Gå til indhold

Lederuddannelse

Uddannelse i psykisk arbejdsmiljø gør mig til en bedre leder

Dorte Laursen var med på det første hold af offentlige ledere, der gennemførte uddannelsen ’Ledelse af psykisk arbejdsmiljø’ – et tilbud etableret ved OK21. Læs her, hvad Dorte fik ud af uddannelsen – og hvorfor hun varmt anbefaler den til andre ledere

14. december 2023

Artikel
Dorte---lederuddannelse.gif
Dorte Laursen har været med til at teste uddannelsen ’Ledelse af psykisk arbejdsmiljø’, der er målrettet ledere i det offentlige - og hun er stærkt begejstret for forløbet.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Spændende. Perspektiverende. Og nødvendig.

Det er nogle af de ord, Dorte Laursen sætter på uddannelsen ’Ledelse af psykisk arbejdsmiljø’, som blev oprettet på baggrund af OK21 og er målrettet kommunale og regionale ledere med personaleansvar.

Dorte er til daglig leder af otte forskellige tilbud inden for voksenhandicapområdet i Kerneminde Kommune: Bosteder, støttecenter og vejledning med i alt 120 medarbejdere. Og hun var med til at teste det allerførste uddannelsesforløb sidste år, hvor hun blev undervist i flere forskellige metoder, teorier og tilgange i forhold til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø.

– For mig har uddannelsen virkelig slået fast, hvor vigtigt det er, at man som leder har fokus på psykisk arbejdsmiljø. Hvis jeg som leder kan være med til at skabe gode arbejdspladser, hvor fundamentet er på plads, hvor belastninger matcher ressourcer, og hvor vi forstår at håndtere høje følelsesmæssige krav, så kan vi bedre holde balancen og have fokus på kerneopgaven. Og uddannelsen har rustet mig til at kunne understøtte, hvordan vi skaber et godt psykisk arbejdsmiljø, fortæller Dorte Laursen.

Læs mere om uddannelsen

Inspireret af IGLO

På uddannelsen blev Dorte særligt inspireret af IGLO-modellen som et værktøj til at arbejde med psykisk arbejdsmiljø. IGLO er et princip, som tydeliggør, at det er en fælles opgave at skabe og bevare trivsel på arbejdspladsen – og med IGLO forholder man sig til hhv. Individ, Gruppe, Ledelse og Organisation.

– IGLO giver for mig rigtig god mening, fordi den sikrer, at man har alle niveauer og alle perspektiver med. Det med, at man husker at kigge på både den enkelte medarbejder, teamet, ledelsesgruppe og så hele organisationen – og ikke bare et lille hjørne af arbejdspladsen. Så jeg besluttede efterfølgende at bruge modellen til at sætte fokus på én ting hos os, fortæller Dorte.

Hun valgte at afprøve IGLO-modellen på en af de arbejdspladser, hun er leder for, hvor sygefraværet er meget lavt, men hvor der samtidig var en del samarbejdsproblemer.

– Så gik jeg ellers i gang med at udforme spørgsmål målrettet individet, gruppen, lederne og på organisationsniveau for at finde ind til, hvad det var, der påvirkede hhv. sygefravær og samarbejde på denne arbejdsplads, forklarer Dorte.

Nedenfor kan du se eksempler på spørgsmål i processen.

Sådan brugte Dorte IGLO-modellen

Eksempler på spørgsmål efter IGLO-modellen:

Individ:
Vurdér din trivsel ud fra belastnings- og ressourcemodellen. Hvilke forhold fremmer løsningen af arbejdsopgaverne – og hvilke forhold hæmmer?

Gruppe:
I dit team – er der en kultur med åbenhed, dialog og handling? Hvordan vil I/du beskrive relationerne? Samarbejder I/de godt? Har I/de tillid til hinanden?

Ledelse:
Prioriterer ledelsen at få snakket om de forhold, som medarbejderen oplever, er væsentlige? Hvordan oplever I/du ledelsens fokus på og håndtering af problemer med trivsel og psykisk arbejdsmiljø?

