan du få mere indflydelse på de beslutninger, der har betydning for din arbejdsplads, siger Maria Steno som underviser på kurset 'Vejen til indflydelse'

2. marts 2023

Artikel
mariasteno128x600.gif

Forfatter: Malene Dreyer

En tillidsrepræsentants grundlæggende opgave er at sikre medlemmerne indflydelse på deres arbejdsliv. Den opgave kan hjælpes rigtig godt på vej, hvis man ved, hvordan, hvor, og af hvem, beslutninger træffes. Og ikke mindst hvordan man selv får indflydelse på processen. Det er udgangspunktet for underviser Maria Steno, som har en baggrund som politisk rådgiver og kommunalpolitiker. Til maj holder hun et online kursus for Socialpædagogernes tillidsrepræsentanter under overskriften 'Vejen til indflydelse'.

For indflydelse er ikke bare din ledelse eller kommunen forundt – det er også en mulighed for dig som TR at søge indflydelse. Første skridt på vejen er at sætte sig mål.

- Først og fremmest gælder det om at sætte sig et mål for, hvordan man vil opnå indflydelse, og hvad man vil have indflydelse på. Det handler om at have en strategisk tilgang til at få indflydelse, siger Maria Steno.

Det indebærer bl.a. at man gør sig tanker om, hvordan man sætter sig gode mål og konkretiserer, hvad man gerne vil opnå.

- Et godt mål kunne fx være at få andelen af socialpædagoger op i de kommende ansættelser. Så stiller man sig selv spørgsmålet: 'Hvis jeg skal opnå det, hvad skal jeg så gå efter - dels på arbejdspladsen, dels politisk og hvor skal jeg starte?'

Hvem kan tage beslutningerne?
På kurset er det blandt andet disse første afklarende skridt, tillidsrepræsentanterne får indblik i.

- Man starter med at kortlægge, hvem vi skal tale med om hvad. Vi skal afklare, hvor beslutningskompetencen ligger, og hvem vi skal påvirke. Er det en borgermestersag? Eller skal vi have kontakt til en udvalgspolitiker, en socialchef, egen leder, leders leder mv.?, forklarer Maria Steno.

Hun kender den kommunale og socialpædagogiske verden godt og ved, at der er et stort rum for at søge indflydelse som TR på området.

- Som TR på det socialpædagogiske område er der stor variation og dermed meget gode muligheder for selv at påvirke, hvor meget indflydelse, man har. Via kompetenceudvikling kan man få mere indflydelse, siger hun.

Brug dine relationskompetencer
Desuden kan man trække på sin faglighed som socialpædagog. For et vigtigt grundlag for at arbejde politisk, er evnen til at danne relationer.

- Socialpædagoger skal bruge nogle af de kompetencer, de har fra deres fag: Relationsarbejdet er noget af det vigtigste. Her er socialpædagoger foran mange andre faggrupper. Ligesom man tager udgangspunkt i, hvad borgeren er interesseret i eller motiveret for, skal man sætte sig i modtagerens sted, og finde ud af, hvad socialchefen er optaget af. Er det fx innovation og nye måder at arbejde på, gælder det om at tænke: 'Hvordan kan jeg tænke innovation ind i mit mål, så det spiller ind i hendes interesser?', siger Maria Steno.

For skal man have indflydelse, gælder det om at se, hvor man kan spille sig på banen og bidrage til også at løse den andens problemer.

- Man skal være bevidst om, hvad man bidrager med, og ramme emner, de synes, er vigtige, fx et emne som fastholdelse af medarbejdere, som er i begge parters interesse, siger Maria Steno.

Ligeværdighed
Hun understreger, at man skal betragte sig selv som en ligeværdig part i mødet med de mennesker, man søger indflydelse på. For selv om socialchefen ved mere om budgetter, så ved man som TR noget unikt og dybt om sin arbejdsplads. Og man har en viden, som fx kommunalpolitikere er ganske interesserede i.

- Som kommunalpolitiker er man meget interesseret i at komme tættere på driften - man vil rigtig gerne vide, hvad der foregår. Nogle TR kommer selv til at blokere for indsatsen, fordi de ser magthierarkiet, men tænkt på, at I er ligeværdige. Du kommer med viden og faglighed, som de ikke har, siger Maria Steno og fortsætter med følgende opmuntring:

- Du kan sagtens snakke med borgmesteren – du kan snakke med alle.

Kurset 'Vejen til indflydelse' henvender sig både til TR og FTR. For selvom det især er FTR, der går direkte til det politiske niveau, så kan TR have stor gavn af at kende til beslutningskæden.

- Ens leder er typisk optaget af det, deres leder er optaget af osv. Så det giver mening at lære at tænke i kæden, siger Maria Steno.

Det vigtigste, jeg har lært på kurset er, at vide, hvem man skal gå til, og hvordan det skal gøres.

Deltager på Vejen til indflydelse marts 2022

Vejen til indflydelse

Læs mere og tilmeld dig: 
Vejen til indflydelse (digitalt

Maria Steno har udgivet bogen: Lokal lobbyisme - Få indflydelse i kommunen (sl.dk)

Jeg tager med mig fra kurset, at en god TR ikke er en kamphund, men en førerhund.

Deltager på Vejen til indflydelse marts 2022
Bliv medlem