Gå til indhold

Top 5

Podcast Top 5: Mest populære episoder i 2023

Socialpædagogernes Podcast er sprængfyldt med faglige vitaminer og spørgsmål at tænke videre over. Det er her, vi får lov at invitere eksperter ind, der virkelig kan gå i dybden med teorier og metoder. Hør den hvor du hører podcasts.

21. december 2023

Artikel
Podcast.jpg
Her er de mest populære episoder af Socialpædagogernes Podcast for 2023

Forfatter: Frederikke Halling Hastrup & Signe Jacobsen

Foto: Socialpædagogerne

Socialpædagogernes podcast er faglig inspiration til, om og med socialpædagoger. I hver episode bliver du både klædt på til at kende grundlæggende teori om et relevant emne, en metode eller tilgang indenfor det socialpædagogiske felt – og du får inspiration fra andre socialpædagoger til, hvordan teorien kan omsættes til praksis.

Her er de fem mest populære podcast-afsnit fra 2023. Lyt til dem her, eller der, hvor du hører podcasts.

God fornøjelse!

Sådan lytter du til podcasts:

Nr. 5 Kort fortalt: Etik i socialpædagogisk arbejde

Etik er fundamentet for den gode socialpædagogiske praksis, og et kompas du altid kan navigere efter - uanset hvilken borgergruppe, faglig tilgang eller metode du arbejder med.

Kan du begrunde og forsvare valg og handlinger rent etisk, har det en effekt på både den faglige indsats og jeres fælles arbejdsmiljø - så får du i denne episode et brush up på Etisk Værdigrundlag for Socialpædagoger. Du kan bl.a. høre om den socialpædagogiske kerneopgave, de fem etiske grundværdier og hvordan de skal forstås i forhold til praksis.

Nr. 4 LEDELSE: Hvordan skaber vi psykologisk tryghed?

- Tør I sige, hvad I tænker? Tør I tale om jeres fejl? Tør I lade være?

Sådan spørger psykolog Rikke Høgsted i dette afsnit af Socialpædagogernes Podcast målrettet dig som leder på det socialpædagogiske område.

Psykologisk tryghed er særligt vigtigt for fagfolk i psykisk krævende job som socialpædagoger, og derfor er det noget du som leder skal have fokus på. Når den psykologiske tryghed er høj, er ens team bedre til at videreudvikle på hinandens idéer, det arbejder mere effektivt og personaleomsætningen er lavere.

Nr. 3 Metoder og tilgange: Sanseintegration

Sanseintegration er hjernens evne til at sortere, organisere og bearbejde sanseindtryk samt regulere og modulere, dvs. hæmme eller fremme information fra sanserne. Den udvælger altså, hvad der skal fokuseres på, og dermed bliver det, vi oplever, meningsfuldt.

Mange socialpædagoger arbejder med mennesker med sanseforstyrrelser - altså en sanseintegration, der er udfordret. Her vil sanserne registrere input i enten højere (overstimulering) eller mindre (understimulering) grad ift. normalen, hvilket kan føre til et øget stressniveau, fx mistrivsel, udadreagerende- eller selvskadende adfærd.

I podcasten bliver du klogere på sanseintegration og på, hvad der skal til for at sænke stressniveauet og skabe trivsel hos mennesker, hvis sanser er på overarbejde.

Nr. 2 Metoder og tilgange: LA2(u)

- Det at tage et andet menneskes stemme på sig, og sige 'jeg har et bud på, hvordan det er at være dig' - det er det mest magtfulde sted, man kan stille sig. Så vi skal virkelig gøre os umage.

Sådan siger psykolog Trine Uhrskov i denne episode om LA2(u), som er en videreudvikling af LA2 (Low Arousal 2) målrettet mennesker med udviklingshandicap, kognitive udfordringer og/eller intet verbalt sprog.

I episoden bliver du klogere på både det tilstræbte indefra-perspektiv, 'Trivselsøer' og 'Nøgleordslytning' - og hvordan uenighed kan være en motor til faglighed.

Nr. 1 Kort fortalt: Selvagens

Selvagens - eller selv-handling - er en af hjørnestenene i neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en forståelsesramme til at arbejde med mennesker. En opmærksomhed på, hvordan du selv handler i bestemte situationer, gør dig i stand til at føle og tænke klart i samspillet med andre mennesker - et vigtigt fokus at have som socialpædagog.

Uanset hvor mange metoder man får til at støtte et andet menneskes forandringsproces, skaber det nemlig ingen forandring, hvis den, der skal give støtten, ikke er i stand til at være ‘på bølgelængde’ med den anden. Det fortæller psykolog Susan Hart i afsnittet her.

Bliv medlem