Gå til indhold

Mit faglige fokus

Mit faglige fokus: Jeg matcher borger og virksomhed

Socialpædagog Camilla Karlsen tager udgangspunkt i borgernes håb og drømme, når hun hjælper førtidspensionister med en psykisk lidelse ud på det ordinære arbejdsmarked

28. marts 2023

Artikel
Fagligt Fokus logoer.png

Forfatter: Ulla Abildtrup

Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

Socialpædagogisk faglighed forandrer liv. Men hvordan bruger socialpædagoger deres faglighed i det daglige arbejde, og hvilke faglige refleksioner ligger der bag handlingerne? Det undersøger vi i portrætserien ’Mit faglige fokus’

Camilla Karlsen

Uddannet pædagog i 2015 og har en kandidat i Læring og Forandringsprocesser. Har siden august 2022 arbejdet som pædagogisk jobkonsulent i Det Blå Hus - et socialpsykiatrisk tilbud i Brønderslev Kommune for voksne med en sindslidelse eller psykosocial problemstillinger.

Hvad er dit faglige fokus?

Jeg støtter førtidspensionister med en psykisk lidelse, der har et ønske om at komme ud på det ordinære arbejdsmarked, i et job med løntilskud. Med udgangspunkt i recovery-tilgangen forsøger jeg at motivere borgeren til at få sine håb og drømme opfyldt. Derudover har jeg fokus på at klæde virksomhederne fagligt på til at modtage borgerne ved at videreformidle borgernes ressourcer og skånehensyn. Jeg er også med til at rammesætte jobperioden ud fra borgernes og virksomhedens behov, så det bliver en succesoplevelse for begge. Jeg støtter op omkring samarbejdet mellem borger og virksomhed i hele jobperioden, og derfor er motivationsarbejde en stor del af min hverdag.

Hvorfor er fokus på motivation vigtigt at have i dit arbejde?

Nogle i målgruppen er i beskyttet beskæftigelse i vores værksteder i Det Blå Hus, andre i aktivitets- og samværstilbud, og andre igen er uden beskæftigelse. Jeg følger borgerne i hele processen fra den første samtale om, hvad de gerne vil, til udformning af CV, virksomhedsbesøg, praktikaftale og endelig job med løntilskud. Beskyttet beskæftigelse giver et lille tilskud til førtidspensionen, som borgeren mister i praktikperioden, og det kan være demotiverende. Nogle kan desuden have svært ved at overskue et praktikforløb, når startdatoen nærmere sig. 

Beskriv en situation fra din hverdag, hvor din faglighed gjorde en forskel.

En af vores borgere ville gerne i praktik, og vi havde sammen fundet en virksomhed. Men kort før start ønskede han at udskyde forløbet. Vi tog en snak om de tanker, han gjorde sig om praktikken. Jeg hjalp med at skabe overblik og struktur, og vi talte om, hvilke fordele og ulemper, der var ved at udskyde praktikken. Jeg tilbød også at være på praktikstedet de første to uger, og det sagde han ja tak til, men allerede efter den første dag, havde han ikke brug for mig mere.

Hvorfor greb du situationen an, som du gjorde?

Når vores borgere begynder at trække sig fra aftaler, er det et tegn på, at de har det dårligt - for eksempel fordi de føler sig usikre på en situation. Så går vi i dialog, og jeg lytter til, hvordan de har det, og støtter dem i at tro på sig selv. Jeg arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn og ser borgerne som kompetente og ligeværdige medborgere, der er eksperter i deres eget liv.

Hvilke faglige redskaber eller viden kan du ikke undvære i dit arbejde?

Min pædagogiske værktøjskasse hjælper med at skabe struktur og for eksempel visualisere opgaver ved hjælp af piktogrammer. Desuden er det en stor hjælp, at jeg tidligere har arbejdet med mennesker med forskellige psykiatriske diagnoser, så jeg forstår borgernes handlemønstre.

En tredjedel af mit job handler om kontakten til virksomheder, og her har jeg stor gavn af min kandidat i Læring og forandringsprocesser. Jeg kan tale ind i organisationen og forstår maskinrummet i en virksomhed, og kan motivere dem til at tage et socialt ansvar i lokalområdet. Min fornemste opgave er at lave det rigtige match mellem borger og arbejdsplads.

Bliv medlem