Gå til indhold

Store bededag

Tre grunde til at droppe forslaget

Socialpædagogerne mener – sammen med resten af fagbevægelsen – at forslaget om at afskaffe store bededag bør droppes. Her får du de tre vigtigste grunde.

30. januar 2023

Artikel
tregrunde003.png

Forfatter: Malene Dreyer

1. Brud med den danske model
Lovforslaget er et brud med den danske model, hvor det er arbejdsmarkedets parter - og ikke regeringen - der aftaler løn- og arbejdsvilkår via kollektive overenskomster. Lovforslaget er et direkte indgreb i forhandlede overenskomster, som fjerner rettigheder om ret til betaling og frihed for lønmodtagerne.

Lovforslaget åbner en ladeport af muligheder for fremtidige regeringer for at gribe ind i løn og arbejdstid, da den eneste begrundelse for indgrebet i den danske model, er behovet for finansiering, hvilket jo er en evigt tilbagevendende udfordring, når en regering ønsker at prioritere nye tiltag eller er udfordret af færre indtægter. Med dette lovforslag rykker regeringen altså løn og arbejdstid ind på Christiansborg, og gør det til en politisk kampplads. Det er vi i fagbevægelsen lodret imod.

2. Tyveri af betalte overenskomstresultater
Regeringen vil købe en helligdag, men kun betale for en hverdag. I lovforslaget er der lagt op til, at lønmodtagerne alene kompenseres for øget arbejdstid. Der kompenseres ikke for de tillæg, som dem, der i forvejen arbejder på store bededag, mister. Tillæg, som lønmodtagerorganisationerne ved de forudgående overenskomstforhandlinger har betalt for, og som man i en normal overenskomstforhandling ville kunne overføre til andet fx løn.

3. Pres på medarbejderne
Lovforslaget vil isoleret set føre til færre offentligt ansatte. Oven i det risikerer opgavemængden at stige, selvom der er den samme mængde arbejdskraft – målt i timer – til rådighed. FH er meget skeptisk overfor denne prioritering netop i lyset af et stort arbejdspres og udfordringer med fastholdelse og rekruttering.

Samtidig er lovforslaget designet til at øge arbejdstiden i en tid, hvor mange har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen, og antallet af stressede danskere stiger. Derudover vil øget arbejdstid også medføre øget nedslidning af dem med de fysisk eller psykisk hårde jobs.

Du kan læse hele FH’s høringssvar her: Høringssvar om lov om konsekvenser ved afskaffelsen af store bededag som helligdag

Demonstration 5. februar

Kom og vær med, når vi samles for at markere, at vi vil bevare store bededag! Det foregår på Christiansborg slotsplads søndag d. 5-2 kl. 14-16.
Tjek din kreds for nærmere info om transport mm.
Bliv medlem