Gå til indhold

Generalforsamling Sydjylland

Kredsbestyrelsen tror på en bedret økonomi fremtidigt

Socialpædagogerne Sydjylland reducerede kredsbestyrelsen med to medlemmer til årets generalforsamling for at sikre et bæredygtigt budget i balance. Kredsformand Finn Harald Rasmussen blev genvalgt - og han glædede sig over kontinuitet i bestyrelsen

17. oktober 2023

Artikel
Kredsbestyrelsen Sydjylland.png
På Socialpædagogerne Sydjyllands generalforsamling mandag 9. oktober blev det vedtaget, at kredsbestyrelsen skulle reduceres fra 13 til 11 medlemmer. Her ses den nye samlede kredsbestyrelse med 1. suppleant.

Forfatter: Jannie Søgaard Iwankow

Foto: Socialpædagogerne

Omkring 60 medlemmer mødte op til Socialpædagogerne Sydjyllands generalforsamling, der i år løb af stablen 9. oktober på Hotel Scandic i Kolding. Her skulle der vælges ny kredsbestyrelse. Men inden valghandlingen gik i gang, kunne de fremmødte lytte til en beretning fra kredsformand Finn Harald Rasmussen, der kastede lidt flere bekymrende panderynker end smilerynker af sig.

– Væksten i kommunernes udgifter til det specialiserede socialområde har været voldsom de seneste år. Lokalt har vi oplevet dette på forskellig vis, hvor særligt Esbjerg, Sønderborg og Haderslev Kommuner har store udfordringer. Nogle gange bruger man udtryk som overforbrug. Jeg synes, at det er en meget skidt retorik. Jeg er af den opfattelse, at det handler om underfinansiering, da man har været bekendt med udviklingen og demografien, da man lagde budgetterne i kommunen. Samtidig deler jeg også kommunernes opfattelse af at, der ikke er fulgt de penge med, så de kan løse opgaverne forsvarligt, sagde kredsformanden.

I forbindelse med omtalen af de økonomiske udfordringer i kommunerne pegede Finn Harald Rasmussen på værdien i at stå sammen om at protestere mod urimeligheder. Han takkede derfor de medlemmer, tillidsrepræsentanter og fællestillidsrepræsentanter, der havde bakket op om den store demonstration i Esbjerg, der var medvirkende til, at en varslet stor besparelse blev lidt mere end halveret. En besparelse, der dog ifølge formanden stadig var utilfredsstillende stor.

Positivt nyt

OK24, den velkendte rekrutteringsproblematik og manglende ressourcer i psykiatrien var emner, der fyldte på negativlisten i årets mundtlige beretning. Lyspunkter var der dog heldigvis også. Bl.a. udtrykte Finn Harald Rasmussen stor glæde over, at fem fagambassadører nu er blevet udpeget – to af dem var til stede til generalforsamlingen. Deres opgave er at indgå i kommunernes brobygningsprojekter på gymnasier og i skoler og gøre reklame for uddannelsen til socialpædagog.
Kredsens eget katalog med 12 forslag til fastholdelse og rekruttering udgjorde en anden positiv historie. Kataloget er således blevet godt modtaget og har bl.a. resulteret i invitationer til temadage i flere kommuner. Endelig blev oprettelsen af pædagoguddannelsen på UC Syd i Tønder, hvor der er afsat midler til specialiserede praktikpladser, også nævnt.

Ro omkring budgettet

Som medlemmerne allerede inden generalforsamlingen havde kunnet læse sig frem til i den skriftlige beretning, befinder kredsens kassebeholdning sig lige nu i den lavere ende af, hvad anbefalingen fra forbundet tilsiger. Men når tallet på bundlinjen ikke er så højt som tidligere, skyldes det, at kredsbestyrelsen helt bevidst har prioriteret at bruge af formuen, sådan som medlemmerne bl.a. ved tidligere generalforsamlinger har ytret ønske om. Kredsen skal med andre ord ikke være en sparekasse.

For at bringe den fremtidige økonomi i balance kom kredsbestyrelsen bl.a. med et forslag om at reducere antallet af medlemmer i kredsbestyrelsen fra 13 til 11 – og antallet af kredsnæstformænd fra tre til to. Begge forslag blev enstemmigt vedtaget.

Spørgelysten i forbindelse med fremlægningen af budgettet var stor, og flere udtrykte bekymring over netop formuens størrelse. Kredsbestyrelsen fik dog beroliget medlemmerne med, at man betragter den nuværende periode som en overgangsperiode, og at man med budgettet fra 2024 har en forventning om at bringe økonomien i balance, hvor man stadig vil have en formue, der ligger inden for anbefalingen.

Efterfølgende blev budgettet med to stemmer imod og to blanke stemmer godkendt.

Her ses genvalgte kredsformand Finn Harald Rasmussen (th) sammen med de to kredsnæstformænd Jacob Bøegh og Mona Køhlert.

Valg til bestyrelsen

Da det endelig blev tid til valghandlingerne, viste overraskelserne sig at blive små. Således modtog Finn Harald Rasmussen genvalg som kredsformand, ligesom det også var gamle kendinge, der blev valgt ind som hhv. kredsnæstformænd og kasserer. Også alle øvrige, der på aftenen blev valgt ind i bestyrelsen, var gengangere fra sidste valgperiode.

Mest opsigtsvækkende var det, at Poul Flack-Jensen fratrådte sit 33 år lange uafbrudte virke som faglig sekretær og næstformand i kredsbestyrelsen. Han stillede dog fortsat op til bestyrelsen og skal virke som deltidsfrikøbt bestyrelsesmedlem.

Debat viser engagement

Efter generalforsamlingens afslutning var kredsformand Finn Harald Rasmussen glad for dels at blive genvalgt, men også for, at kredsbestyrelsen stort set er identisk med den forhenværende.

– Jeg er glad for, at jeg nu får lov til at sidde en periode mere, så jeg forhåbentlig kan være med til at aflevere en stærk kreds til nye kræfter om nogle år. Det har været svært at manøvrere i økonomien de seneste år, fordi vi ikke har vidst, hvilken vej pilen vender. Så snart hovedbestyrelsen har truffet nogle beslutninger, bliver vi klogere, og så får vi forhåbentlig mulighed for at gøre arbejdet færdigt. Derfor er det også godt, at der er stor kontinuitet i Kredsbestyrelsen. De folk, der er blevet valgt ind i dag, har været med i det økonomiske arbejde fra starten. Det betyder, at vi slipper for at starte helt forfra, sagde han.

Det var selvfølgelig heller ikke gået formandens næse forbi, at der i løbet af aftenen var blevet stillet flere bekymrende spørgsmål til budget og økonomi end til de foregående generalforsamlinger. Men det var han i bund og grund taknemmelig for.

– Det var dejligt, at der var noget debat. Det har vi måske manglet lidt, og det vidner kun om, at der er et stort engagement, sagde Finn Harald Rasmussen.

Bliv medlem