Gå til indhold

Generalforsamling Storstrøm

Femdobbelt-kampvalg til næstformandsposten

Der var spænding i luften og rekordstort fremmøde til årets generalforsamling i Socialpædagogerne Storstrøm, hvor fem kandidater stillede op til posten som næstformand

11. oktober 2023

Artikel
gfstorstrøm3.gif
96 medlemmer var dukket op til årets generalforsamling i Socialpædagogerne Storstrøm: 64 kvinder og 32 mænd.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Socialpædagogerne

Hele 96 medlemmer var mødt op i TAMU’s lokaler i Vordingborg torsdag den 3. oktober til Socialpædagogerne Storstrøms generalforsamling. Kampvalget om næstformandsposten, hvor fem kandidater stillede op, var aftenens naturlige højdepunkt. Alle kandidater fik fire minutter til at præsentere sig selv og argumentere for, hvorfor medlemmerne skulle stemme på netop dem. Og det var et stærkt felt, der gik på talerstolen på skift: Mange års erfaring med fagligt arbejde og lokalpolitik og masser af engagement i faget og lyst til at sætte aftryk på den socialpolitiske dagsorden og kredsens fremtidige arbejde prægede kandidaterne.

Løb med sejren

Efter digitale valghandlinger i flere omgange stod det klart, at Jørgen Christiansen løb af med sejren. Han er socialpædagog i socialpsykiatrien og har desuden allerede en anden politisk post, han er nemlig 2. viceborgmester i Næstved Kommune. I sin valgtale sagde han bl.a.:

– Jeg mærker en ild for fagligt arbejde. Når jeg oplever uretfærdighed, så handler jeg. Jeg står op for mine kolleger og tager de tæsk, jeg får. Jeg har et landsdækkende netværk i fagbevægelsen, som jeg trækker på. Og så tilslutter jeg mig formandens kurs: At vi skal tættere på det politiske niveau, hvor indflydelsen er.

Jørgen Christiansen overtager roret efter Tina Hansen, som ikke genopstillede til posten, men til gengæld fortsætter i bestyrelsen som kasserer.

Jørgen Christiansen, nyvalgt næstformand i Socialpædagogerne Storstrøm, socialpædagog og viceborgmester i Næstved Kommune

Det fremtidige arbejde

Kursen for kredsens fremtidige arbejde præsenterede kredsformand Lisbeth Schou.

– Store politiske beslutninger kommer til at præge den kommende tid. Barnets Lov får betydning for vores medlemmer, bl.a. plejefamilerne, som får adgang til at anmode om en second opinion, hvis kommunen vil bryde anbringelsen. Den længe ventede 10 års-plan for psykiatrien vil vi følge nøje – kommer der fx svar på, hvor mennesker med dobbeltdiagnoser kan få hjælp?

Formanden talte også om udfordringerne med at rekruttere socialpædagoger, hvorfor kredsen har fokus på at få flere unges øjne op for faget:

– Vi deltog på Folkemøde Møn i år for at give skoleelever et indblik i den socialpædagogiske verden. Vores indsats på uddannelsesinstitutionerne er afgørende, og vi skal videreudvikle vores samarbejde med BUPL og PLS, så de studerende lærer os bedre at kende, sagde Lisbeth Skov i den mundtlige beretning.

Forbundsformand: Tak til jer
Aftenen bød også på en varm tak fra forbundsformand Benny Andersen til de mange aktive medlemmer, som i årets løb har bidraget til at realisere Socialpædagogernes vision: Faglighed forandre liv:

– Tak til alle jer tillidsrepræsentanter, medlemmer og kredsen for jeres indsats for at fylde rammerne ud. I hele forbundet har vi taget skridt i den rigtige retning, og det er lykkedes at sætte en dagsorden om, at der er brug for flere uddannede socialpædagoger.

Benny Andersen satte også et par ord på de opgaver, der ligger for med særligt trepartsforhandlingerne og regeringens lønudspil:

– Det er godt, at vi er kommet dertil, at vi kan løfte lønsummen i offentlige sektor. Og vores faggruppe er med i regeringens udspil. Men vi ved endnu ikke, hvor mange bliver omfattet, og hvilken pris det får. For arbejdsgiverne kommer også med modkrav.

Kreds Storstrøms kredsbestyrelse:

Lisbeth Schou, kredsformand
Jørgen Christiansen, kredsnæstformand
Tina Hansen, kasserer
Maria B. Boesen
Diana D. Rasmussen
Lars W. D. Nielsen
Mathilde F. Clausen
Maria Burmeister
Morten Lundhøj

Bliv medlem