Gå til indhold

Mit faglige fokus

Mit faglige fokus: Min tilgang til borgeren er nænsomhed

Rikke Kaysen arbejder med mennesker med udviklingshandicap og støtter dem i at blive mest muligt selvhjulpne. Blandt redskaberne er ’gentle teaching’ og en velfærdsteknologisk app, som hjælper borgeren igennem ADL-opgaverne

28. november 2023

Artikel
Rikke Kaysen_1128x600.png
For socialpædagog Rikke Kaysen, er nogle af de vigtigste ingredienser i arbejdet med borgerne at være nænsom og ydmyg - og så bruger hun også en app som pædagogisk redskab til at styrke borgernes selvhjulpenhed.

Forfatter: Ulla Abildtrup

Foto: Søren Kjeldgaard

Socialpædagogisk faglighed forandrer liv. Men hvordan bruger socialpædagoger deres faglighed i det daglige arbejde, og hvilke faglige refleksioner ligger der bag handlingerne? Det undersøger vi i portrætserien ’Mit faglige fokus’.

Rikke Kaysen

Uddannet socialpædagog i 2000. Arbejder på Specialcenter Syddanmark Østruplund, som er et tilbud for voksne med psykisk udviklingshandicap og psykosociale udfordringer – samt flere andre udfordringer som autisme og tilknytningsforstyrrelser. Enkelte har fået en dom eller er på vej til at få en dom.

Hvad er dit faglige fokus?

Vores opgave på Østruplund er at støtte borgerne til at blive mest muligt selvhjulpne og ikke begå ny kriminalitet. Mange af borgerne forstår ikke, at de har gjort noget kriminelt og mangler indsigt i, hvilke konsekvenser deres handlinger har. Så mit faglige fokus er at møde dem med nænsomhed og ’gentle teaching’. Jeg tager udgangspunkt i deres udviklingsniveau og energiniveauet på dagen.
I begyndelsen af 2023 fik vi desuden introduceret et nyt pædagogisk værktøj i form af velfærdsteknologi – en app, der hjælper borgeren med at få struktur på hverdagen, hvilket frigiver mere overskud til andre pædagogiske opgaver.

Hvorfor er det fokus vigtigt i dit arbejde?

Det er et ønske fra kommunen, at borgerne skal være selvstændige og mestre eget liv. I praksis kan det dog være svært for borgeren at leve op til, hvilke resulterer i gentagne nederlag. Så med en nænsom tilgang kan jeg hjælpe borgeren til at mestre nogle ting, og vi kan sammen fejre små sejre hver dag.

Beskriv en situation fra din hverdag, hvor din faglighed gjorde en forskel?

En af borgerne har taget godt imod app’en ’Go Mission’, og det seneste halve år har vi brugt det intensivt. Sammen med borgeren skrev jeg i appen, hvordan en god morgen kan forløbe. Det viste sig, at borgeren gerne ville i bad før morgenmad – rækkefølgen havde ellers været omvendt – så nu fik vi ændret den rutine. Borgeren ville også gerne spise morgenmad uden snak, så nu er det også skrevet ind, og både fastansatte og vikarer kan se, at borgeren fortrækker ro.

Når borgeren har løst og sat kryds ved ADL-opgaverne, udløser det anerkendende ord og et fyrværkeri af konfetti, og det har vist sig at virke utroligt motiverende på ham.

Hvorfor giver det mening for dig at bruge velfærdsteknologi til ADL-træning?

Når personalet ved, hvordan borgeren foretrækker at strukturere sin dag, behøver borgeren ikke bruge kræfter på, at vi medarbejdere gør tingene forskelligt. Borgeren kan vedligeholde sit energiniveau og har mere overskud.

Jeg oplever også, at borgeren kommer lettere igennem ADL-opgaverne, fordi appen kvitterer med en belønning i form af anerkendende sætninger som ’Godt gået!’ eller ’Yes!’. Dermed får vi tid til andre socialpædagogiske initiativer som at cykle en tur på vores sofacykel, bage snobrød eller tage en snak på bænken i vores have.

Hvilke faglige redskaber eller viden kan du ikke undvære i dit arbejde?

Jeg er uddannet autismepilot og har en lang række neuropædagogiske kurser. Desuden er jeg certificeret konflikthåndteringsinstruktør fra Durewall Instituttet. Jeg bruger alle tre metoder på daglig basis og forsøger altid at få nænsomhed og ydmyghed ind i alle facetter af mit arbejde.


Hvad er DIT faglige fokus? Har du eller en kollega et fagligt fokus, som vi skal fortælle om? Så send endelig en mail med en kort beskrivelse til kommunikationskonsulent Frederikke Halling Hastrup på frh@sl.dk

Bliv medlem