Gå til indhold

Kronik

Kronik: Vi er i en dynamisk udviklingsproces

Det har været af afgørende betydning for Botilbuddet Sneppevejs faglige udvikling at få en faglig ledelse og et fælles fagligt fundament, skriver Christina Andersen, der er socialpædagog på botilbuddet.

3. oktober 2023

Artikel
Christina Andersen - fagligt indlæg_1128x600.jpg
Tidligere var Christina Andersens arbejdsplads ramt af flere ledelsesskift og personalegennemstrømning. Det er lykkedes at vende udviklingen, fortæller hun i denne kronik. Læs hvordan.

Forfatter: Christina Andersen

Foto: Privat

Jeg har tilladt mig at citere den gode Karsten Stegmann, som er næstformand for kreds Midtsjælland: ’Der er en årsag til, at der er en større forrude end et bakspejl i en bil. Det er for at man skal se fremad’ og ’Der er netop sat rigtig mange gode skibe i søen på Sneppevej.’

Det var netop en samtale som jeg havde med Karsten i forbindelse med et TR Netværksmøde, der gjorde, at jeg fik et behov for at skrive dette indlæg. Det var netop til dette netværksmøde og til en temadag i kredsen, at jeg blev bevidst om, at andre TR-kollegaer enten kendte min arbejdsplads som værende et dårligt sted med dårligt omdømme eller slet ikke kendte til det.

Det gør noget ved mig at arbejde i et arbejdsfællesskab, hvor det klinger hult i andres øre. Jeg har brug for at sprede budskabet. Jeg er stolt over den udvikling, som vi er i gang med på Sneppevej, og det kan jeg sige som værende både socialpædagog og tillidsrepræsentant på arbejdspladsen.

Det har en stor betydning for mig, at andre socialpædagoger kender til mit arbejdsfællesskab og særligt dét, at det er i en rivende god udvikling. Sneppevej som arbejdsplads fortjener at få revideret sit omdømme. Jeg har brug for at understrege, at Sneppevej er en attraktiv arbejdsplads med stort fokus på fagligheden, og der er i særdeleshed en fantastisk ledelse, som virkelig er fagligt dygtig, anerkendende og lyttende.

Derfor håber jeg, at du vil læse videre og være med til at sprede budskabet for mig.

Det psykiske arbejdsmiljø

Det er ingen hemmelighed, at Botilbuddet Sneppevej i Stenlille tidligere har været ramt af flere ledelsesskift og af personalegennemstrømning hen over en årrække. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at dette ikke længere er tilfældet, og at der er et stort fokus på et godt psykisk arbejdsmiljø. Vi har i dag haft samme kompetente leder i tre år.

Botilbuddet Sneppevej

Botilbuddet Sneppevej er et socialpsykiatrisk botilbud for voksne med sindslidelser, der kan have brug for et kortere eller længerevarende ophold. Botilbuddet henvender sig også til voksne , der i perioder kan have en udadreagerende adfærd på grund af en vedvarende psykotisk tilstand eller på grund af misbrug.

Faglig ledelse

Min nuværende ledelse har formået at få sat en tydelig faglig retning for botilbuddet og har givet de bedste forudsætninger for at få engagementet tilbage hos os medarbejdere.

Ovenpå flere ledelsesskift med forskellige faglige perspektiver og dermed også forskellige ønsker om retningen for botilbuddet, kom vores nye ledelse til en meget udbrændt personalegruppe.

Der havde været store organisatoriske forandringer og utallige omstillinger på meget kort tid, som havde påvirket både beboerne og medarbejderne. Det var tydeligt, at der var brug for en stabil ledelse, der kunne sætte rammerne og retningerne, så der kunne blive refokuseret på det vigtigste i vores arbejde – netop kerneopgaven.

Min ledelse består af en afdelingsleder, som har en pædagogisk baggrund, og to teamledere, hvoraf den ene er uddannet socialpædagog med en kandidatoverbygning. Den anden er uddannet social- og sundhedsassistent og har mere end 10 års erfaring inden for psykiatrien.

Det særlige ved deres måde at arbejde, er også deres tilgang til det at være ledere. De er imødekommende og lyttende, der er altid tid til faglig sparring, og der er altid opbakning. Ledelsen inspirer os til at gøre vores bedste, og de går aktivt ind og sætter retningen. Ledelsen har haft og har til stadighed en hel afgørende betydning for min og mine kollegaers trivsel, fremdrift og faglige udvikling. Derudover er ledelsen rigtig god til at inddrage i beslutningsprocesser og at høre medarbejdernes perspektiver.

Derudover har min afdelingsleder et langt større fokus på at rekruttere socialpædagoger, end min tidligere ledelse har haft. Da jeg startede på Sneppevej i 2021 var der to fastansatte socialpædagoger, og resten var sundhedsfagligt personale, hvor der i dag er en opnormering på fem fastansatte socialpædagoger. Det er en positiv udvikling for Sneppevej, og det er fortsat målet, at der skal ansættes flere socialpædagoger.

Fælles fagligt fundament

Vi er et tværfagligt team, hvilket jeg ser som en styrke, da der netop kommer forskellige faglige overvejelser, perspektiver og refleksioner ind i en sparring omkring fx tilgangen til en borger. Jeg har en stor respekt for mine kollegaers fagligheder og kompetencer. Jeg mener dog også, at der grundet tværfagligheden har været et stort behov for et fælles fagligt fundament og et fælles mål.

Det har været af afgørende betydning for Sneppevej, at alle medarbejdere har været afsted på kursus og derigennem har fået en fælles faglig værktøjskasse og fælles sprog. Vi har bl.a. været på Socialstyrelsens 5-dages kursus ’Recoveryorienteret rehabilitering’, hvor vi særligt har taget metoderne LA2 og FIT med os.

Det har også affødt fælles temadage med beboerne, hvor vi sammen har stillet os nysgerrige og undersøgende på vores samarbejde ift. recovery og rehabilitering, samt hvordan vi som personale bedst muligt støtter den enkelte i deres recoveryproces med afsæt i deres individuelle ønsker, håb og drømme for deres liv.

Derudover har vi haft temadage med Anne Mette Sohn med temaet ’Omsorgstræthed’, hvor vi har været omkring værktøjer til at undgå eller mindske risikoen for omsorgstræthed.  

Ledelsen på Sneppevej har taget initiativ til at etablere en styregruppe for kompetenceudvikling, hvor bl.a. TR og AMR har haft medindflydelse i planlægningen af kursus- og temadagene.

Fornyet energi

Vores kursus- og temadage har givet os en fornyet fælles energi, som nu kan centrere sig om kerneopgaven med afsæt i vores fælles faglige fundament. Det har været medvirkende til at inspirere, motivere og i særdeleshed at tage ejerskab for implementeringen af LA2 og FIT.

Det er meningsfuldt at gå på arbejde i et arbejdsfællesskab, hvor vi har et stærkt tværfagligt team, og hvor vi nu har et fælles fagligt sprog og metode/tilgang.

Det fælles faglige fundament er nu lagt, og vi er nu i fuld gang med implementeringen.

Bliv medlem