Gå til indhold

Ensomhed

Nyborg baner vejen

I samspil med byens frivillige organisationer har Nyborg Kommune siden 2013 arbejdet målrettet med at forebygge ensomhed. Fællesspisning, zumba, fodbold og Tour de France er nogle af de aktiviteter, der skaber nye fællesskaber – i et tæt samarbejde mellem kommune og civilsamfund

10. januar 2023

Artikel
Ensomhed_1128x600.png
Jannie Rasmussen i det smukke gamle hus på Kgs. Bastionsvej, som danner rammen om Nyborgs frivillige foreninger og kommunale aktiviteter.

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Nils Lund Pedersen

Hver tirsdag og torsdag dukker en gruppe Nyborg-borgere op til zumba, badminton og bordtennis i den lokale idrætsforening NGIF (Nyborg Gymnastik og Idrætsforening). De har det til fælles, at de er psykisk sårbare. Men når de dyrker idræt, handler det om fællesskabet og om at grine sammen og bevæge sig – præcis som for alle andre, der dyrker idræt i den lokale sportshal.

Indsatsen ’Idræt for Sindet’ er et initiativ, som Nyborg Kommunes idrætskoordinator, Jane Thomsen Løvetofte, har startet som et tilbud om fællesskab og bevægelse tilpasset mennesker med psykisk sårbarhed. Og det lever i samarbejdet med en aktiv lokal frivillig forening, som gerne tager socialt ansvar og bygger bro.

– Sindet er fællesnævneren, men det er fællesskabet og idrætten, deltagerne mødes omkring, siger Jane Thomsen Løvetofte og forklarer, at ’Idræt for Sindet’ er et tilbud til mennesker, som ikke umiddelbart har kunnet se selv sig i de almindelige idrætsforeninger, og at tilbuddet er tilpasset målgruppen, så der er en forståelse for de udfordringer, man kan have.

Respekt og ligeværdighed

’Idræt for Sindet’ er ét af flere forskellige initiativer i Nyborg Kommune, der siden 2013 har arbejdet målrettet for at forebygge ensomhed.

– Vi ser det som en kommunal opgave at facilitere løsninger på de udfordringer, der opstår i vores lokalsamfund. Ikke alene, men som kommune er vi dagsordensættende og åbner samarbejder med det omgivende lokalsamfund, siger frivillighedskoordinator i Nyborg Kommune Jannie Rasmussen.

Hun er primus motor i kommunens indsats omkring forebyggelse af ensomhed – og betegner samarbejdet mellem kommune og civilsamfund som en velfærdstango, som skal danses i gensidig respekt og ligeværdighed:

– Dansen er et godt billede. Vi kan noget forskelligt, men sammen kan vi mere. De seneste år har vi oplevet, hvordan tiden med corona, Ukraine-krigen og nu energikrisen forplanter sig i vores samfund og rammer sårbare borgere. De frivillige foreninger kommer til os – og vores opgave er så at koordinere og facilitere, så vi understøtter de civile aktører, siger hun og giver et konkret eksempel: samarbejdet med de lokale patientforeninger, som har fået adgang til at bruge det kommunale træningscenter på egen hånd efter åbningstid og nu har 60 brugere ugentligt.

Undervejs har Nyborg Kommune lært, at netop det at være aktiv i en forening er én af vejene ud af ensomhed:

– Vi har erfaret, at der er et overlap mellem hjælper og modtager. Da vi etablerede frivillighedskorpset, viste det sig at være ensomhedsforebyggende i sig selv. Dem, der melder sig som frivillige, vil gerne føle sig nyttige og være med i et fællesskab. De søger netværk og mening, siger Jannie Rasmussen.

Jane Thomsen Løvetofte er idrætskoordinator i Nyborg Kommune.
– Jeg regnede ikke med, at sådan en som mig skulle være med til sådan en oplevelse, siger Benny fra Cafe Danehof (tv.) om sin deltagelse som frivillig i Tour de France. Her sammen med socialpædagog Susanne Degn og Fahad fra Carlsminde Kollegiet.

Samtale og Tour de France

En anden vigtig erfaring i kommunen er, at det kan være utrolig svært at opspore og tiltrække dem, der er i risiko for ensomhed.

– Da vi lavede en samtalecafé målrettet mennesker med funktionsnedsættelser, var det sindssygt svært at rekruttere folk til caféen, så vi fik kun startet et enkelt hold op. Det gik op for os, at der er et værdighedsprincip at tage i ed. Det handler om, at det er svært at definere sig som modtager af hjælp eller som et problem – det er bedre at invitere folk ind som ressource. Det har ændret hele vores tankegang, fortæller Jannie Rasmussen.

På den baggrund deltog en række beboere fra Carlsminde Kollegiet, et botilbud til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne, som en del af frivillighedskorpset som officials, da Tour de France kom til byen i sommer.

– Det betyder utrolig meget for de unges selvværd, at de er med på lige fod med andre. Følelsen af, at ’jeg kan noget, også uden for de her rammer’, er meget opbyggende, fortæller Susanne Degn, socialpædagog og teamkoordinator på Carlsminde Kollegiet.

Flere af de unge fra kollegiet er også med på et særligt fodboldhold for mennesker med funktionsnedsættelser. Igen danner et samarbejde med den lokale idrætsklub rammen om initiativet.

– Vi oplever, at de unge er begejstrede og kommer hjem med energi og ny læring. Man kan fx have ondt efter en tackling eller være øm, fordi man har brugt musklerne, men det betyder ikke, at man er syg. Det giver anledning til gode snakke fx også om hygiejne og om kropsbevidsthed, siger Susanne Degn.

Trædesten til idrætsverdenen

Nogle af de mennesker med psykisk sårbarhed, der deltager i aktiviteter under ’Idræt for Sindet’, oplever ifølge Jane Thomsen Løvetofte betydningen af fællesskabet og et stærkt sammenhold. Fx oplevede en af deltagerne, som måtte melde afbud, fordi hun ikke havde råd til benzin, at en af de andre på holdet tilbød at samle hende op på vejen.

– Deltagerne giver bl.a. udtryk for, at de savner det, hvis de fx er skadet. Derfor er man også velkommen, selvom man ikke kan deltage aktivt. Nogle siger, at de hernede lærer noget om andres udfordringer og vores forskelligheder – og andre fortæller, at deres omgivelser siger, at de er blevet mere sociale, fortæller Jane Thomsen Løvetofte.

Idrætsinitiativet kræver opbakning fra de tilbud, som deltagerne normalt er tilknyttet. Hver især har de derfor en idrætsambassadør tilknyttet blandt personalet, som bidrager til arbejdet med at motivere og tiltrække deltagere.

Bliv medlem