Gå til indhold

Nyuddannet

— Jeg søgte udelukkende jobbet, fordi de slog det op som en introduktionsstilling

Hvordan bliver man en attraktiv arbejdsplads for nye socialpædagoger? Havbo Bosted oprettede tre introduktionsstillinger, hvor nye kolleger fik mulighed for at prøve kræfter med fagligheden og lære beboerne at kende, inden de blev en del af vagtplanen. Det fik Andreas Lindgaard Sitter til at søge - og nu er han fastansat

15. februar 2023

Artikel
Havkærparken .png
Andreas Lindgaard Sitter (i midten) er efter fire måneder i en særlig introduktionsstilling nu fastansat på Havbo Bosted. Her har han nu Jonna Lykke Sørensen (th) som kollega og Jesper Koch som afdelingsleder.

Forfatter: Ulla Abildtrup

Foto: Søren Kjeldgaard

Andreas Lindgaard Sitter er 27 år og blev uddannet socialpædagog i 2022. Alle hans praktikforløb var indenfor specialområdet, men han følte sig alligevel ikke helt sikker på, at det var der han ville søge job.

— ­Jeg søgte udelukkende jobbet på Havbo Bosted, fordi de slog det op som en introduktionsstilling. Jeg var nok lidt skræmt over det, man hører i medierne om botilbud, og hvor hårdt arbejdet er mentalt, siger Andreas Lindgaard Sitter.

Introduktionsstillingerne var målrettet nyuddannede, og i opslaget stod der bl.a.:

'Vi vil gerne, at introduktionsstillingerne skal bidrage til at styrke din faglighed ved at give dig tid til grundig indføring i metoder, forståelse af/for borgerne i tilbuddet…'

 Andreas Lindgaard Sitter deltog også i en informationsdag på Havbo Bosted, inden han søgte stillingen.

— Flere af mine kammerater fra studiet var blevet kørt rigtig hurtigt ind i vagtplanen på deres arbejdspladser, og det lød ikke altid som lykken. Så det var vigtigt for mig, at der var god tid til at stoppe op og stille spørgsmål på Havbo Bosted, fortæller han.

Tid til at opbygge relationer

Andreas Lindgaard Sitter begyndte på Havbo Bosted sammen med to nyansatte kolleger. De første to måneder indgik de tre ikke i normeringen:

— På en måde var det lidt underligt bare at se på, hvad kollegerne gjorde. Men jeg lærte en hel masse om, hvordan beboerne var vant til, at tingene blev gjort. Det er vigtigt for vores beboere med faste strukturer, og at vi gør tingene nogenlunde ens alle dage, siger han.

Havbo Bosted havde været igennem en periode med mange udskiftninger i personalet, så den lange introduktion gav også beboerne tid til at vænne sig de nye medarbejdere:

— De var nysgerrige på mig og lidt spørgende a la, ’bliver han her nu, eller stopper han snart som de andre?’ fortæller Andreas Lindgaard Sitter, som ser det som en stor fordel, at der var tid til at opbygge relationer, inden han skulle stå på egne ben.

—Jeg følte mig tryg, da jeg begyndte at få vagter, siger han.

Godt at dele sine refleksioner

I de efterfølgende to måneder var de tre nyansatte kun i vagtplan i 60 pct. af arbejdstiden. Resten af tiden gik med temadage om fx medicin, og hvordan man rapporterer utilsigtede hændelser, UTH.

— Jeg er virkelig glad for den måde, jeg er blevet kørt ind på. Vi tre nye brugte også hinanden meget til at tale om vores erfaringer og reaktioner på det, vi oplevede. Det var godt at kunne dele sine refleksioner, når der var noget, som fyldte, siger Andreas Lindgaard Sitter.

Han talte også med de to erfarne medarbejdere, som han fulgte i introduktionsperioden.

— Kollegerne syntes, det var fedt at blive tvunget til at reflektere over egen praksis, når jeg kom med en masse spørgsmål, siger han.

En god investering

En af de erfarne medarbejdere var Jonna Lykke Sørensen, som er uddannet i 1994 og har været ansat på Havbo Bosted siden 2019.

— Vi har haft mange kolleger her på stedet, som er stoppet efter kort tid. Nogen var her kun 14 dage. Vores borgere er komplekse og kan virke voldsomme, hvilket godt kan forskrække nye medarbejdere. Nogle medarbejdere stoppede også hurtigt, fordi de mod forventning ikke kunne få familielivet til at hænge sammen med weekend- og aftenvagter, fortæller Jonna Lykke Sørensen, som ser de nye introduktionsstillinger som en god investering:

— Da vi havde de tre introduktionsstillinger, var der god tid til at svare på spørgsmål og sætte de nye grundigt ind i forholdene og fx give dem nogle metoder og tilgange i forhold til beboerne. Jeg tror, det har været en rigtig god investering, og at det har afværget en form for praksischok, som nogle oplever, når de kommer til det specialiserede socialområde, siger hun.

Vi har fået en læringskultur

Jesper Koch blev ansat som afdelingsleder, efter at de tre introduktionsstillinger var slået op og besat:

— Det var min forgængers ide, så den kan jeg ikke tage æren for. Men det har været en succes ud over alle grænser, siger Jesper Koch.

Han henviser til, at Havbo Bosted pga. de gode erfaringer fra introduktionsstillingerne nu fremstår som et attraktivt sted for nyuddannede at søge til.

— Tidligere manglede vi medarbejdere. Men inden for den seneste tid har vi ansat 10 nye, og i dag har vi stort set ingen ubesatte stillinger og får jævnligt uopfordrede ansøgninger, fortæller afdelingslederen, som mener, at introduktionsstillingerne har styrket tankerne om at blive en lærende organisation:

— Introduktionsstillingerne har været med til at skabe en kulturændring i retning af en læringskultur, hvor vi er sammen om at løfte opgaven. Vi er blevet mere opmærksomme på at introducere nye medarbejdere til kulturen og skabe et fælles fagligt fundament og strategi, siger han og fortsætter:

— Nyuddannede kan have et idealbillede af deres egen rolle, når de bliver ansat, og de kan få et chok, hvis de kommer til at tvivle på deres egne evner. I deres øjne er tvivl lig med sårbarhed og noget dårligt. Men i kulturen her på stedet er tvivl lig med energi og det modsatte af forråelse. De erfarne lærer af de unge og modsat.

Jesper Koch er glad for, at alle tre medarbejdere valgte at sige ja til en fastansættelse efter det fire måneder lange introduktionsforløb.

Baggrunden for introduktionsstillinger

Stillingerne blev oprettet som en prøvehandling og indgik i et samlet budgetløft til Havbo Bosted i 2022.

Løftet rummede både midler til flere medarbejdere, en ekstra afdelingsleder og kompetenceudvikling. Introduktionsstillingerne var dermed en del af et større arbejde med at styrke kvaliteten for borgerne på det specialiserede socialområde.

Der er lige nu ikke flere introduktionsstillinger på vej, men kommunen vil arbejde videre med erfaringerne fra Havbo Bosted. Der er aktuelt mange initiativer i forhold til kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse i gang på det samlede område for voksne med handicap. Pt. er der blandt andet stort fokus på flere faguddannede gennem meritpædagoguddannelsen.

Kilde: Aarhus Kommune

Hvad er Havbo Bosted?

Specialiseret botilbud med døgndækning til voksne med udviklingshæmning og autismespektrumsforstyrrelser, der har betydeligt og varigt brug for pædagogisk støtte, pleje og omsorg i hverdagen.

Kilde: Havbo Bosted

Bliv medlem