Gå til indhold

Uddannelsesniveau

Minister afsætter millioner til uddannelse på socialområdet

Social- og Boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har afsat 63 mio. kr. til uddannelse af medarbejdere på det sociale område. Dermed har ministeren i år afsat i alt 101 mio. kr. til et løft af uddannelsesniveauet på bl.a. botilbud

12. december 2023

Artikel
Pernille-Rosenkrantz-Theil-foto Sofia Busk.gif
Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil har netop afsat 63 mio. kr. til uddannelse og efteruddannelse af medarbejderne på sociale tilbud.

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Foto: Sofia Busk

Uddannede medarbejdere øger kvaliteten – og giver borgerne bedre liv. Sådan kan socialministerens politiske ambition opsummeres med den pose penge, hun har afsat til efteruddannelse af medarbejdere på landets offentlige, selvejende og private tilbud.

Tidligere på året blev der fundet 38 mio. kr. til formålet – og med de ekstra 63 millioner kroner, er der altså i alt tale om et tilskud på 101 mio. kr. til uddannelse og efteruddannelse af medarbejderne på sociale tilbud.

– Jeg har et stort ønske om en specifik forandring på socialområdet: Nemlig at flere af de mennesker, der arbejder der, får en formel uddannelse. Jeres undersøgelser viser fx, at sandsynligheden for at opleve en psykiatrisk genindlæggelse er 70 pct. lavere for borgere på botilbud med en højere andel af socialpædagoger sammenlignet med de borgere, som er tilknyttet et tilbud med en lavere andel af socialpædagoger, siger social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Læs om Rambølls undersøgelse, der slår fast, at socialpædagoger nytter noget

Reel uddannelse

Står det til ministeren, bliver det ikke sidste gang, at der afsættes penge til at løfte andelen af uddannede medarbejdere på socialområdet:

– Det handler om kvalitet. At en borger med handicap eller en borger, der er socialt udsat, møder en kvalitet, der er et velfærdssamfund værdigt – alle steder. Og det varige aftryk, jeg gerne vil sætte, er, at vi begynder at tale om kvalitet på handicapområdet, siger hun.

De 101 mio. kr. går til professionshøjskolerne, som skal udbyde uddannelserne allerede fra 2024 – og det skal være reelle uddannelsesforløb, der giver ECTS-point – modsat kortere kurser.

Ministeren ser gerne, at det både skal være hele merituddannelser til ufaglærte og moduler i en videreuddannelse – men hvordan fordelingen konkret bliver, afhænger af efterspørgslen. Og så er muligt for både offentligt ansatte og ansatte på private eller selvejende institutioner at komme på uddannelserne.

Tilfredshed hos Socialpædagogerne

I Socialpædagogerne vækker det glæde, at regeringen prioriterer uddannelse af medarbejderne på socialområdet.

– Der er et stort behov, for det er bare halvdelen af medarbejderne på socialpædagogiske tilbud, der har en socialpædagogisk uddannelse. Og manglen på uddannede medarbejdere har stor betydning for kvaliteten af den støtte, som borgerne modtager, ligesom det også har betydning for arbejdsmiljøet for medarbejderne, siger Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne.

Det handler om kvalitet. At en borger med handicap eller en borger, der er socialt udsat, møder en kvalitet, der er et velfærdssamfund værdigt – alle steder

Pernille Rosenkrantz-Theil, social- og boligminister
Bliv medlem