Gå til indhold

Kommentar

Vi skal bruge reglerne fornuftigt

Magtanvendelsesreglerne har stor betydning for borgerens ret til selvbestemmelse - og vores professionelle muligheder for at skabe tryghed og et godt arbejdsmiljø. Lige nu ser vi frem mod de politiske forhandlinger om revisionen af magtanvendelsesreglerne på voksenområdet

31. oktober 2023

Artikel
Marie Sonne.png

Forfattere: Marie Sonne og forbundsnæstformand

Foto: Nils Lund Pedersen

Her i den sidste del af året ser vi frem mod de politiske forhandlinger om revisionen af magtanvendelsesreglerne på voksenområdet. Det er et område, som har stor betydning for både borgernes ret til selvbestemmelse og for vores professionelle muligheder for at skabe tryghed og sikre et godt arbejdsmiljø.

Vores faglige budskab er klart: Der er brug for afklaring af tolkninger. Oplevelsen er mange steder, at der i dag er regler, der i praksis kan stå i vejen for gode løsninger, som skaber tryghed og frihed for borgerne. Det ser vi fx, når magtanvendelsescirkulæret fortolkes forkert og bruges til at indføre dokumentationskrav på noget, der er et hjælpemiddel. Som fx den udfordring, mange af jer peger på i forhold til brug af stofseler og de omfattende dokumentationskrav, der er forbundet med dette hjælpemiddel. 

Vi hører også ofte fra medlemmer, der oplever, at mulighederne for at anvende tryghedsskabende velfærdsteknologier er for begrænsede. Fx kan det i visse tilfælde opleves mindre indgribende at benytte kamerakig end at have personale i soveværelset hele natten, når en borger har brug for overvågning. Og der er flere, der spørger, om det kan være rigtigt, at det skal være så svært at få godkendt en sengehest, når borgeren er i fare for at falde ud af sengen.

Det er absolut vigtigt, at reglerne skal begrænse magt­anvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Magtanvendelser må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand – og magtanvendelser skal altid følges op med faglig refleksion hos medarbejdere og ledere over, hvad der har udløst brugen af magt, og om mulighederne for at mindske og forebygge magtanvendelser i fremtiden. Derfor stiller brugen af magt høje krav til fagligheden hos medarbejdere og ledere.

Bliv medlem