Gå til indhold

Mit faglige fokus

Mit faglige fokus: Jeg møder mennesket, hvor det er

Socialpædagog Finn Hove Pedersen kører rundt med kaffe og et varmt hjerte, og møder nogle af landets mest udsatte borgere på parkeringspladser, offentlige bænke og i deres private hjem

18. januar 2023

Artikel
Finn Hove Pedersen 2.png

Forfatter: Ulla Abildtrup

Foto: Michael Bo Rasmussen / Baghuset

Socialpædagogisk faglighed forandrer liv. Men hvordan bruger socialpædagoger deres faglighed i det daglige arbejde, og hvilke faglige refleksioner ligger der bag handlingerne? Det undersøger vi i portrætserien ’Mit faglige fokus’.

Finn Hove Pedersen

Uddannet socialpædagog i 2000. Har bred erfaring fra arbejdspladser med mange målgrupper. Siden 2021 har han været tilknyttet KFUM og Social Drive Out i Thisted og Jammerbugt kommuner. Social Drive Out er et tilbud om mad, nærvær og støtte til nogle af Danmarks mest udsatte borgere.  

Hvad er dit faglige fokus? 

Jeg møder mennesket, hvor det er – det gælder både fysisk, psykisk og socialt – og rummer forskellighederne. I løbet af en uge har jeg 10 faste stop, hvor jeg holder ind med varm kaffe og overskudsmad. Det er ofte en parkeringsplads eller ved en bænk udenfor en købmandsbutik, hvor jeg møder den gruppe borgere, som Social Drive Out henvender sig til. Det er både unge og gamle, misbrugere og tidligere misbrugere, folk med traumer og diagnoser.  

Social Drive Out begyndte som et tilbud fra KFUM til udsatte mennesker, da coronapandemien kom til Danmark. Værestederne lukkede, og brugerne blev henvist til udendørs tilholdssteder eller eget hjem. Jeg besøger enkelte borgere i deres eget hjem – vi kalder det ’grusvejsstop’, fordi det ofte er mennesker, som bor alene langt fra andre mennesker. De kan have brug for en pakke rugbrød eller brændselsbriketter og ikke mindst en snak. Jeg er ofte den eneste, der kommer i hjemmet i løbet af en uge. 

Hvorfor er det fokus vigtigt at have i dit arbejde? 

Social Drive Out er for mennesker, som er langt fra andre hjælpeforanstaltninger på grund af fysiske og psykiske problemstillinger. Den sociale forarmning er flyttet fra de større byer og ud på landet. Her er der billigere boliger, men til gengæld langt til læge og andre kommunale tilbud. Mange mennesker er socialt isolerede og faldet ud af systemet og har brug for støtte til at kontakte myndighederne for at få etableret forskellige former for hjælp.  

Beskriv en situation fra din hverdag, hvor din faglighed gjorde en forskel? 

Jeg holder en gang om ugen på en parkeringsplads i Thisted ved et stisystem, som benyttes af mange ældre, der kører rundt på elscootere. En kvinde var flere gange kørt forbi, når jeg stod og delte kaffe ud til dem, som holder til på p-pladsen, og en dag faldt vi i snak. Hun er over 80 år og høre- og synshandicappet, så jeg fortalte om mine egne gode erfaringer med høreapparat. Da vi havde talt sammen nogle gange, bad hun om hjælp til at bestille tid hos lægen, og nu skal hun have høreapparat. 

Hvorfor greb du situationen an, som du gjorde? 

Det er vigtigt, at borgerne tager ejerskab over deres egne problemer. Jeg skal ikke komme og sige, hvad en person skal gøre, hvad enten det handler om et høreapparat eller misbrug. Men jeg kan opstille muligheder og tilbyde min støtte. 

Hvilke faglige redskaber eller viden kan du ikke undvære i dit arbejde? 

Jeg har taget en række uddannelser i blandt andet coaching og neuropædagogik, desuden bruger jeg pædagogisk systematik i den motiverende samtale. 

Social Drive Out

Social Drive Out er et landsdækkende initiativ, der begyndte under corona i foråret 2020 som en akut indsats for mennesker, der kæmper med ensomhed, psykiske lidelser og misbrug. Social Drive Out møder borgerne på parkeringspladser og andre samlingspunkter på faste tidspunkter i ugens løb og tilbyder mad og støtte som for eksempel hjælp til at kontakte kommune, læge eller KFUM’s advokater. Projektet har cirka 80 faste mødesteder rundt om i Danmark og hjælper henved 700 mennesker om året. 

Social Drive Out er støttet af Socialstyrelsen, Det Obelske Familiefond og Augustinus Fonden. 

www.kfumsoc.dk/faellesskab-og-omsorg-for-voksne/social-drive-out  


Hvad er DIT faglige fokus? Har du eller en kollega et fagligt fokus, som vi skal fortælle om? Så send endelig en mail med en kort beskrivelse til kommunikationskonsulent Frederikke Halling Hastrup på frh@sl.dk

Bliv medlem