Gå til indhold

OK23

OK23: Socialpædagogerne har udtaget krav

På baggrund af drøftelser i kredsene og bidrag fra medlemmerne har Socialpædagogernes hovedbestyrelse prioriteret, hvilke krav der skal sendes til arbejdsgiverne til OK23

3. januar 2023

Artikel
Dine løn- og arbejdsforhold.png (1)

Forfatter: Malene Dreyer

De kommende måneder skal der forhandles overenskomst på det private arbejdsmarked. Det omfatter også socialpædagoger, som er privat ansat. Før jul vedtog Socialpædagogerne hvilke krav, de vil møde arbejdsgiverne med.

Udgangspunktet for Socialpædagogerne er at gøre de private arbejdspladser mere attraktive for medlemmerne, forklarer forbundsformand Benny Andersen.

– Det er vigtigt for området, at det fortsat kan rekruttere og fastholde kvalificeret arbejdskraft i konkurrence med kommuner og regioner. Vi anerkender samtidig, at overenskomsterne fortsat skal være fleksible og give plads til forskellighed.

Når Socialpædagogerne sætter sig til forhandlingsbordet, har de tre centrale temaer med. Det er løn, pension og arbejdstid.

Løn
På det private område er det rammerne for løn, overenskomsten definerer, mens selve lønnen fastsættes af den enkelte arbejdsplads. Socialpædagogerne rejser krav om, at tillidsrepræsentantens rolle i lønforhandlinger styrkes bl.a. ved, at TR indgår i lønsamtaler.

Desuden vil Socialpædagogerne have styrket mulighederne for at indgå aftaler om løn decentralt, og hvis Socialpædagogerne har ønske om lønsystemer som fx anciennitetsløn, så skal virksomhederne indgå aftale om det.

Endelig er der også den såkaldt særlige opsparing på fem pct., som Socialpædagogerne ønsker at udbygge.

Arbejdstid
Hvad angår arbejdstid er regulering meget begrænset på det private område.

– Arbejdspladserne laver selv deres lokale arbejdstidstidsaftaler. Men der er nogle ting, som vi synes er særligt vigtige at få på plads, så vi arbejder på at få minimumsbestemmelser ind, som sikrer medlemmerne, siger Benny Andersen.

Det betyder, at Socialpædagogerne rejser krav om, at den ansatte skal kende sin arbejdsplan mindst fire uger i forvejen, at arbejdstiden udgør mindst fem timer, og at overarbejde skal opgøres hver tredje måned.

Pension
På pensionsområdet rejser Socialpædagogerne krav om en forhøjelse af pensionsprocenten, og at aldersgrænsen på 67 år fjernes.

Derudover er der andre emner, som Socialpædagogerne rejser, herunder forbedringer af reglerne for barns 2. sygedag, indførelse af betalte seniordage og præcisering af, at tillidsrepræsentanter har ret til den fornødne tid til at udføre sin funktion i arbejdstiden.

Socialpædagogernes forhandlinger foregår på baggrund af de såkaldte gennembrudsforlig på hhv. industriens og transportens områder, som sætter retning for overenskomstforhandlingerne på hele det private område. Først når de er på plads, påbegynder Socialpædagogernes egne forhandlinger.

Bliv medlem