Gå til indhold

Kommentar

Etik på dagsordenen

Etisk bevidsthed og kollektiv refleksion er en forudsætning for høj faglighed og kvalitet i indsatsen. Derfor er mit store ønske for denne kongresperiode, at vi i 2025 kan sige, at alle socialpædagogiske arbejdspladser har arbejdet med etisk værdigrundlag, siger forbundsnæstformand Marie Sonne

27. januar 2023

Artikel
Blad 02 (2).png

Forfattere: Marie Sonne og forbundsnæstformand

Foto: Robert Wengler

På Socialpædagogernes kongres i november sidste år vedtog vi den retning, som vores organisation skal arbejde sammen om i denne kongresperiode: ’Faglighed forandrer liv’. Den kongresbeslutning er jeg stolt af. Den handler om vigtigheden af uddannede socialpædagoger på vores arbejdspladser og om, hvordan vi styrker den socialpædagogiske faglighed.

Når vi taler om socialpædagogisk faglighed, kommer vi ikke uden om også at tale om etik. Hver eneste dag står socialpædagoger i etiske dilemmaer. Jeg er sikker på, at mange af jer kan genkende de mange dilemmaer, der opstår i spændet mellem borgerens ret til selvbestemmelse og overvejelser om at værne om borgeren. 

Derfor er jeg rigtig glad for, at vi de næste par år ifølge kongresbeslutningen også skal prioritere indsatser, der styrker den etiske og faglige refleksion på vores arbejdspladser. For etisk bevidsthed og kollektiv refleksion er en forudsætning for høj faglighed og kvalitet i indsatsen.

Socialpædagogerne har et etisk værdigrundlag, som er et godt afsæt til at sætte etik på dagsordenen på arbejdspladserne. Socialpædagogerne har også et etisk udvalg, som bidrager til et styrket fokus på etik i vores organisation. I udvalget arbejder vi for at understøtte, at etik bliver en fast del af samarbejdet på socialpædagogiske arbejdspladser, og er derfor meget optaget af at få et større indblik i de etiske dilemmaer, som I oplever i jeres hverdag. Så hermed en opfordring til at gøre brug af jeres repræsentanter i etisk udvalg – og sende beskrivelser af jeres dilemmaer.

Det er mit store ønske for denne kongresperiode, at vi i 2025 kan sige, at alle socialpædagogiske arbejdspladser har arbejdet med etisk værdigrundlag og skabt systematisk rum til etisk refleksion. Et godt sted at starte er her: sl.dk/fag-og-politik/etik

’Når vi taler om socialpædagogisk faglighed, kommer vi ikke uden om også at tale om etik. Hver eneste dag står socialpædagoger i etiske dilemmaer.’

Marie Sonne, forbundsnæstformand
Bliv medlem