Gå til indhold

OK23

OK på det private i hus

Socialpædagogerne har landet en overenskomst for de kommende 2 år for de privatansatte medlemmer. Bedre pensionsforhold, mere barsel plus højere ulempetillæg er en del af resultatet.

13. marts 2023

Artikel
Benny-OK23_1128x600.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Natten til torsdag blev Socialpædagogerne enige med Dansk Erhverv om en 2-årig overenskomst som gælder de medlemmer, der er omfattet af Socialpædagogernes landsoverenskomst for private opholdssteder og botilbud.

En langstrakt forhandling blev det til, som endte i en ”dyr” aftale for arbejdsgiverne og et godt resultat for medlemmerne, i følge forbundsformand Benny Andersen.

-Det var sejt og tog mange timer inden vi blev enige med Dansk Erhverv.  Men det var det værd,  for vi har fået en god og fornuftig overenskomst med bl.a. bedre pension og stor sum penge, som medlemmet selv vælger, hvad de skal bruges til.

Det er den såkaldte ’særlige opsparing’ – en del af lønnen som kan bruges til enten løn, pension eller seniorfridage alt efter medarbejderens eget ønske. Den udvides med et markant løft fra 5 pct. til 7 pct. fra 1. marts 2024. Puljen kan også bruges til frihed ved barns anden sygedag. Og så er det desuden blevet præciseret, at den særlige opsparing er pensionsgivende. Det er også aftalt, at den særlige opsparing fremgår af lønsedlen for overblikkets skyld.

Pension
Aftalen forbedrer også pensionen i og med, at arbejdsgiver fremover skal betale en større andel af bidraget. Arbejdsgivers bidrag stiger således med 2 procentpoint, mens medarbejderens eget bidrag ligeledes falder med 2 procentpoint pr. 1. juli 2023. Samtidig er det aftalt, at medarbejdere der når folkepensionsalderen kan vælge at få pensionsbidraget udbetalt.

Ulempeydelser
En anden kontant fordel der er kommet ud af aftalen er, at den månedlige ulempeydelse over de næste to år stiger fra 1693 kr. i dag til 1831 kr. – en stigning på 138 kr. pr. måned.

Disse forbedringer betyder, at medlemmernes løn stiger med i alt 4 pct. og det er blot udgangspunktet for de lønforhandlinger, som skal foregå lokalt.

-Vi har lagt en bund ved at sikre, at alle medarbejdere får en lønstigning på i alt 4 pct., og det er helt usædvanligt på det her område. Nu skal arbejdet gøres færdig ude på arbejdspladserne, når der skal forhandles løn lokalt. På industriens område er det aftalt, at mindstelønsatserne hæves med 3,5 pct. pr år. Det sender et signal om, at forventningerne er, at vi skal have indhentet reallønnen i løbet af perioden, og det er der skabt mulighed for, siger Benny Andersen.

Natarbejde
Som noget helt nyt er en række forhold om natarbejde blevet skrevet ind i overenskomsten. Det er aftalt, at anbefalingerne fra Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø om natarbejde skal implementeres, og at parterne skal drøfte, om arbejdspladsen lever op til anbefalingerne. Derudover skal medlemmer, der arbejder nat gennemgå en årlig helbredskontrol, og gravide medarbejdere skal have omlagt tjenesten, så de højest har en nattevagt om ugen.

Det har været rigtig vigtigt at for at os at få lavet nogle regler, der beskytter medlemmerne, for det er dokumenteret, at natarbejde kan have skadelige følger, som medarbejderne naturligvis skal værnes bedst muligt imod, så det er jeg særligt glad for, at vi er kommet igennem med, siger Benny Andersen.

Barsel
Også på barselsområdet er forholdene blevet bedre. 4 ugers ekstra barsel med løn: 2 uger til deling og 2 uger til den anden forælder er det blevet til. Derudover er pensionsbidraget under den ulønnede del af barselsorloven forhøjet fra 2.040 kr. til 3.549 kr. pr. måned.

Samarbejds- og uddannelsesfond
Ved sidste OK-forhandling fik Socialpædagogerne etableret en samarbejds- og uddannelsesfond, som arbejdsgiverne skulle betale 5 øre til pr medarbejdertime. Det beløb er nu blevet tredoblet, så arbejdsgiver fremover betaler 15 øre pr. time.

TR-pakke
Endelig er der aftalt en række vilkår som styrker tillidsrepræsentanternes rolle. Hvor man hidtil skulle være 5 medlemmer for at vælge en TR, skal man fremover være 4, og man har ret til at vælge en tillidsrepræsentant i arbejdstiden. Det er også aftalt, at der ikke må lægges hindringer i vejen for organiseringen, og at tillidsrepræsentanten skal gives mulighed for at mødes med nyansatte.

Aftalen er en videreudvikling af indsatsen fra OK20, hvor Socialpædagogerne opnåede taget nogle vigtige principielle rettigheder for TR-området.

– Tillidsrepræsentanterne er en hjørnesten i fagforeningsarbejdet og i samarbejdet på arbejdspladserne, og derfor er det helt centralt for os, at de tillidsvalgte har de grundlæggende vilkår, der gør, at de kan udføre deres hverv, siger Benny Andersen.

Medlemmerne skal stemme
Næste skridt i forløbet er, at Socialpædagogernes hovedbestyrelse skal tagestilling til forliget. Det forventes at ske i løbet af de kommende uger, når forhandlingerne om vikaroverenskomsten også er faldet på plads. Derpå skal forliget sendes til afstemning blandt medlemmerne. Afstemningen forventes at forløbe i starten af april, og alle stemmeberettigede får direkte besked om afstemningen.

Bliv medlem