Gå til indhold

Generalforsamling Nordsjælland

Vi vil bidrage med løsninger

Med rekordstort fremmøde på over 100 deltagere satte Socialpædagogerne Nordsjælland emner som arbejdsmiljø, manglen på uddannede kolleger, organisering og faglighed på dagsordenen, da kredsen afholdt generalforsamling torsdag 12. oktober i Hillerød

16. oktober 2023

Artikel
GF Nordsjælland afstemning.png
Over 100 deltagere var ny rekord for Socialpædagogerne Nordsjælland, der torsdag 12. oktober afholdt kredsens generalforsamling i Hillerød. Her blev både kredsformand Lene Ek Christensen og næstformand Thomas Svendsen genvalgt.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Socialpædagogerne

– Udfordringerne er til at få øje på. I mangler uddannede kolleger. Jeres arbejdsmiljø og vilkår er under hårdt pres. Og prioriteringen og anerkendelsen af jeres arbejde synes til tider langt væk. Men der findes ikke noget kvikfix, der løser problemerne. Der er ikke mange lavthængende frugter at plukke. Det er det lange seje træk, hvor vi skridt for skridt med sag efter sag opnår resultater og arbejder for langsigtede mål.

Sådan lød det kredsformand i Socialpædagogerne Nordsjælland Lene Ek Christensen, der indledte årets generalforsamling med sin mundtlige beretning.

Læs hele den skriftlige beretning              

Udtalelse vedtaget

Mere end 100 deltagere var mødt op for at høre om såvel tidligere som fremtidigt arbejde i kredsen. Og de mødte en kredsformand, der var opmærksom på konsekvenserne af de budgetter, der i disse uger stemmes igennem i kommuner og region:

– Jeres vilkår og hverdag afgøres af de budgetter, og vi oplever, at der næsten alle steder er besparelser på socialpædagogiske arbejdspladser. Derfor har vi i kredsen opprioriteret arbejdet med budgetterne. Vi vil være – og er allerede mere synlige og vil gene sparre med og hjælpe vores lokale tillidsrepræsentanter endnu mere, sagde Lene Ek Christensen.

På generalforsamlingen blev en udtalelse om netop de kommunale og regionale budgetter vedtaget. I udtalelsen står, at: ’Socialpædagogerne Nordsjællands Generalforsamling opfordrer kommuner og region til at gå i dialog med os, der arbejder med de mest udsatte mennesker. Om hvordan der kan investeres i den nødvendige socialpædagogiske faglighed, og hvordan vi sammen kan skabe bedre økonomiske rammer for den nære velfærd. Vores faglighed kan forandre liv – hvis vi får rammerne til at gøre det.’

I sin mundtlige beretning kom kredsformand Lene Ek Christensen bl.a. omkring de udfordringer, der er i forhold til at rekruttere nok uddannede socialpædagoger: – Nok faglært personale er forudsætningen for at løfte kvaliteten, og vi ved, at stærke faglige fællesskaber tiltrækker faglærte og gavner trivsel og arbejdsglæde, sagde hun.

Fokus på faglig kvalitet

I sin beretning kom Lene Ek Christensen også ind på, hvordan kredsen arbejder i forhold til at øge andelen af uddannede på de socialpædagogiske arbejdspladser, at skaffe flere medlemmer – og få flere til at vælge pædagoguddannelsen:

– Hvis fællesskabets styrke skal bestå, skal flere og helst mange flere vælge det til. Vi har derfor en stor og vigtig organiseringsopgave. Vi skal lykkes med at udbrede kendskabet til, hvad fællesskabet kan, og vi skal udvikle vores fagforening, så den giver mening og opleves relevant i fremtiden, sagde kredsformanden og tilføjede:

– Det er et afgørende og langsigtet mål at øge andelen af uddannede på de socialpædagogiske tilbud. Nok faglært personale er forudsætningen for at løfte kvaliteten, og vi ved, at stærke faglige fællesskaber tiltrækker faglærte og gavner trivsel og arbejdsglæde. Og vi arbejder også for at få mere kvalitet ind i pædagoguddannelsen, så flere unge vælger den vej. Bl.a. arbejder vi for, at der gives en specialiseringsgaranti, og at specialiseringen styrkes.

Socialpædagog Christina Hansen (tv) blev valgt ind i Socialpædagogernes hovedbestyrelse - og så blev både næstformand Thomas Svendsen og kredsformand Lene Ek Christensen genvalgt på Socialpædagogerne Nordsjællands generalforsamling 12. oktober.

Valg på generalforsamlingen

På kredsgeneralforsamlingen blev både kredsformand Lene Ek Christensen og næstformand Thomas Svendsen genvalgt – og så blev Christina Hansen valgt som nyt medlem af Socialpædagogernes hovedbestyrelse.

I sin tale sagde Christina Hansen bl.a.:

– Jeg er datter af en fagforeningsmand. Jeg er derfor fra barnsben vokset op med fagbevægelsen og gennem hele mit liv blevet fortalt vigtigheden i at være med i et fagligt fællesskab. At vi står stærkere, når vi står sammen. Jeg er vokset op med mantraet, at der er TO ting, man skal have råd til hver måned. 1: Dit faglige kontingent. 2. Din husleje. Naturligvis i den rækkefølge. Men sådan er mange i min og generationen under ikke nødvendigvis vokset op. Og hvor står vi så, når det ikke længere er nok, at det at være medlem af en rigtig fagforening er en naturlig selvfølge af vores arbejdsliv? Vi skal nytænke! Og det er vores fagforening klar til og i gang med.

På kredsgeneralforsamlingen var forbundsformand i Socialpædagogerne Benny Andersen i den ’varme sofa’, hvor han svarede på spørgsmål fra deltagerne. Han blev bl.a. spurgt til, hvordan det går i de aktuelle trepartsforhandlinger, om medlemmerne kan forvente mere i løn snart, om hvordan Socialpædagogerne arbejde med synlighed – og om hvordan en arbejdsdag ser ud for en forbundsformand.

Kredsbestyrelsen

Medlemmerne af kredsbestyrelsen for Socialpædagogerne Nordsjælland i de kommende to år er:

Benny Karl Nielsen
Brit Nielsen
Charlotte Fobian
Ib Flemming Hansen
Katrine Rygård
Knud Petersen
Lars Andersen
Nanna Valet Randrup
Stella Møller-Larsen
Tine Sofia Jensen
Tue Ærsøe

Suppleanter:
Louise Themsen valgt som 1. suppleant
Michael Hannberg valgt som 2. suppleant

Kritisk revisor
Thomas Dahl blev valgt uden modkandidater

Bliv medlem