Gå til indhold

Kredsgeneralforsamling Østjylland

Der er brug for vores stemme på socialområdet

Faglighed, uddannelse og arbejdstid var tre af hovedemnerne, da Socialpædagogernes Østjylland afholdt generalforsamling i Aarhus mandag 9. oktober. – Vi er medlemmernes fagforening, og det skal afspejle sig i alt, hvad vi gør, sagde kredsformand Gert Landergren Due

11. oktober 2023

Artikel
Kredsbestyrelsen-Østjylland.gif
Her ses den samlede kredsbestyrelse, som blev valgt på Socialpædagogerne Østjyllands Generalforsamling i Aarhus mandag 9. oktober.

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Socialpædagogerne

De 81 stemmeberettigede medlemmer, der var mødt op til generalforsamlingen i Socialpædagogernes Østjylland mandag 9. oktober, blev præsenteret for de mærkesager, der har fyldt i kredsens arbejde i den forgangne periode – og ikke mindst den stolthed, der er forbundet med de resultater, kredsen har opnået.

I sin beretning fremhævede kredsformand Gert Landergren Due bl.a.:

– En vigtig dagsorden for os er at forbedre arbejdsmiljøet og øge fagligheden på arbejdspladserne – og vi gør alt, hvad vi kan, for at påvirke lokalpolitikerne med den dagsorden. Vi ved, at socialpædagogisk faglighed forandrer liv, og derfor må kommunerne og regionen sørge for attraktive arbejdspladser, hvor socialpædagoger trives, og hvor der sikres uddannelse til ufaglærte medarbejdere, lød det.

Merithold og uddannelsesstillinger

Netop uddannelse er en vigtig nøglesag for kredsen, der i 2021 tog initiativ til at etablere et merithold på special/social-specialisering – og som også har været med til at skabe såkaldte uddannelsesstillinger, der sikrer, at nyansatte får et solidt grundkendskab til deres arbejdsplads.

– En ny undersøgelse viser, at mere end hver tredje yngre socialpædagog under 35 år har forladt socialområdet inden for fem år. Derfor er det nødvendigt, at arbejdsgiverne investerer i, at nyansatte introduceres ordentligt til faget og arbejdspladsen. Og heldigvis har mange arbejdsgivere købt ind på vores idé. Skanderborg og Aarhus Kommune og Region Midtjylland har udbudt uddannelsesstillinger, sagde Gert Landergren Due.

81 stemmedelegerede var mandag 9. oktober samlet til generalforsamling i Socialpædagogernes Østjylland.

Retten til fuldtid

Også retten til fuldtid er en af mærkesagerne i Socialpædagogerne Østjylland, der arbejder for, at flere socialpædagoger kan komme på fuldtid, hvis de ønsker det.

– Det er klart, at vi ikke ønsker fuldtid for en hver pris. Arbejdsvilkårene skal naturligvis være i orden. Men vi ved, at når den socialpædagogiske faglighed øges, bliver arbejdsmiljøet bedre både i forhold til sygefravær og færre medarbejderudskiftninger. Det handler om ordentlighed og respekt for vores fag og for socialpædagoger – og det handler om at give borgerne de bedste tilbud, lød det fra kredsformanden.

I sin beretning kom han også ind på et projekt, der er helt særligt for kredsen: Projekt ’Følg reglerne’.

– Vi har en faglig konsulent dedikeret til at opdage brud på arbejdstidsreglerne. Vi ser det som en naturlighed, at medlemmerne får den løn og de arbejdsvilkår, der er forhandlet hjem. Og heldigvis kan vi se, at vores indsats faktisk virker, for vi oplever, at der blandt arbejdsgiverne er blevet en øget opmærksomhed på at overholde reglerne. Det er vi ualmindelig glade for.

Indsatsområder fremadrettet

På generalforsamlingen beskrev 2. næstformand Sara Ellesøe Hansen kredsens politiske indsatsområder for de kommende to år. Tre politiske indsatsområder bliver fastholdt: Kredsen ud på arbejdspladsen, arbejdsmiljø og politisk interessevaretagelse.

– Men i forhold til vores påvirkning af politikere og arbejdsgivere vil vi fremover have flere forslag på bordet I forhold til uddannelse sætter vi også fokus på den nye sporskifteuddannelse, som er målrettet personer, der allerede har en uddannelse på bachelor eller akademisk niveau. Og så vil vi arbejde for at udbrede brugen af seniorordninger. Her tænkes på de allerede vedtagne seniorordninger, som ikke bliver brugt – og på at arbejdsgiverne skal tilbyde mere fleksible forhold til seniorer, sagde Sara Ellesøe Hansen.

Hun fortalte også, at kredsen på baggrund af input fra medlemmer har udvalgt to nye politiske indsatsområder: ’Større synlighed’ og ’Sikre medlemmernes løn- og ansættelsesvilkår lokalt’.

Pris til meritholdet

På årets generalforsamlingen blev Socialpædagogernes Østjyllands pris uddelt – og den gik i år til det første hold studerende på den socialpædagogiske merituddannelse.

– Vi oplever mange steder, at den socialpædagogiske faglighed er presset på arbejdspladserne. Vi har derfor rigtig meget fokus på, at vi får flere uddannede socialpædagoger. Netop derfor går prisen i går til det første hold studerende på den socialpædagogiske merituddannelse, sagde kredsformand Gert Landergren Due.

Tre studerende – Stine, Jeanette og Maja – modtog prisen på vegne af holdet og kvitterede med følgende tak:

– Tusind tak for prisen – på hele vores holds vegne. Det har været hårdt for mange af os at starte forfra og skulle sidde stille, lytte og lære, når man bare gerne vil ud og have faget i fingrene. Men der er så meget faglighed i vores klasse, så det er godt givet ud. Tak for muligheden.

Forbundsformand Benny Andersen deltog på generalforsamlingen i Århus og sagde bl.a.: – Det er ikke nok, at vi siger, at vi ved, at faglighed forandrer liv. I skal også tage diskussionen med hinanden ude på arbejdspladserne. Når der fx er en ledig stilling, så er det, I skal snakke åbent om, hvorfor det lige er en socialpædagog, der er brug for hos jer.
Bliv medlem