Gå til indhold

Vilkår

Forbundsformand om fald i plejefamilier på 17 pct.: En katastrofal udvikling

Siden 2014 er antallet af plejefamilier faldet med 17 pct., og området er i de her dage til debat i flere medier. Der er et stort og akut behov for bedre vilkår og mere støtte til plejefamilier, mener Socialpædagogerne

3. oktober 2023

Artikel
plejeforaeldre_9_ricky-molloy_1128x600.jpg
Plejefar Flemming Nymand Brøsen udfører et stykke fagligt, specialiseret arbejde, han er stolt af. Men han kan godt forstå, at det er svært at rekruttere plejefamilier nok.

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Ricky John Molloy

Flere gange om ugen kigger Flemming Nymand Brøsen på sin kone Marianne og siger: ’Hold op, hvor er vi heldige at få lov til at se de unge udvikle sig og få lys i øjnene igen’.

De to socialpædagoger udgør tilsammen en specialiseret plejefamilie, der varetager omsorgen og sikrer udviklingen og trivslen for børn og unge med svære belastningsgrader. Men Flemming Nymand Brøsen er alvorligt bekymret for sit fag.

For siden 2014 er antallet af plejefamilier faldet med 17 pct., viser den seneste Socialpolitiske Redegørelse. Og myndigheder og politikere forsøger i de her dage at råbe op om problemet og få flere til at søge i den retning.

Saver egen gren over

Flemming Nymand Brøsen er ikke i tvivl om, at faldet skyldes de vilkår, man som plejefamilie bliver budt – som i perioder får den nu 63-årige plejefar til selv at overveje, hvor længe han vil fortsætte.

– Vi har som så mange andre oplevet, at kommuner ville skære så meget af vores vederlag, at vi måtte sige, at ’så blev det uden os’. Jeg kan undre mig over, hvordan beslutninger bliver taget ud fra økonomiske hensyn snarere end den unges tarv. Og jeg forstår altså ikke, at kommunerne ikke forsøger at tiltrække nogle plejefamilier, de kan samarbejde med i mange år. De saver jo den gren over, de selv sidder på, siger han.

Flemming Nymand Brøsen oplever, at der fra politisk hold kan være en opfattelse af, at indsatsen som plejefamilie kan reduceres til varm kakao og store hjerter.

– De unge, vi har boende her, har brug for en højtspecialiseret, faglig indsats. Vi sender unge videre ud i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet som gode samfundsborgere, der er blevet klogere på sig selv. Et stykke arbejde, som jeg er sindssygt stolt af. Men alene den økonomiske usikkerhed gør, at jeg godt kan forstå, hvis man som ung socialpædagog ikke tør, siger han.

Ordentlige forhold for familieplejerne er helt afgørende for, at vi i fremtiden kan rekruttere nye og fastholde dem, der allerede er i faget. 

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

Akut behov for forbedringer

Blandt de 5.600 plejefamilier, som var godkendt af Socialtilsynet ved udgangen af 2021, var 22 pct. af plejeforældrene 60 år eller ældre. Samtidig er gennemsnitsalderen blandt plejeforældre steget med 6-7 år i løbet af de seneste 20 år.

Formand for Socialpædagogerne Benny Andersen kalder udviklingen katastrofal og mener, at der er et stort og akut behov for bedre vilkår i form af: 1. Adgang til kvalificeret støtte, rådgivning og supervision. 2. Tryghed i ansættelsen via en overenskomstlignende aftale og 3. Gode efter- og videreuddannelsestilbud.

– Ordentlige forhold for familieplejerne er helt afgørende for, at vi i fremtiden kan rekruttere nye og fastholde dem, der allerede er i faget. Det er kun rimeligt, at en gruppe, der udfører så vigtig en samfundsopgave, og som i øvrigt er tæt reguleret i lovgivningen, skal have almindelige rettigheder som alle andre grupper på arbejdsmarkedet. Og det bør ske i en samlet aftale om løn- og ansættelsesvilkår mellem arbejdsmarkedets parter, nemlig Socialpædagogerne og KL, siger han.

Socialpolitisk Redegørelse 2022

Siden 2007 er det samlede antal børn og unge, som er anbragt uden for hjemmet i alderen 0-17 år, faldet fra ca. 15.900 til knap 13.500 i 2021. Udviklingen dækker over et betydeligt fald i antallet af anbragte børn og unge på døgninstitutioner og socialpædagogiske opholdssteder mv., mens der har været en mindre stigning i antallet af anbragte børn og unge i plejefamilier.

Analysen viser også, at mange børn og unge først bliver anbragt uden for hjemmet i en relativt sen alder og efter flere års forløb med forebyggende indsatser. Der blev i 2021 truffet afgørelse om en anbringelse uden for hjemmet for omkring 1.900 børn og unge i alderen 0-17 år, og blandt disse var 59 pct. mellem 12 og 17 år.

Læs hele Socialpolitisk Redegørelse 2022 her

Bliv medlem