Organisation:
Hvordan er der fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel i hverdagen? Hvordan er samarbejdsorganerne i dialog med medarbejderne? Hvor drøftes trivsel/psykisk arbejdsmiljø? Hvordan håndteres konkrete problemer?

Fælles pædagogisk fodslag

Og IGLO-modellen viste sig at fungere rigtig godt i praksis, fortæller Dorte Laursen, som her giver eksempler på nogle af de ting, der dukkede op ved at spørge på den måde:

– Jeg lærte fx, at nogle af medarbejderne oplever vores MED-udvalg som tungt og ikke rigtig kan se værdien i det – og at der på ledelsesniveau nogle gange savnes større sammenhæng mellem teamledere og ledere. Omvendt viste processen også, at der er stor arbejdsglæde, at der opleves et pædagogisk fælles fodslag, at ledelsen opleves lyttende – og at vi har en høj arbejdsmoral. Alt i alt fik vi nogle virkelig brugbare konkrete ting frem, som vi arbejder videre med.

Se videoer med nogle af deltagerne - inklusiv Dorte Laursen

Forløbet på den ene arbejdsplads har også smittet af på de øvrige, hvor Dorte er leder, fortæller hun.

– Vi har bl.a. arbejdet med at få vores MED-system til at skabe værdi og give mening, vi har fundet et fælles sprog til at tale om sygefravær – om hvad det gør ved en, når en kollega ikke er der. Og så snakker vi generelt mere psykisk arbejdsmiljø, synes jeg.

Sparring med andre ledere

Dorte Laursen mener selv, at det netop var uddannelsen ’Ledelse af psykisk arbejdsmiljø’, der fik hende til at sætte turbo på indsatsen omkring et godt psykisk arbejdsmiljø. Derfor anbefaler hun også gerne andre ledere inden for det offentlige at benytte sig af muligheden for at få nye perspektiver og ny viden om, hvordan man kan skabe gode arbejdspladser.

– Det har været utrolig inspirerende for mig – ikke mindst fordi jeg på kurset mødte ledere med en anden faglig baggrund end min, hvor vi brugte hinanden til sparring på hinandens udfordringer. Det var nogle dage, hvor vi alle prioriterede at være der og fordybe os – og det har gjort det mere synligt for mig, hvad der er i spil i forhold til at styrke det psykiske arbejdsmiljø.

Kort om uddannelsen

’Ledelse af psykisk arbejdsmiljø’ er udviklet af KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet med baggrund i OK21. Det er en frivillig uddannelse for kommunale og regionale ledere med personaleansvar.

Foreløbig har ca. 200 ledere gennemført uddannelsen – og du kan stadig nå at komme på nogle af de hold, der kører i løbet af 2024. På Lederweb.dk finder du mere om tilmelding, datoer og priser.

Formålet med uddannelsen er at:

  • Give ledere håndgribelige værktøjer til at udvikle og fastholde et bedre psykisk arbejdsmiljø for de ansatte på arbejdspladsen.
  • Styrke lederes viden og handlekompetencer i forhold til identifikation, forebyggelse og håndtering af udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø.
  • Styrke lederes viden og handlekompetencer i forhold til at arbejde med eget psykiske arbejdsmiljø.
  • Give ledere en styrket forståelse for sammenhængen mellem den daglige opgaveløsning, psykisk arbejdsmiljø samt kvalitet i opgaveløsningen.

Kilde: KL

Det får du på uddannelsen

  • Et sprog, der gør det lettere at tale om og handle på psykisk arbejdsmiljø.
  • Viden og indsigt i jeres kultur og inspiration til, hvordan I skaber en bæredygtig kultur.
  • Viden og værktøjer til at få øje på stress hos dig selv og dine medarbejdere og handle på det.
  • Konkrete metoder til at styrke det psykiske arbejdsmiljø og forebygge risikofaktorer.
  • Træning og feedback fra erfarne ledelseskonsulenter.

Kilde: Væksthus for Ledelse

Bliv medlem