Gå til indhold

Mod på ledelse

Vær med til at udvikle kommende ledere

Fremtidens leder kommer måske fra din arbejdsplads. Så har du spottet et oplagt ledertalent, er det nu, du skal prikke til vedkommende. Nyt diplommodul 'Mod på ledelse' er skræddersyet til socialpædagoger, der gerne vil afklare, om en lederkarriere er fremtiden

23. januar 2023

Artikel
Mod på Ledelse 1128x600.png

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Du har fået øje på et oplagt ledertalent blandt medarbejderne. Men nu melder tanken sig: Hvis jeg nu sender en dygtig medarbejder afsted på kursus for at blive leder, så finder vedkommende formentlig hurtigt et andet job, og hvad får vores arbejdsplads så ud af det?

Måske er det sådan, du inderst inde tænker, hvis du som leder har en medarbejder, som du kan se, har både ambitioner og lederpotentiale.

Men de tanker bør du pakke langt væk med det samme, lyder opfordringen fra chefkonsulent i Komponent Mikkel Kaels, som er tovholder på et helt nyt tilbud: ’Mod på Ledelse’ – et afklaringsforløb for socialpædagoger med lederambitioner.

– Min klare opfordring til ledere er, at de sætter det lange lys på og ser potentialet og mulighederne i at udvikle de dygtige medarbejdere. De skal ikke holdes tilbage, men have mulighed for at udvikle sig – for ellers finder de helt sikkert et andet job alligevel. Og man skal jo også huske på, at man som leder selv modtager medarbejdere og ledere, som har fået uddannelse andre steder, siger Mikkel Kaels.

Se kursusprogrammet for ’Mod på ledelse’

Min oplevelse er, at der rundt om på de socialpædagogiske arbejdspladser er rigtig mange medarbejdere, der typisk er ledere af noget, men ikke af nogen

Mikkel Kaels, chefkonsulent Komponent

Bevidst om roller og ansvar

Hele grundtanken med ’Mod på ledelse’, et diplommodul udviklet af Socialpædagogerne i samarbejde Komponent, er, at socialpædagoger, der overvejer en lederkarriere, får mulighed for dels af afklare, om det er det rigtige valg – og dels bliver præsenteret for de forskellige sider af ledelse som fag.

– Min oplevelse er, at der rundt om på de socialpædagogiske arbejdspladser er rigtig mange medarbejdere, der typisk er ledere af noget, men ikke af nogen. Koordinatorer, projektledere, teamledere eller udviklingsmedarbejdere – dem, der har en uformel ledelsesrolle. De vil være en oplagt målgruppe for ’Mod på ledelse’, forklarer Mikkel Kaels, der selv kommer til at undervise på diplommodulet:

– Sender du som leder en socialpædagog afsted på ’Mod på ledelse’, får du en medarbejder retur, som er blevet mere bevidst om sin rolle og sit ansvar både som fagperson og i forhold til kollegerne. Og du vil også opleve en medarbejder, som formentlig vil stille nye spørgsmål og være skarpere på at reflektere over det, der foregår på jeres arbejdsplads.

Særlige forventninger til dig som leder

For at ’Mod på ledelse’ skal blive en succes for medarbejderen, er det helt afgørende, at du som daglig leder spiller en aktiv rolle undervejs i forløbet. Før du tilmelder en medarbejder, er det vigtigt, at du har taget stilling til følgende:

  • Først og fremmest skal du kunne finde opgaver med den rette kompleksitet til medarbejderen, som medarbejderen kan arbejde med under forløbet for at afprøve de ledelsesmæssige kompetencer, der er nødvendige for at kunne løse opgaven.
  • Derudover skal du kunne sætte tid af til at understøtte medarbejderen med løbende dialoger gennem hele forløbet, hvor medarbejderen kan reflektere over sin person, sin fremtidige ledelsesstil og sin tilgang til ledelsesområdet generelt. 
  • Endelig skal du efter endt eksamen være villig til at deltage i en evalueringssamtale med en kursist, du ikke er daglig leder for. På samme måde vil din medarbejder møde en anden leder. Formålet med samtalerne er at hjælpe kursisterne til en endelig afklaring af, hvor kurset har bragt dem hen, og om de fortsat har mod på ledelse.

Hvis du har spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at kontakte chefkonsulent i Komponent Mikkel Kaels på e-mail: mka@komponent.dk 

 

 

Bliv medlem