Gå til indhold

FOTOREPORTAGE

En skæv bolig giver balance i sindet

Socialt udsatte, som har svært ved at bo med andre mennesker, finder tryghed og sindsro i en af 20 skæve boliger i Slagelse. Her prøver socialpædagoger at matche hver enkelt borgers drøm om et hjem og yde støtte, når der er behov

7. februar 2023

Artikel
Blad 02 (8).png
I otte år har Mette haft sit eget hjem i en af de skæve boliger, som man kan visiteres til fra Forsorgscenter Toften. Hun bor med sin hund, Ludvig. – Her kan jeg være mig selv og lukke min dør, når jeg vil. Her er dejlig roligt. Nogle gange ser jeg naboerne til fællesarrangementer, og vi besøger også hinanden indimellem. Men her er den ro, jeg har brug for, siger Mette.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Nils Lund Pedersen

I august 2021 blev ni såkaldt 'meget skæve boliger' indviet. De er opført til særligt udsatte borgere, som har svært ved at indgå i sociale relationer til andre – og har komplekse udfordringer i form af svære fx psykiske problemer eller misbrug. De ni huse ligger i et naturskønt område i udkanten af Slagelse og er opført som fritliggende boliger, som gør det lettere for beboerne at undgå tæt naboskab til andre.

Forsorgscenter Toften

Forsorgscenter Toften i Slagelse er en del af KFUM’s Sociale Arbejde og består af et § 110-tilbud med 27 pladser, to natherbergspladser og fire § 108-pladser. Derudover tilbydes opsøgende gadeplansarbejde, gadesygeplejerske, støtte i eget hjem samt DSH, Den Sociale Hjemmepleje, der yder støtte til socialt udsatte borgere i eget hjem.

Forsorgscenter Toften har tilknyttet sociale viceværter til i alt 20 skæve boliger fordelt på tre matrikler i Slagelse Kommune. De skæve boliger er målrettet meget udsatte borgere, der har svært ved at bo tæt op ad naboer og svært ved at opbygge og indgå i sociale relationer.

Siden corona-nedlukningen har KFUM’s Sociale Arbejde etableret Akut Social Drive Out, hvor ansatte og frivillige regelmæssigt besøger yderområder og udleverer mad og tøj samt fungerer som kontaktpunkt for socialt udsatte. Toften har driftsoverenskomst med Slagelse Kommune.

Hvordan møder du et andet menneske? Det går medarbejderne på Forsorgscenter Toften meget op i, fortæller socialpædagog og teamleder Anne Mette Thomsen: – Det kræver kun få sekunder at møde et andet menneske med respekt. Det handler om ordentlighed og ydmyghed – og om altid at huske på, at vi sætter spor i hinandens hjerter, og at hvert menneske er unikt. Det ligger dybt i vores arbejde, siger hun – her foran det område på Toftens matrikel, hvor der er planer om at opføre en lille klynge skæve boliger under KFUM’s Sociale Arbejde.
Ida Steener Brouer (tv.) er socialpædagog på Forsorgscenter Toften – og fast støttekontaktperson for Panille Kaja, som flyttede ind i en af de skæve boliger i september sidste år. – Det at have en fast kontaktperson er med til at sikre, at man som beboer ikke skal overskue alt for mange forskellige mennesker. Og vi har en ordning, hvor Panille Kaja sms’er mig, når hun gerne vil have hjælp til et eller andet. Det er ret flydende, og det fungerer rigtig godt, siger hun.
I dag er Anne Mette Thomsen teamleder i Forsorgscenter Toften, men gennem mange år arbejdede hun som social vicevært og har derfor en tæt relation til Mette, som bor i en af de 20 skæve boliger. – De skæve boliger er skabt ud fra borgernes drøm om et hjem. Det er borgere som Mette, som har været i systemet i mange år, men som har svært ved at bo sammen med andre. Her får Mette muligheden for at skabe sit helt eget hjem, men hun har stadig Toften – og vi hjælper med små og store ting, som kan være svære at overskue i hverdagen.
Panille Kajas bolig er en af de nyeste skæve boliger, der er opført til særligt udsatte borgere. Lidt over 30 m2 udgør hendes hjem – og hun er glad for at bo der, fortæller hun: – Her er højt til loftet, og for mig er det et trygt rum, hvor jeg har lyst til at være, og hvor jeg kan være kreativ. Jeg er især glad for stilheden. Naboerne er søde nok, men jeg ved jo, at de går igen, og det har jeg brug for.
De ældste skæve boliger blev indrettet i en gammel opgang i Nansensgade i 2003 – og her bor John, der snart fylder 67. – Og så bliver jeg jo pludselig erklæret rask, griner han med henvisning til, at han så overgår fra førtidspension til ordinær folkepension. John har boet i skæv bolig i tæt på ti år. Han flyttede i sin tid ind efter at have boet på Forsorgscenter Toften.
Som tidligere slagtermedarbejder er John altid mand for at give en hånd med i køkkenet, så hver torsdag har han sin faste gang på Forsorgscenter Toften, hvor han hjælper til med at lave mad. – Da jeg boede på Toften, var der gang i en hel masse ting hele tiden. Også om natten. Nu nyder jeg at have mit eget. Vi bor seks her i de skæve boliger, og vi snakker da sammen og går også ud og spiser en gang imellem. Men jeg ved, at jeg kan lukke min dør, når jeg har brug for at finde min egen rytme, siger han.
John får støtte fra en social vicevært, når han har brug for det – og han ville ikke kunne klare sig uden den hjælp, siger han selv: – Når jeg fx skal en tur på sygehuset, så hører fire ører altså bedre end to, og min kontaktpersons hukommelse er også noget bedre end min. Jeg kan hurtigt plastre min bolig til med gule lapper, fordi jeg ikke husker specielt godt.
Forsorgscenter Toften har i samspil med Slagelse Kommune udviklet Den Sociale Hjemmepleje – DSH – som ca. 20 borgere i dag har glæde af. Her ses tavlen med nogle af de opgaver, de løser. – Man kan sige, at vi smelter §§ 83 og 85 sammen. Vi går ikke så meget op i, hvilke opgaver vi skal løse, men mere i, om borgeren har nytte af det. Måske er det vigtigere med en god snak, end at opvasken klares? Social støtte er jo en fleksibel størrelse, og vi tager altid afsæt i, hvad det enkelte menneske har brug for og lyst til, fortæller socialpædagog og teamleder Anne Mette Thomsen.
Bliv medlem